Znaleziono 3 artykuły

Agnieszka Kotwica

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzealnictwo książki w Polsce – rozważania teoretyczne i rzeczywistość : bibliologiczny rekonesans badawczy Agnieszka Kotwica s. 57-78
Koszalińskie Wydawnictwo Kurtiak i Ley - historia i współczesność Agnieszka Kotwica s. 115-125
"Między teorią a praktyką : wybrane zagadnienia z zakresu kultury książki dzieci i młodzieży", pod red. Jadwigi Koniecznej i Marioli Antczak, Łódź 2011 : [recenzja] Agnieszka Kotwica Mariola Antczak (aut. dzieła rec.) Jadwiga Konieczna (aut. dzieła rec.) s. 161-166