Znaleziono 5 artykułów

Jadwiga Russocka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Brno v minulosti a dnes : sbornik přispěvku k dějinám a výstavbě Brna", Brno, t. I, 1959; t. II 1960, t. III, 1961, t. IV, 1962, T. V, 1963, T. VI, 1964, T. VII, 1965 : [recenzja] Jadwiga Russocka s. 139-141
Historia techniki fotograficznej i filmowej w zbiorach Narodowego Muzeum Technicznego w Pradze Jiří Čip Jadwiga Russocka (tłum.) s. 187-197
"Dorobek wydawniczy w zakresie literaturoznawstwa i historii Instytutu Słowianoznawstwa PAN", Jadwiga Russocka, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Jadwiga Russocka (aut. dzieła rec.) s. 260
"Stosunki literackie polsko-czeskie i polsko-słowackie 1890-1939", Stanisław Bylina, Barbara Jaroszewicz-Kleindienst, Edward Kadany, Jadwiga Russocka, Red. J.Śliziński, Wrocław 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Stanisław Bylina (aut. dzieła rec.) Barbara Jaroszewicz-Kleindienst (aut. dzieła rec.) Edward Kadany (aut. dzieła rec.) Jadwiga Russocka (aut. dzieła rec.) s. 265
Muzeum Techniki w Brnie - jego zadania i wkład w badania nad historią techniki Miroslav Berka Jadwiga Russocka (tłum.) s. 623-634