Znaleziono 6 artykułów

Józef Marecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zakony męskie w Polsce : instytuty życia konsekrowanego, instytuty i zgromadzenia zakonne, instytuty świeckie, wspólnoty życia konsekrowanego", Józef Marecki, Kraków 1997; "Zakony żeńskie w Polsce (...)", Józef Marecki, Kraków 1997; "Leksykon zakonów w Polsce : informator o życiu konsekrowanym", Bogumił Łoziński, Warszawa 1998 : [recenzja] Marek Derwich Józef Marecki (aut. dzieła rec.) Bogumił Łoziński (aut. dzieła rec.) s. 165-166
"Aparat represji wobec Kościoła w latach 1944–1956. Terytorium obecnej diecezji sandomierskiej (Kościół w Okowach)", red. Mariusz Krzysztofiński, Józef Marecki, Bogdan Stanaszek, Kraków 2012 : [recenzja] Piotr Tylec Mariusz Krzysztofiński (aut. dzieła rec.) Józef Marecki (aut. dzieła rec.) Bogdan Stanaszek (aut. dzieła rec.) s. 378-389
"Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektora Departamentu V MBP dotyczące działań przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945–1953 [Instructions, Guidelines, Memoranda of the Deputy Head of the Ministry of the Public Security’s V Department Against Catholic Church in the years 1945-1953]", ed. Adam Dziurok, Józef Marecki, Filip Musiał, Kraków-Katowice 2012 : [recenzja] Katarzyna Romanow Adam Dziurok (aut. dzieła rec.) Józef Marecki (aut. dzieła rec.) Filip Musiał (aut. dzieła rec.) s. 393
"Inwentarz archiwum konwentu bonifratrów w Cieszynie", ed. Maksymilian Kuśka, Józef Marecki, Cieszyn 2012 : [recenzja] Marek Derwich Maksymilian Kuśka (aut. dzieła rec.) Józef Marecki (aut. dzieła rec.) s. 403
"Księga kasowa konwentu bonifratrów w Cieszynie z lat 1833-1844", ed. Maksymilian Kuśka, Józef Marecki, translit. and transl. Jakub Grudniewski, Barbara Kalinowska-Wójcik, Cieszyn 2012 : [recenzja] Marek Derwich Jakub Grudniewski (aut. dzieła rec.) Barbara Kalinowska-Wójcik (aut. dzieła rec.) Maksymilian Kuśka (aut. dzieła rec.) Józef Marecki (aut. dzieła rec.) s. 406
"Repertorium konwentu bonifratrów w Cieszynie z 1724 roku", ed. Maksymilian Kuśka, Józef Marecki, transl. Przemysław Stanko, Cieszyn 2010 : [recenzja] Marek Derwich Maksymilian Kuśka (aut. dzieła rec.) Józef Marecki (aut. dzieła rec.) Przemysław Stanko (aut. dzieła rec.) s. 414-415