Znaleziono 8 artykułów

Marcin Radziłowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane aspekty podstaw funkcjonowania polskiej administracji samorządowej Marcin Radziłowicz s. 27-42
Procesy tworzenia gminnego zasobu nieruchomości Marcin Radziłowicz s. 35-48
W służbie małej i wielkiej ojczyzny Wojciech Guzewicz Marcin Radziłowicz (aut. dzieła rec.) s. 101-104
Świadkowie Jehowy - od początku funkcjonowania do roku 1914 Marcin Radziłowicz s. 155-173
"Ełcki samorząd miejski w latach 1990-2010", M. Radziłowicz, (rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Wojciecha Guzewicza, prof. UWM)" : [recenzja] Stanisław Strękowski Marcin Radziłowicz (aut. dzieła rec.) s. 257-263
"Ełk. Karty z dziejów miasta i okolic", Robert Klimowicz, Ełk 2009 : [recenzja] Marcin Radziłowicz Robert Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 399-402
"Ks. Marian Szczęsny (1942-2006)", red. Wojciech Guzewicz, Olecko 2007 : [recenzja] Marcin Radziłowicz Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 405-408
"Zamek prokuratorski w Ełku. Przyczynek do dziejów miasta i regionu", Jarosław Baciński, Ełk 2008 : [recenzja] Marcin Radziłowicz Jarosław Baciński (aut. dzieła rec.) s. 475-479