Znaleziono 30 artykułów

Piotr Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
WWW źródłem zmian w paradygmacie bibliometrii. Początki webometrii Piotr Nowak s. 55-74, 8
"Samopublikowanie”: stara metoda – nowy sens w dobie e-science Piotr Nowak s. 87-100
Nowonarodzenie w perspektywie pentekostalnej Piotr Nowak s. 89-102
Recenzja pracy doktorskiej mgra Piotra Nowaka pt. "Duchowieństwo w archidiecezji poznańskiej w latach 1918-1939", Poznań 2015, ss. 394 Wojciech Guzewicz Piotr Nowak (aut. dzieła rec.) s. 107-110
Wykorzystanie prawa S. C. Bradforda w określeniu minimalnego poziomu kompletności zasobu czasopism naukowych w bibliotekach wąskodziedzinowych Piotr Nowak s. 135-142, 7-8
Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w okresie nacjonalizacji rynku książki w Poznaniu (1946–1955) Piotr Nowak s. 163-193
"Poznań jako ośrodek wydawniczy w dwudziestoleciu 1919-1939", Piotr Nowak, Poznań 1997 : [recenzja] Artur Jazdon Piotr Nowak (aut. dzieła rec.) s. 164-166
"Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki", Piotr Nowak, Poznań 2000 : [recenzja] Artur Jazdon Piotr Nowak (aut. dzieła rec.) s. 175-177
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Bibliografia w Polsce 1945-1996 : naukoznawcza analiza dyscypliny", Marta Skalska-Zlat, Wrocław 2002 : [recenzja] Piotr Nowak Martin Skalska-Zlat (aut. dzieła rec.) s. 181-184
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii", Maria Molicka, Poznań 2002 : [recenzja] Piotr Nowak Maria Molicka (aut. dzieła rec.) s. 184-186
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Contemporary communication and informations systems", red. Piotr Nowak, Piotr Wierzchoń, Poznań 2001 : [recenzja] Irena Horbowy Piotr Nowak (aut. dzieła rec.) s. 186-189
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939", Grażyna Wrona, Kraków 2005 : [recenzja] Piotr Nowak Grażyna Wrona (aut. dzieła rec.) s. 209-213
"Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej", pod red. M. Kocójowej, Kraków 2004 : [recenzja] M. Kocójowa Piotr Nowak s. 211-218
"Miscellanea informatologica", pod red. M. Górnego i P.Nowaka, Poznań 2001 : [recenzja] Piotr Nowak Mirosław Górny (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich", Małgorzata Kowalska, Warszawa 2007 : [recenzja] Piotr Nowak Małgorzata Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 217-220
"Ruch bibliofilski w Kaliszu", Ewa Andrysiak, Kalisz 2002 : [recenzja] Piotr Nowak Ewa Andrysiak (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Przestrzenie informacji", red. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak, Poznań 2002 : [recenzja] Artur Jazdon Wanda Krzemińska (aut. dzieła rec.) Piotr Nowak (aut. dzieła rec.) s. 227-230
"Kultura książki polskiej w Łodzi przemysłowej (1820-1918)", Jadwiga Konieczna, Łódź 2005 : [recenzja] Piotr Nowak Jadwiga Konieczna (aut. dzieła rec.) s. 227-230
"Bibliografia historii Kalisza. T. 1", red. Ewa Andrysiak, Kalisz 2002 : [recenzja] Piotr Nowak Ewa Andrysiak (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"Naukowe czasopisma elektroniczne", Marek Nahotko, Warszawa 2007 : [recenzja] Piotr Nowak Marek Nahotko (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Badania ilościowe nauki. Podejście bibliometryczne i webometryczne", Irena Marszakowa-Szajkiewicz, Poznań 2009 : [recenzja] Piotr Nowak Irena Marszakowa-Szajkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 235-240
Helena Chłopocka (1921-2011) Piotr Nowak s. 240-244
"Świat książki kaliskiej pod zaborem rosyjskim (1815-1914)", Danuta Wańka, Kalisz 2002 : [recenzja] Piotr Nowak Danuta Wańka (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Studia nad językiem, informacją i komunikacją", pod red. Wandy Krzemińskiej i Piotra Nowaka, Poznań 2003 : [recenzja] Artur Jazdon Wanda Krzemińska (aut. dzieła rec.) Piotr Nowak (aut. dzieła rec.) s. 263-266
"Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944–1959", Dorota Degen, Toruń 2014 : [recenzja] Piotr Nowak Dorota Degen (aut. dzieła rec.) s. 265-271
"Zapomniany bibliocyd. Szkice o ludziach i książkach w czasach stalinizmu", Andrzej Dróżdż, Kraków 2017 : [recenzja] Andrzej Dróżdż Piotr Nowak s. 271-276
"Cenzura wobec rynku książki. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu w latach 1946–1955", Piotr Nowak, Poznań 2012 : [recenzja] Artur Jazdon Piotr Nowak s. 273-278
"Wydawcy poznańscy 1815–1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego", Artur Jazdon, Poznań 2012 : [recenzja] Piotr Nowak Artur Jazdon (aut. dzieła rec.) s. 379-383
Rozanow: filozofia chuligańska Jadwiga Mizińska Jacek Chmielewski (aut. dzieła rec.) Ireneusz Kania (aut. dzieła rec.) Piotr Nowak (aut. dzieła rec.) Wasilij Rozanow (aut. dzieła rec.) s. 435-438
Czy tożsamość narodowa ma znaczenie w dobie internetu? Przykład gier sieciowych Piotr Nowak s. 471-487