Znaleziono 6 artykułów

Bogdan Stanaszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka władz państwowych wobec wizytacji biskupich w diecezji sandomierskiej w latach pięćdziesiątych XX w. Bogdan Stanaszek s. 127-138
Inwigilacja działalności kaznodziejskiej Kościoła przez władze państwowe na przykładzie diecezji sandomierskiej w latach 1945-1970 Bogdan Stanaszek s. 139-163
Jan z Kijan, Januarius Sovizralius, Jan Dzwonkowski - dwa pseudonimy, jedno nazwisko? : rzecz o tożsamości plebejskiego poety Bogdan Stanaszek s. 207-216
Materiały do bibliografii księży diecezji sandomierskiej za lata 2010-2012 Bogdan Stanaszek s. 225-256
"Aparat represji wobec Kościoła w latach 1944–1956. Terytorium obecnej diecezji sandomierskiej (Kościół w Okowach)", red. Mariusz Krzysztofiński, Józef Marecki, Bogdan Stanaszek, Kraków 2012 : [recenzja] Piotr Tylec Mariusz Krzysztofiński (aut. dzieła rec.) Józef Marecki (aut. dzieła rec.) Bogdan Stanaszek (aut. dzieła rec.) s. 378-389
"<Wrogo ustosunkowany do naszego państwa>. Biskup Piotr Gołębiowski w dokumentach komunistycznej bezpieki i władz wyznaniowych", Bogdan Stanaszek, Sandomierz 2006 : [recenzja Wojciech Guzewicz Bogdan Stanaszek (aut. dzieła rec.) s. 468-469