Znaleziono 5 artykułów

Maksymilian Kuśka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pochodzenie pacjentów przyjętych do szpitala bonifratrów w Cieszynie w jubileuszowym roku 1900 Maksymilian Kuśka s. 109
Archiwalia obcej proweniencji oraz starodruki i książki dawne oznaczone obcymi znakami pieczętnymi w zbiorach Archiwum i Biblioteki OO. Bonifratrów w Cieszynie Maksymilian Kuśka s. 261-292
"Inwentarz archiwum konwentu bonifratrów w Cieszynie", ed. Maksymilian Kuśka, Józef Marecki, Cieszyn 2012 : [recenzja] Marek Derwich Maksymilian Kuśka (aut. dzieła rec.) Józef Marecki (aut. dzieła rec.) s. 403
"Księga kasowa konwentu bonifratrów w Cieszynie z lat 1833-1844", ed. Maksymilian Kuśka, Józef Marecki, translit. and transl. Jakub Grudniewski, Barbara Kalinowska-Wójcik, Cieszyn 2012 : [recenzja] Marek Derwich Jakub Grudniewski (aut. dzieła rec.) Barbara Kalinowska-Wójcik (aut. dzieła rec.) Maksymilian Kuśka (aut. dzieła rec.) Józef Marecki (aut. dzieła rec.) s. 406
"Repertorium konwentu bonifratrów w Cieszynie z 1724 roku", ed. Maksymilian Kuśka, Józef Marecki, transl. Przemysław Stanko, Cieszyn 2010 : [recenzja] Marek Derwich Maksymilian Kuśka (aut. dzieła rec.) Józef Marecki (aut. dzieła rec.) Przemysław Stanko (aut. dzieła rec.) s. 414-415