Znaleziono 14 artykułów

Henryk Damian Wojtyska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Diecezja warmińska w świetle procesów informacyjnych 'o życiu i obyczajach' nominatów królewskich na to biskupstwo w Polsce przedrozbiorowej Henryk Damian Wojtyska s. 3-27
Duchowość Kanoników Regularnych Henryk Damian Wojtyska s. 125-130
Odpowiedź na recenzję pp. Pietrzyka i Urbana Henryk Damian Wojtyska s. 143-145
Potrydenckie przemiany w koncepcji żeńskiego życia zakonnego Henryk Damian Wojtyska s. 179-184
Józef Garampi i początki studiów nad dziejami polskiej nuncjatury Henryk Damian Wojtyska s. 189-207
Lekowo : dzieje kościoła i parafii Henryk Damian Wojtyska s. 195-262
"Papiestwo-Polska 1548-1563", Henryk Damian Wojtyska, Lublin 1977 : [recenzja] Hieronim E. Wyczawski Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 301-303
"Korespondencja Stanisława Hozjusza kardynała i biskupa warmińskiego" T. 3 (1558-1561), cz. 1 (16 V 1558 - 31 VIII 1560), oprac. Henryk Damian Wojtyska, "Studia Warmińskie" T.17, 1980 : [recenzja] Zdzisław Pietrzyk Wacław Urban Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"Miłościwe Lata. Dzieje wielkich jubileuszów chrześcijaństwa", Henryk Damian Wojtyska, Olsztyn 2000 : [recenzja] Wojciech Guzewicz Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 312-313
"Papiestwo - Polska (1548-1563). Dyplomacja", Henryk Damian Wojtyska, Lublin 1977 : [recenzja] Anna Sucheni-Grabowska Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 353-358
"Acta Nuntiaturae Polonae", t. 1, oprac. H. D. Wojtyska, Romae 1990 : [recenzja] Krzysztof Nitkiewicz Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 385-386
"Acta Nuntiaturae Polonae", T.2 :"Zacharias Ferreri (1519-1521) et nuntii minores (1522-1553)", ed. H. D. Wojtyska, Romae 1992 : [recenzja] Tadeusz Krahel Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 386-387
Legacja kardynała Stanisława Hozjusza na sobór trydencki Danuta Bogdan Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 429-436
"Historia Zgromadzenia Pasjonistów w Polsce", T. 1: "Prehistoria i okres fundacyjny (do 1938 r.)", Henryk Damian Wojtyska, Łódź 2006 ; T. 2: "Hekatomba wojenna i okupacyjna (1939-1945)", Henryk Damian Wojtyska, Przasnysz 2007 : [recenzja] Krzysztof Trojan Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 471-475