Znaleziono 3 artykuły

Przemysław Stanko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Repertorium konwentu bonifratrów w Cieszynie z 1724 roku", ed. Maksymilian Kuśka, Józef Marecki, transl. Przemysław Stanko, Cieszyn 2010 : [recenzja] Marek Derwich Maksymilian Kuśka (aut. dzieła rec.) Józef Marecki (aut. dzieła rec.) Przemysław Stanko (aut. dzieła rec.) s. 414-415
O episkopacie tytularnym średniowiecznej i wczesnonowożytnej Polski : (w związku z książką Krzysztofa Rafała Prokopa, Biskupi pomocniczy w diecezjach polskich w dobie przedtrydenckiej (2. poł. XIII-1. poł XVI w.), Kraków 2002, s. 392) Janusz Smołucha Przemysław Stanko Krzysztof Rafał Prokop (aut. dzieła rec.) s. 535-545
O episkopacie tytularnym średniowiecznej i wczesnonowożytnej Polski (w związku z odpowiedzią na artykuł recenzyjny dotyczący książki Krzysztofa Rafała Prokopa "Biskupi pomocniczy w diecezjach polskich w dobie przedtrydenckiej (2. poł. XIII – 1. poł. XVI w.") Janusz Smołucha Przemysław Stanko s. 549-550