Znaleziono 15 artykułów

Stanisław Strękowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wolność człowieka w aspekcie moralnym i ascetycznym według Tertuliana : uwagi literackie Stanisław Strękowski s. 15-22
Odpowiedzialność rodziców chrześcijańskich za moralno-religijne wychowywanie dzieci w I-II wieku Stanisław Strękowski s. 55-66
"In rebus divinis atque humanis servire. Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej", pod red. ks. Wojciecha Guzewicza, ks. Andrzeja Mikuckiego, ks. Stanisława Strękowskiego, Ełk 2014 : [recenzja] Ewelina Grygorczyk Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Mikucki (aut. dzieła rec.) Stanisław Strękowski (aut. dzieła rec.) s. 83-85
Troska o czystość wiary w rodzinie i wspólnotach eklezjalnych na podstawie pism św. Grzegorza z Nazjanzu Stanisław Strękowski s. 173-190
Wolność osobista człowieka według Tertuliana Stanisław Strękowski s. 175-179
Wolność Boga według Tertuliana : uwagi literackie Stanisław Strękowski s. 185-201
Wolność (parrhesia) jako ostateczne odbudowanie podobieństwa Bożego w człowieku według św. Grzegorza z Nyssy Stanisław Strękowski s. 205-219
La santificazione in Tertulliano Stanisław Strękowski s. 221-243
"Sofiologia św. Grzegorz z Nyssy : Elementy teologii trynitarnej i antropologii w Homiliach do Pieśni nad Pieśniami", Stanisław Strękowski, Kraków 2006 : [recenzja] Wincenty Myszor Stanisław Strękowski (aut. dzieła rec.) s. 244-248
"Ełcki samorząd miejski w latach 1990-2010", M. Radziłowicz, (rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Wojciecha Guzewicza, prof. UWM)" : [recenzja] Stanisław Strękowski Marcin Radziłowicz (aut. dzieła rec.) s. 257-263
"Gregorio di Nissa. L'esperienza mistica, il simbolismo, il progresso spirituale", G. Ferro Garel, Torino 2004 : [recenzja] Stanisław Strękowski G. Ferro Garel (aut. dzieła rec.) s. 281-283
"Introduzione a Basilio il Grande", C. Moreschini, Brescia 2005 : [recenzja] Stanisław Strękowski Claudio Moreschini (aut. dzieła rec.) s. 304-306
Troska o czystość wiary w rodzinie i we wspólnotach eklezjalnych w Kapadocji według św. Grzegorza z Nyssy Stanisław Strękowski s. 349-367
"La vita cristiana esperienza di libertà. Nella tradizione del cristianesimo orientale", Yannis Spiteris, Bologna 1994 : [recenzja] Stanisław Strękowski Yannis Spiteris (aut. dzieła rec.) s. 389-390
"Ortodossia ed eresia tra I e II secolo", Manlio Simonetti, Messina 1994 : [recenzja] Stanisław Strękowski Manlio Simonetti (aut. dzieła rec.) s. 390-391