Znaleziono 13 artykułów

Małgorzata Kowalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podmiot wobec tragizmu istnienia François Chirpaz Małgorzata Kowalska (tłum.) s. 5-17
Pamiętać Foucaulta, zapomnieć Foucaulta : z prof. Małgorzatą Kowalską, prof. Małgorzatą Jacyno i Kajetanem Marią Jaksenderem rozmawia Magdalena Nowicka Małgorzata Jacyno Kajetan Maria Jaksender Małgorzata Kowalska Magdalena Nowicka s. 16-30
Kondycja ponowoczesna Jean-François Lyotard Małgorzata Kowalska (tłum.) s. 25-35
Postmodernistyczna godność myślenia albo filozofia według Lyotarda Małgorzata Kowalska s. 36-56
Redukcje świadomości i problem trzeciej drogi Małgorzata Kowalska s. 49-79
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – historia i współczesność Wanda A. Ciszewska Małgorzata Kowalska s. 55-82
Sartre'a koniec metafizyki Małgorzata Kowalska s. 71-84
Postmodernistyczna dekonstrukcja dialektyki i transcendentalizmu Małgorzata Kowalska s. 147-158
"Toruńskie Studia Bibliologiczne" : formuła wydawnicza - profil - perspektywy Wanda A. Ciszewska Małgorzata Kowalska s. 157-172
"Bóg - Kosmos - Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen", Małgorzata Kowalska, Lublin 2007 : [recenzja] Justyna Łukaszewska-Haberkowa Małgorzata Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 216-221
"Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich", Małgorzata Kowalska, Warszawa 2007 : [recenzja] Piotr Nowak Małgorzata Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 217-220
Dwuznaczność ciała : Merleau-Ponty między filozofią transcendentalną a ontologią życia Renaud Barbaras Małgorzata Kowalska (tłum.) Maria Szabat (tłum.) s. 243-249
Informacja naukowa i działalność informacyjna w służbie biznesu Małgorzata Kowalska s. 355-375