Znaleziono 100 artykułów

Wojciech Guzewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Wojciech Guzewicz s. 5
Od redakcji = Editorial Wojciech Guzewicz s. 5
Od redakcji = Editorial Wojciech Guzewicz s. 5
Od redakcji Wojciech Guzewicz s. 5
Słowo od redakcji Wojciech Guzewicz s. 5-6
Od redakcji Wojciech Guzewicz s. 5-6
Od Redakcji Wojciech Guzewicz s. 5
Od Redakcji Wojciech Guzewicz s. 5
„Wspólnota. Aby stanowili jedno!” jako organ prasowy Kościoła elbląskiego w latach 1992-2002 Wojciech Guzewicz s. 7-17
„Posłaniec Warmiński” – pismo diecezji Wojciech Guzewicz s. 7-18
„To my kibice!” (2001−2012) : powstanie – redakcja – charakterystyka Paweł Czuryłło Wojciech Guzewicz s. 7-15
Kościół łomżyński wobec partii politycznych w II RP Ewelina Grygorczyk Wojciech Guzewicz s. 19-30
Aresztowania księży w parafii Wiżajny w 1939 r. jako następstwo lokalnego konfliktu wyznaniowo-narodowościowego Wojciech Guzewicz Leszek Moszczyński s. 59-68
"Tygodnik Działdowski" w latach 2004-2013 Anna Goljasz Wojciech Guzewicz s. 61-75
"Tygodnik Działdowski" w latach 2004-2013 Anna Goljasz Wojciech Guzewicz s. 61-75
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w międzywojennej diecezji łomżyńskiej w okresie II Rzeczypospolitej Wojciech Guzewicz s. 63-82
Historia życia i pracy Teofili Jacuńskiej (1900-1984) Wojciech Guzewicz Leszek Moszczyński s. 69-81
Konflikt na tle nauczania religii w okresie międzywojennym na przykładzie parafii Wiżajny Wojciech Guzewicz Leszek Moszczyński s. 71-81
Postawa księży katolickich wobec komunistów na Suwalszczyźnie w świetle dokumentów organów bezpieczeństwa (1945-1953) Wojciech Guzewicz Leszek Moszczyński s. 75-89
Problem władzy i system demokratyczny w świetle wiodących periodyków metropolii białostockiej i warmińskiej po 1989 roku = The problem of power and democratic system in the light of the leading periodicals metropolis Bialystok and Warmia after 1989 Wojciech Guzewicz s. 76-93
Problem władzy i system demokratyczny w świetle wiodących periodyków metropolii białostockiej i warmińskiej po 1989 roku = The problem of power and democratic system in the light of the leading periodicals metropolis Bialystok and Warmia after 1989 Wojciech Guzewicz s. 76-93
    Zacytuj
  • Udostępnij
"In rebus divinis atque humanis servire. Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej", pod red. ks. Wojciecha Guzewicza, ks. Andrzeja Mikuckiego, ks. Stanisława Strękowskiego, Ełk 2014 : [recenzja] Ewelina Grygorczyk Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Mikucki (aut. dzieła rec.) Stanisław Strękowski (aut. dzieła rec.) s. 83-85
Sejneński ośrodek kościelny : wybrane zagadnienia Wojciech Guzewicz s. 87-97
"Historia parafii i kościoła w Skarżynie", Wojciech Guzewicz, Ełk 2014 : [recenzja] Iwona Śniarowska Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 93-96
"My i historia. Kościoły i parafie dekanatu pw. Ducha Świętego w Suwałkach", Wojciech Guzewicz, Ełk 2014; "Pisz i okolice. Studium historyczne kościołów i parafii dekanatu piskiego", Wojciech Guzewicz, Ełk 2014; "Nasze korzenie. Kościoły i parafie dekanatu pw. św. Benedykta i Romualda w Suwałkach", Wojciech Guzewicz, Ełk 2012; "Przeszłość i teraźniejszość kościołów i parafii dekanatu pw. św. Antoniego Padewskiego w Białej Piskiej", Wojciech Guzewicz, Ełk 2012; "Dziedzictwo wiary. Parafie i kościoły dekanatu gołdapskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła", Wojciech Guzewicz, Ełk 2011; "Dzieje parafii i kościołów dekanatu oleckiego pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny", Wojciech Guzewicz, Ełk 2011; "Lipsk i okolice. Studium historyczne parafii dekanatu lipskiego", Wojciech Guzewicz, Ełk 2009; "Kościoły i parafie ziemi ełckiej", Wojciech Guzewicz, Ełk 2008 : [recenzja] Zbigniew Jędrkiewicz Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 95-99
Książka, która zaskakuje i wzbudza podziw Ryszard Skawiński Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 99-101
W służbie małej i wielkiej ojczyzny Wojciech Guzewicz Marcin Radziłowicz (aut. dzieła rec.) s. 101-104
Stanisław Wielgus, "Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Historia mojego życia", Warszawa 2014 Wojciech Guzewicz Stanisław Wielgus (aut. dzieła rec.) s. 107-110
Recenzja pracy doktorskiej mgra Piotra Nowaka pt. "Duchowieństwo w archidiecezji poznańskiej w latach 1918-1939", Poznań 2015, ss. 394 Wojciech Guzewicz Piotr Nowak (aut. dzieła rec.) s. 107-110
Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich na terenach północno-wschodniej Polski Wojciech Guzewicz s. 113-122
Wspomnienia o księdzu Stanisławie Maciątku, proboszczu w Wiżajnach, spisane przez ks. Kazimierza Hamerszmita Wojciech Guzewicz s. 127-134
Związek Katolicki w diecezji sejneńskiej czyli augustowskiej Wojciech Guzewicz s. 129-157
Eksterminacja duchowieństwa katolickiego na Suwalszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej Wojciech Guzewicz s. 139-161
Przygotowanie do małżeństwa w świetle prasy młodzieżowej w Polsce w latach 2006-2010 Wojciech Guzewicz Natalia Józefowicz s. 161-183
Z dziejów diecezji ełckiej 1992-2007 Wojciech Guzewicz s. 163-191
Bilans udziału wojsk polskich w Iraku na łamach "Rzeczpospolitej" w latach 2003-2008 Wojciech Guzewicz Michał Żyliński s. 203-219
Wizytacje pasterskie bpa Czesława Rydzewskiego na Suwalszczyźnie i Sejneńszczyźnie w lipcu 1947 r. Wojciech Guzewicz s. 203-212
List biskupa Stanisława Łukomskiego do wojewody białostockiego z 13 października 1945 r. Wojciech Guzewicz s. 209-213
Orędzie bpa Stanisława Łukomskiego do diecezjan z 16 sierpnia 1947 r. Wojciech Guzewicz s. 215-221
Geneza, rozwój i formuła wydawnicza "Niedzieli Podlaskiej" - pisma diecezji drohiczyńskiej - w latach 1994-2010 Wojciech Guzewicz s. 245-255
Internowanie biskupa Stanisława Łukomskiego, czyli o obchodach żałobnych marszałka Piłsudskiego w diecezji łomżyńskiej Wojciech Guzewicz s. 267-279
"Gott, du bist so naher! Homilien vom Jahreskreis A" , Wojciech Guzewicz, Ełk 2006 : [recenzja] Jerzy Fidura Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 284-285
Związki bpa Edwarda Samsela z Kośiołem na terenach obecnej Białorusi Wojciech Guzewicz s. 291-303
"Komunizm w Polsce. Zdrada - zbrodnia - zakłamanie - zniewolenie", red. W. Bernacki [et al.], Kraków 2005 : [recenzja] Wojciech Guzewicz W. Bernacki (aut. dzieła rec.) s. 296-299
Wizytacje bpa Czesława Rydzewskiego w okresie od 28 czerwca do 7 lipca 1947 roku Wojciech Guzewicz s. 303-308
"Profesor i przyjaciel. Ks. Edmund Przekop (1937-1999)", red. W. Guzewicz, "Episteme", 47, 2005 : [recenzja] Iwona Śniarowska Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 307-308
"Der Geist des frühen Christentums", Robert Louis Wilken, tł. K. Nicolai, Darmstadt 2004 : [recenzja] Wojciech Guzewicz K. Nicolai (aut. dzieła rec.) Robert Louis Wilken (aut. dzieła rec.) s. 309-311
"Miłościwe Lata. Dzieje wielkich jubileuszów chrześcijaństwa", Henryk Damian Wojtyska, Olsztyn 2000 : [recenzja] Wojciech Guzewicz Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 312-313
"Profesor i przyjaciel ks. Edmund Przekop (1937-1999)", red. Wojciech Guzewicz, Olecko 2005 : [recenzja] Jarosław Sokołowski Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 322-324
Kwestia udziału katolików w życiu społeczno-politycznym na łamach prasy diecezjalnej Polski północno-wschodniej w latach 1989-2009 Wojciech Guzewicz s. 335-350
Wspomnienia ks. Wincentego Bogackiego Wojciech Guzewicz s. 347-372
Bibliografia Ełckich Studiów Teologicznych : tomy 1-6 (2000-2006) Wojciech Guzewicz s. 351-362
Dzieje, rola i zadania kościoła katedralnego w diecezji ełckiej w latach 1992-2007 Wojciech Guzewicz s. 355-361
Krucjata Eucharystyczna w międzywojennej diecezji łomżyńskiej Wojciech Guzewicz s. 357-369
"Głos Katolicki" (1993-2010) : powstanie - redakcja - charakterystyka Wojciech Guzewicz s. 369-378
"Czas trwania", Wojciech Guzewicz, Sabina Turowska, Ełk 2009 : [recenzja] Henryka Sawicka Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) Sabina Turowska (aut. dzieła rec.) s. 379-383
Chrystianizacja Europy Środkowej Wojciech Guzewicz s. 383-404
"Z dziejów parafii pw. NMP Królowej Polski w Olecku (1987-2008)", Czesław Dadura, Olecko 2009 : [recenzja] Wojciech Guzewicz Czesław Dadura (aut. dzieła rec.) s. 384-386
"Kościoły i parafie ziemi ełckiej", Wojciech Guzewicz, Ełk 2008 : [recenzja] Michał Jasiński Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 390-392
Bibliografia zawartości czasopisma "Studia Teologiczne" : tomy 1-10 (1983-1992) Wojciech Guzewicz s. 391-404
"Lipsk i okolice. Studium historyczne parafii dekanatu Lipsk", Wojciech Guzewicz, Ełk 2009 : [recenzja] Ryszard Skawiński Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 393-395
"Parafia Różyńsk Wielki 1958/1982-2008", Wojciech Guzewicz, Ełk 2008 : [recenzja] Iwona Śniarowska Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 396-398
"Ks. Marian Szczęsny (1942-2006)", red. Wojciech Guzewicz, Olecko 2007 : [recenzja] Marcin Radziłowicz Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 405-408
Wykaz publikacji ks. prof. dra hab Wojciecha Guzewicza za lata 1993-2012 Wojciech Guzewicz s. 419-444
Sprawozdanie z działalności redaktora naczelnego "Studiów Ełckich" - ks. prof. dra hab. Wojciecha Guzewicza za lata 2006-2009 Wojciech Guzewicz s. 435-437
Bericht über das Wissenschaftliche Symposium: der Hl. Bruno von Querfurt. Ełk, den 25.05.2007. Wojciech Guzewicz s. 439-441
"Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu", Vol. 1, 2005 : [recenzja] Wojciech Guzewicz s. 443-445
"Habemus Papam. Von Johannes Paul II. zu Benedikt XVI", Andreas Englisch, München 2005 : [recenzja] Wojciech Guzewicz Andreas Englisch (aut. dzieła rec.) s. 452-453
"Ocalić od zapomnienia : Parafia Rożyńsk Wielki", Wojciech Guzewicz, Ełk-Rożyńsk Wielki 2006 : [recenzja] Ryszard Skawiński Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 454-455
O dysertacji doktorskiej ks. Tadeusza Białousa Wojciech Guzewicz Tadeusz Białous (aut. dzieła rec.) s. 454-458
"Ruch katolicko-społeczny na terenie diecezji łomżyńskiej w okresie XX-lecia międzywojennego", Wojciech Guzewicz, Ełk 2006 : [recenzja] Jan Walkusz Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 456-461
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. "Kościół rzymsko-katolicki na Warmii i Mazurach po 1945 r.", Pisz, 13 czerwca 2007 r. Wojciech Guzewicz s. 457-460
O nowym tomie "Rocznika Ełckiego Wojciech Guzewicz s. 459-461
"Lipsk i okolice. Studium historyczne parafii dekanatu lipskiego", Wojciech Guzewicz, Ełk 2009 : [recenzja] Michał Jasiński Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 462-463
"Unser Glaube hat ein Gesicht - Jesus Christus. Homilien vom Jahreskreis B", Wojciech Guzewicz, Lohr-Rothenfels-Bergrothenfels-Ełk 2004 : [recenzja] Jerzy Fidura Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 462-463
"Złota legenda znad polskich jezior i lasów", Jan Skorupski, Kielce 2014 : [recenzja] Wojciech Guzewicz Jan Skorupski (aut. dzieła rec.) s. 463-466
""Ja pójdę za nią". Błogosławiona Marianna Biernacka 1888-1943", Wojciech Guzewicz, Ełk 2010 : [recenzja] Andrzej Pieńkowski Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 464-465
"W tle cudownego medalika", Barbara Lisowska, Wojciech Guzewicz, Warszawa-Ełk 2010 : [recenzja] Andrzej Pieńkowski Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) Barbara Lisowska (aut. dzieła rec.) s. 466-468
"<Wrogo ustosunkowany do naszego państwa>. Biskup Piotr Gołębiowski w dokumentach komunistycznej bezpieki i władz wyznaniowych", Bogdan Stanaszek, Sandomierz 2006 : [recenzja Wojciech Guzewicz Bogdan Stanaszek (aut. dzieła rec.) s. 468-469
""Ja pójdę za nią". Błogosławiona Marianna Biernacka (1888-1943)", Wojciech Guzewicz, Ełk 2010 : [recenzja] Ryszard Skawiński Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 469-472
Sprawozdanie z sympozjum naukowego o św. Brunonie, Ełk, 25 maja 2007 r. Wojciech Guzewicz s. 471-473
"Parafia Cichy 1952-2009", Wojciech Guzewicz, Ełk 2010 : [recenzja] Ryszard Skawiński Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 473-477
""Ja pójdę za nią". Błogosławiona Marianna Biernacka 1888-1943", Wojciech Guzewicz, Ełk 2010 : [recenzja] Józef Skrocki Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 478-482
"Parafia Cichy 1952-2010", Wojciech Guzewicz, Ełk 2010 : [recenzja] Józef Skrocki Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 483-488
"Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945-2005", red. S. Bober, S. Budyn, Lublin-Hannover 2006 : [recenzja] Wojciech Guzewicz Sabina Bober (aut. dzieła rec.) Stanisław Budyn (aut. dzieła rec.) s. 484-485
"Duchowieństwo diecezji łomżyńskiej w II Rzeczypospolitej", Wojciech Guzewicz, Lublin 2003 : [recenzja] Jacek Mrozek Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 486-487
"Kościoły i parafie ziemi ełckiej", Wojciech Guzewicz, Ełk 2008 : [recenzja] Ryszard Skawiński Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 488-490
"Abc pisania prac licencjackich i magisterskich", Wojciech Guzewicz, Ełk-Olsztyn 2010 : [recenzja] Iwona Śniarowska Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 489-490
"Śladami św. Brunona z Kwerfurtu", Wojciech Guzewicz, Ełk 2008 : [recenzja] Vitalijus Kodis Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 491-493
"Śladami św. Brunona z Kwerfurtu", Wojciech Guzewicz, Ełk 2008 : [recenzja] Tomasz Lewoc Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 494-495
"Wojenne losy duchowieństwa katolickiego na Suwalszczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1944)", Wojciech Guzewicz, Ełk 2008 : [recenzja] Karol Żukowski Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 496-499
"Pustelnik w Kościele rzymskokatolickim", Ojciec Pustelnik, Prawdziska 2005 : [recenzja] Wojciech Guzewicz s. 500-502
"Ks. Marian Szczęsny (1942-2006), red. Wojciech Guzewicz, "Episteme", 72, 2007 : [recenzja] Antoni Jucewicz Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 503-505
"Widerstand ist nicht das richtige Wort. Katholische Priester, Bischöfe und Theologen im Dritten Reich", Georg Denzler, Zürich 2003 : [recenzja] Wojciech Guzewicz Georg Denzler (aut. dzieła rec.) s. 512-515
"Działalność diecezjalnych instytutów Akcji katolickiej w Polsce w latach 1930-1939. Na podstawie materiałów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu", Leszek Wilczyński, Toruń 2003 : [recenzja] Wojciech Guzewicz Leszek Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 515-517
Wykaz prac magisterskich napisanych w ramach studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku w latach 1992-2011 Wojciech Guzewicz s. 531-544
"Monografia gminy Stare Juchy", Zygfryd Cegiełka, Michał Kawecki, Suwałki 1998 : [recenzja] Wojciech Guzewicz Zygfryd Cegiełka (aut. dzieła rec.) Michał Kawecki (aut. dzieła rec.) s. 556-559
""Ja pójdę za nią". Błogosławiona Marianna Biernacka 1888-1943", Wojciech Guzewicz, Ełk 2010 : [recenzja] Maksymilian Barwikowski Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 652-654
"W tle Cudownego Medalika", Barbara Lisowska, Wojciech Guzewicz, Warszawa-Ełk 2011 : [recenzja] Paweł Lenda Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) Barbara Lisowska (aut. dzieła rec.) s. 659-661
"W tle Cudownego Medalika", Barbara Lisowska, Wojciech Guzewicz, Warszawa-Ełk 2011 : [recenzja] Ryszard Skawiński Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) Barbara Lisowska (aut. dzieła rec.) s. 662-665