Znaleziono 15 artykułów

Jadwiga Konieczna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Im memoriam. Doktor Bogumił Karkowski (1941-2004) Jadwiga Konieczna s. 3-4
Zasługi "Dziennika Łódzkiego" dla upowszechniania polskiej książki w Łodzi w latach 1884-1892 Jadwiga Konieczna s. 3-25
Biblioteki łódzkie przełomu XIX i XX wieku (1890-1918) Jadwiga Konieczna s. 4-200
Profesor Hanna Tadeusiewicz jako wychowawca kilku pokoleń bibliotekarzy i kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa UŁ Jadwiga Konieczna s. 13-19
Biblioteka Szkoły Powiatowej Realnej Niemiecko-Ruskiej w Łodzi w latach 1845-1862 Jadwiga Konieczna s. 31-46
Biblioteki Łodzi : stan aktualny i perspektywy Jadwiga Konieczna s. 91-109
Udział dziennika "Rozwój" w kształtowaniu kultury książki w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku Jadwiga Konieczna s. 97-113
Biblioteki szkół łódzkich w początkach XX w. (do 1918 r.) Jadwiga Konieczna s. 97-112
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego – historia i współczesność Jadwiga Konieczna s. 160-177
"Między teorią a praktyką : wybrane zagadnienia z zakresu kultury książki dzieci i młodzieży", pod red. Jadwigi Koniecznej i Marioli Antczak, Łódź 2011 : [recenzja] Agnieszka Kotwica Mariola Antczak (aut. dzieła rec.) Jadwiga Konieczna (aut. dzieła rec.) s. 161-166
Książka, czytelnik i biblioteka szkolna w kręgu zainteresowań studentów bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego Bogumił Karkowski Jadwiga Konieczna s. 169-181
Formowanie się księgozbiorów i bibliotek dla dzieci w II połowie XIX i początku XX wieku na przykładzie Łodzi Jadwiga Konieczna s. 187-205
Obraz dzieciństwa w literaturze dziecięco-młodzieżowej drugiej połowy XIX wieku : fikcja literacka, publicystyka czy źródło wiedzy o rzeczywistości? Jadwiga Konieczna s. 217-223
"Kultura książki polskiej w Łodzi przemysłowej (1820-1918)", Jadwiga Konieczna, Łódź 2005 : [recenzja] Piotr Nowak Jadwiga Konieczna (aut. dzieła rec.) s. 227-230
Forum Bibliotek Medycznych 2012 R. 5 nr 2 (10) Jadwiga Konieczna s. 497-503