Znaleziono 5 artykułów

Danuta Wańka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drukarstwo Kaliskie do 1914 roku Danuta Wańka s. 6-7, 81-95
Treści bibliologiczne na łamach "Łowca Polskiego” w latach 1989–2011 Danuta Wańka s. 187-214
"Początki teorii bibliologii >>Dictionnaire raisonné de bibliologie (1802-1804)<< Gabriela Etienne'a Peignota. Analiza i recepcja", Bożena Koredczuk Danuta Wańka Bożena Koredczuk (aut. dzieła rec.) s. 221-224
"Świat książki kaliskiej pod zaborem rosyjskim (1815-1914)", Danuta Wańka, Kalisz 2002 : [recenzja] Piotr Nowak Danuta Wańka (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Kšyštaf Mìgan’ (Krzysztof Migoń): bìâbìblìâgrafičny pakazal’nìk (1960–2010): da 70-goddzâ z dnâ naradžènnâ i 50-goddzâ navukovaj dzejnascì", skladal’nìkì Larysa Ì. Doŭnar, Tamara A. Samajlûk, Mìnsk 2011 : [recenzja] Danuta Wańka Larysa Ì. Doŭnar (aut. dzieła rec.) s. 369-373