Znaleziono 45 artykułów

Artur Jazdon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Karol Reyzner (1803-1887) – wydawca, księgarz i drukarz poznański Artur Jazdon s. 55-76
Kalendarze poznańskie okresu zaborów Artur Jazdon s. 55-77
Przyczynek do dziejów Biblioteki Radzieckiej w Poznaniu Artur Jazdon s. 55-68, 8
Księgarnia i Biblioteka do Czytania Tomasza Szumskiego Artur Jazdon s. 59-81
Biblioteka mojego wieku – czyli jaka? Artur Jazdon s. 63-84, 8
Rudolf Focke - Dyrektor Kaiser-Wilhelm-Bibliothek Artur Jazdon s. 69-74
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Zarządzanie biblioteką : najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim", oprac. Ivor Kemp, Teresa Wildhardt, Warszawa 1998 : [recenzja] Artur Jazdon Ivor Kempa (aut. dzieła rec.) Teresa Wildhardt (aut. dzieła rec.) s. 85-87
Wdrożenie systemu bibliotecznego "Horizon" w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz bibliotekach systemu biblioteczno - informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Artur Jazdon Anna Rucińska-Nagórny s. 87-97
Miejsce biblioteki w medializacji nauki Artur Jazdon s. 8, 95-110
Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1929–1939 Artur Jazdon s. 97-121
Starsze zbiory niemieckojęzyczne Biblioteki Uniwersyteckiej i innych bibliotek naukowych miasta Poznania Artur Jazdon s. 6, 97-110
Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan Artur Jazdon Andrzej Jazdon s. 103-117
Outsourcing w bibliotece Artur Jazdon s. 103-127, 9
Analiza wskaźników funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za lata 2002 - 2006, dla potrzeb projektu standaryzacji działań bibliotek naukowych w Polsce Artur Jazdon Hanna Wesolowska-Mis s. 10, 117-137
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej oraz sieci bibliotek zakładowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za rok 1996 Artur Jazdon s. 118-138
Jerzy Młodziejowski - w 15 lecie śmierci Artur Jazdon s. 119-123
Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014 Małgorzata Dąbrowicz Artur Jazdon s. 129-157
"Ocena efektywności udostępniania informacji w bibliotekach naukowych", Mirosław Górny, Poznań 1999 : [recenzja] Artur Jazdon Mirosław Górny (aut. dzieła rec.) s. 133-134
"Święty Wojciech w polskiej muzyce średniowiecznej", Jerzy Pikulik, Warszawa 1996 ; "Górnośląskiej Pani. Pieśni z Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich (1677-1996)", oprac. Janusz Wycisło, Katowice 1996 : [recenzja] Artur Jazdon Jerzy Pikulik (aut. dzieła rec.) Janusz Wycisło (aut. dzieła rec.) s. 134-136
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej i sieci bibliotek zakładowych UAM za rok 1999 Danuta Czaja Artur Jazdon s. 141-169
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej oraz sieci bibliotek zakładowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za rok 1996 Artur Jazdon s. 141-157
"Poznań jako ośrodek wydawniczy w dwudziestoleciu 1919-1939", Piotr Nowak, Poznań 1997 : [recenzja] Artur Jazdon Piotr Nowak (aut. dzieła rec.) s. 164-166
"Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki", Piotr Nowak, Poznań 2000 : [recenzja] Artur Jazdon Piotr Nowak (aut. dzieła rec.) s. 175-177
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zderegulować czy...doregulować bibliotekarza (dyplomowanego) : głos w dyskusji, a może....dyskusyjny? Artur Jazdon s. 178-186
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej oraz sieci bibliotek zakładowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za rok 1997 Artur Jazdon s. 185-206
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2001 Artur Jazdon s. 191-218
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Die Ägyptische Finsterniss” – przyczynek do historii poznańskich czasopism satyrycznych pierwszej połowy XIX wieku Artur Jazdon Renata Piejko s. 193-202
„Pedagog” – zapomniana inicjatywa wydawnicza Kazimierza Szulca Artur Jazdon Krystyna Jazdon s. 209-218
"Działalność wydawnicza Walentego Macieja Stefańskiego. Studia o Książce. 14", Artur Jazdon, Wrocław 1984 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Artur Jazdon (aut. dzieła rec.) s. 213
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2000 Artur Jazdon s. 221-247
"Przestrzenie informacji", red. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak, Poznań 2002 : [recenzja] Artur Jazdon Wanda Krzemińska (aut. dzieła rec.) Piotr Nowak (aut. dzieła rec.) s. 227-230
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2004 Artur Jazdon s. 229-252
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2006 Artur Jazdon s. 231-259
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2002 Artur Jazdon s. 233-261
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2005 Artur Jazdon s. 237-262
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2008 Artur Jazdon s. 241-269
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2007 Artur Jazdon s. 243-268
Problematyka organizacji zasobów w nowoczesnej bibliotece akademickiej Artur Jazdon s. 255-268
"Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek", Maja Wojciechowska, Gdańsk 2014 : [recenzja] Artur Jazdon Maja Wojciechowska s. 259-265
"Studia nad językiem, informacją i komunikacją", pod red. Wandy Krzemińskiej i Piotra Nowaka, Poznań 2003 : [recenzja] Artur Jazdon Wanda Krzemińska (aut. dzieła rec.) Piotr Nowak (aut. dzieła rec.) s. 263-266
"Cenzura wobec rynku książki. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu w latach 1946–1955", Piotr Nowak, Poznań 2012 : [recenzja] Artur Jazdon Piotr Nowak s. 273-278
Janina Dydowicz (03.09.1930-16.12.2003) : wspomnienie pośmiertne Artur Jazdon s. 275-280
Bibliografia prac dr Janiny Dydowicz Artur Jazdon s. 281-286
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2003 Artur Jazdon s. 287-313
"Wydawcy poznańscy 1815–1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego", Artur Jazdon, Poznań 2012 : [recenzja] Piotr Nowak Artur Jazdon (aut. dzieła rec.) s. 379-383