Znaleziono 129 artykułów

Wincenty Myszor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. prof. dr hab. Emil Stanula (1935-1999) Wincenty Myszor s. 5-12
Tysiąc lat panowania Chrystusa na ziemi. Millenaryzm w ujęciu Ireneusza z Lyonu (Adversus haereses V,30,4-36,3) Wincenty Myszor s. 5-24
Ks. Profesor Dr hab. Marian Banaszak w ATK Wincenty Myszor s. 7-11
Eucharystia w wypowiedziach Ireneusza z Lyonu Wincenty Myszor s. 13-23
"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" w trudnych latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia Wincenty Myszor s. 16-21
Ewangelia według Tomasza Wincenty Myszor s. 19-42
Chrzest jako milczenie : z gnostyckiej teologii chrztu w "Tractatus Tripartitus" Wincenty Myszor s. 25-29
Listy św. Antoniego Pustelnika a niektóre teksty z Nag Hammadi Wincenty Myszor s. 29-44
Kościół grzeszników i świętych : wybrane wątki z historii początków donatyzmu Wincenty Myszor s. 38-48
Eugnostos : Wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego, Nag Hammadi Codex III, p.70,1-90,12 Wincenty Myszor s. 44-52
Origene et les gnostiques : État de la question Wincenty Myszor s. 48-57
Origène et les gnostiques : état de la question Wincenty Myszor s. 48-57
Pierwsza i druga Apokalipsa Jakuba z V kodeksu z Nag Hammadi Wincenty Myszor s. 57-76
Apokryf Jana : Wstęp i tłumaczenie z koptyjskiego wersji z NHC II, 1 Wincenty Myszor s. 73-89
Ad limina Apostolorum : podróże i pielgrzymki do Rzymu w starożytnym Kościele Wincenty Myszor s. 87-97
Biuletyn patrystyczny Magdalena Kamila Błaszczak Tadeusz Kołosowski Wincenty Myszor Andrzej Obrycki s. 87-96
Die Taufe als Schweigen : zur Theologie der Taufe im "Tractatus Tripartitus" Wincenty Myszor s. 89-92
Symbolika Krzyża według św. Ireneusza Wincenty Myszor s. 97-102
  Zacytuj
 • Udostępnij
Biuletyn patrystyczny Tadeusz Kołosowski Wincenty Myszor s. 107-114
Wybór biskupa w świetle listów św. Cypriana Wincenty Myszor s. 109-114
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski Wincenty Myszor s. 109-118
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Emil Stanula Marek Starowieyski s. 137-148
Teologia akademicka: jej granice i ograniczenia Wincenty Myszor s. 141-150
Biuletyn patrystyczny Bogdan Częsz Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Marek Starowieyski s. 143-155
Biuletyn patrystyczny Krzysztof Bardski Piotr Jeuté Stanisław Kalinkowski Bronisław Kądziela Wincenty Myszor s. 145-155
Zagadnienie herezji w listach św. Cypriana Wincenty Myszor s. 147-190
Ewangelia Marii Wincenty Myszor s. 149-160
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Kazimierz Obrycki Jerzy Sobkowiak Marek Starowieyski s. 151-162
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Katarzyna Urbaniak s. 155-163
Znaczenie tekstów z Nag Hammadi w badaniach pierwotnego chrześcijaństwa Wincenty Myszor s. 159-164
Apokalipsa Pawła Wincenty Myszor s. 163-170
"Od wolności wyboru wyznania do przymusu religijnego : ewolucja poglądów biskupa Augustyna z Hippony podczas schizmy donatystycznej w Afryce Północnej", Tadeusz Kołosowski, Piła 200 : [recenzja] Wincenty Myszor Tadeusz Kołosowski (aut. dzieła rec.) s. 164-166
"Geneza chrześcijańskiej rachuby lat : historyczno-teologiczne podstawy systemu Dionizego mniejszego", Józef Naumowicz, Kraków-Tyniec 2000 : [recenzja] Wincenty Myszor Józef Naumowicz (aut. dzieła rec.) s. 167-169
Koptyjska „żona” Jezusa Wincenty Myszor s. 168-172
"Omelia copta attribuita a Demetrio di Antiochia, Sul Natale e Maria Vergine", Krzysztof Modras, Roma 1995 : [recenzja] Wincenty Myszor Krzysztof Modras (aut. dzieła rec.) s. 168-170
Dzieje Piotra : przekład z koptyjskiego Wincenty Myszor s. 169-175
"Pokarm i ofiara : refleksja eucharystyczna wczesnych ojców greckich", Jan Słomka, Łódź 2000 : [recenzja] Wincenty Myszor Jan Słomka (aut. dzieła rec.) s. 169-172
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Kazimierz Obrycki Marek Starowieyski s. 171-186
"Doketyzm jako wyraz relatywizmu w teologii", Grzegorz Jaśkiewicz, Ząbki 2009 : [recenzja] Wincenty Myszor Grzegorz Jaśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 171-174
Ks. prof. dr Paul Bormann i jego biblioteka Wincenty Myszor s. 174-176
Egzegeza o duszy. Wstęp, tłumaczenie i komentarz: Nag Hammadi II, 6 Wincenty Myszor s. 179-190
Chrześcijanie wobec świata : Małżeństwo i rozwód Wincenty Myszor s. 181-202
"Pomiędzy utopią i eschatologiczną nadzieją : idea papieża anielskiego w średniowiecznym i renesansowym profetyzmie", Jan Grzeszczak, Poznań 2008 : [recenzja] Wincenty Myszor Jan Grzeszczak (aut. dzieła rec.) s. 181-186
"Gnosis und der Wurzel des Christentums? : Grundlagenkririk an der Entmythologisierung", Karl Prümm, Salzburg 1972 : [recenzja] Wincenty Myszor Karl Prümm (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Kirchengeschichte - Geschichtstheologie - Geschichtswissenschaft. Analysen zur Wissenschaftstheorie und Theologie der katholischen Kirchengeschichtsschreibung", H. R. Seeliger, Düsseldorf 1981 : [recenzja] Wincenty Myszor Hans Reinhard Seeliger (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Ekklesia" i "Kościół" w ujęciu gnostyków II i III wieku Wincenty Myszor s. 185-204
"Aphraates : Unterweisungen/Aphrahat", [Bd. 5 Wincenty Myszor Peter Burns (aut. dzieła rec.) s. 186-189
"Gott und Welt. Eine Untersuchung zur Gotteslehre des Irenäus von Lyon", Yoshifumi Torisu, Netteal 1991 : [recenzja] Wincenty Myszor Yoshifumi Torisu (aut. dzieła rec.) s. 187-188
Corpus Hermeticum IV : wstęp, przekład z greckiego, komentarz Wincenty Myszor s. 189-196
"Aphraates : Unterweisungen/Aphrahat", [Bd. 5 Wincenty Myszor Peter Burns (aut. dzieła rec.) s. 189
Gnostycyzm : przegląd publikacji Wincenty Myszor s. 193-230
Chrześcijanie wobec świata : Praca charytatywna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Wincenty Myszor s. 193-201
"L'Exégèse de saint Jérôme d'après son "Commentaire sur Isaïe", Pierre Jay, Paris 1985 : [recenzja] Wincenty Myszor Pierre Jay (aut. dzieła rec.) s. 194-196
"Pamiętniki", Pius II, Michalineum 2005 : [recenzja] Wincenty Myszor Pius II (aut. dzieła rec.) s. 196-198
Oda o Norei (NHC IX, 2) : wstęp, przekład z języka koptyjskiego, komentarz Wincenty Myszor (aut. dzieła rec.) s. 197-203
Oikonomia w gnostyckim "Tractatus tripartitus" z I Kodeksu z Nag Hammadi (NHC I, 5) Wincenty Myszor s. 197-215
Świadectwo Prawdy (NHC IX, 3) : wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz Wincenty Myszor (tłum.) s. 199-233
Melchizedek w tekstach gnostyków Wincenty Myszor s. 203-204
Poimandres : wstep, przekład, komentarz Wincenty Myszor s. 205-216
"De sacramentis = Über die Sakramente. De mysteriis = Über die Mysterien", Ambrosius Mediolanensis, Freiburg [etc.] 1990 : [recenzja] Wincenty Myszor św. Ambroży (aut. dzieła rec.) s. 205-208
"Ezoteryzm i okultyzm – formy dawne i nowe : aspekty filozoficzno-teologiczne i praktyczno-duszpasterskie", Aleksander Posacki, Radom 2009 : [recenzja] Wincenty Myszor Aleksander Posacki (aut. dzieła rec.) s. 206-210
Ewangelia Marii Magdaleny : wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz Wincenty Myszor s. 207-220
Melchizedek (NHC IX, 1) : wstęp, przekład z języka koptyjskiego i komentarz Wincenty Myszor s. 209-226
"Duszpasterze V wieku : Studium porównawcze myśli pasterskiej św. Piotra Chryzologa i Salwiana z Marsylii", Dariusz Kasprzak, Kraków 2008 : [recenzja] Wincenty Myszor Dariusz Kasprzak (aut. dzieła rec.) s. 211-215
Nag-Hammadi : teksty i tłumaczenia Wincenty Myszor s. 215-221
"Historia wypraw krzyżowych", Hans Eberhard Mayer, Kraków 2008 : [recenzja] Wincenty Myszor Hans Eberhard Mayer (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Ekklesia a oikos w epoce Nowego Testamentu : Kościół w świetle antycznego domostwa na podstawie 1 i 2 Kor oraz przypowieści Mt 7:24-27, Mt 24:45-51, Łk 15:11-32", Wojciech Gajewski, Gdańsk 2013 : [recenzja] Wincenty Myszor Wojciech Gajewski (aut. dzieła rec.) s. 217-221
"Jezus Chrystus objawiony i objawiający : Chrystologia fundamentalna", Andrzej A. Napiórkowski, Kraków 2008 : [recenzja] Wincenty Myszor Andrzej A. Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 219-220
Księga Tomasza (Nag Hammadi Codex II, 7 P. 138.1-145.23) Wincenty Myszor s. 221-231
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Nag Hammadi Bibliography, 1948-1969", David M. Scholer, Leiden 1971 : [recenzja] Wincenty Myszor David M. Scholer (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Krzyż w literaturze wczesnochrześcijańskiej. Antologia", wybór i oprac. Andrzej Uciecha, Katowice 2012 : [recenzja] Wincenty Myszor Andrzej Uciecha (aut. dzieła rec.) s. 231-232
Zagadnienie pracy i zawodu w literaturze wczesnochrześcijańskiej Wincenty Myszor s. 231-241
Handel żywym towarem : list 10* i 24* świętego Augustyna : ze zbioru J. Divjaka Wincenty Myszor s. 235-255
Chrześcijanie wobec świata : Zagadnienie kobiet w życiu pierwotnego Kościoła Wincenty Myszor s. 237-245
"Aƒ swthraj Ðdo : Model doskonalenia chrześcijańskiego w świetle ekshortacji pastoralnych Grzegorza z Nazjanzu", Dariusz Zagórski, Toruń 2007 : [recenzja] Wincenty Myszor Dariusz Zagórski (aut. dzieła rec.) s. 240-244
Corpus Hermeticum VI i VII : wstęp, przekład z greckiego, komentarz Wincenty Myszor s. 241-247
"Hieratike diakonia" według Klemensa Aleksandryjskiego i gnostyków Wincenty Myszor s. 241-249
"Sofiologia św. Grzegorz z Nyssy : Elementy teologii trynitarnej i antropologii w Homiliach do Pieśni nad Pieśniami", Stanisław Strękowski, Kraków 2006 : [recenzja] Wincenty Myszor Stanisław Strękowski (aut. dzieła rec.) s. 244-248
Corpus Hermeticum XIII : wstęp, przekład z greckiego, komentarz Wincenty Myszor s. 245-256
Najstarsza łacińska homilia : wstęp i przekład Wincenty Myszor s. 247-255
"Metafizyka i teologia : Debata u podstaw", red. Robert J. Woźniak, Kraków 2008 : [recenzja] Wincenty Myszor Robert J. Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 248-251
Chrześcijanie wobec świata : problem wojny i pokoju w pierwotnym chrześcijaństwie Wincenty Myszor s. 249-258
Słowo Laureata nagrody „Lux ex Silesia” Wincenty Myszor s. 253-255
Ks. dr Martin Gritz i jego biblioteka Wincenty Myszor s. 258-259
Herakleon (fragmenty) : wstęp, przekład z języka greckiego, komentarz Wincenty Myszor Stanisław Kalinkowski (tłum.) s. 265-298
"So nahe steht uns die ostkirche", E. Sauser, Frankfurt 1980 : [recenzja] Wincenty Myszor E. Sauser (aut. dzieła rec.) s. 265-266
"Teologia Angelusa Silesiusa : Jana Schefflera", S.K.J. Wiśniewska, Warszawa 1984 : [recenzja] Wincenty Myszor S.K.J. Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 266-268
"Kościół Agape według Klemensa ALeksandryjskiego", Fr. Drączkowski, Lublin 1983 : [recenzja] Wincenty Myszor Fr. Drączkowski (aut. dzieła rec.) s. 268-269
A Faculty of Theology at a State University Wincenty Myszor s. 269-280
"Oblicza miłosierdzia : Historyczne uwarunkowania kształtowania doktryny o miłosierdziu : studium dzieł Tertuliana i świętego Cypriana", Leszek Mateja, Kraków 2003 : [recenzja] Wincenty Myszor Leszek Mateja (aut. dzieła rec.) s. 270-273
"The gnostic gospels", E. Pagels, New York 1979 : [recenzja] Wincenty Myszor E. Pagels (aut. dzieła rec.) s. 270-271
"Lehrbuch des Koptischen", Wolfgang Kosack, Graz 1974 : [recenzja] Wincenty Myszor Wolfgang Kosack (aut. dzieła rec.) s. 273-277
"Physis w pismach Grzegorza z Nazjanzu : studium z teologii patrystycznej", Norbert Widok, Opole 2001 : [recenzja] Wincenty Myszor Norbert Widok (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Martyrium und sophiamythos im gnostizismus nach den texten von nag hammadi", Clemens Scholten, Munster 1987 : [recenzja] Wincenty Myszor Clemens Scholten (aut. dzieła rec.) s. 282-286
"Le Monastere de st phoibammon", Włodzimierz Godlewski, Warszawa 1986 : [recenzja] Wincenty Myszor Włodzimierz Godlewski (aut. dzieła rec.) s. 286-289
"Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu : zagadnienia wybrane", Wincenty Myszor, Katowice 2010 : [recenzja] Ludmiła Lach-Bartlik Wincenty Myszor (aut. dzieła rec.) s. 291-292
"The Imperial Cult and the Development of Church Order, Concepts and Images of Authority in Paganism and Early Christianity befor the Age of Cyprian", A. Brent, Leiden–Boston–Köln 1999 : [recenzja] Wincenty Myszor A. Brent (aut. dzieła rec.) s. 291-292
"Angelomorphic Chistology. Antecedents and Early Evidence", Ch. Gieschen, Leiden–Boston–Köln 1998 : [recenzja] Wincenty Myszor Ch. Gieschen (aut. dzieła rec.) s. 292-293
Dzieje Piotra i Dwunastu Apostołów (NHC VI, 1, p. 1,1-12,22) : Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz Wincenty Myszor s. 296-302
"Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku", Mariusz Szram, Lublin 2010 : [recenzja] Wincenty Myszor Mariusz Szram (aut. dzieła rec.) s. 298-301
Apokalipsa Piotra (Nag Hammadi Codex VII,3, P. 70,13-84,14) : Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz Wincenty Myszor s. 315-329
  Zacytuj
 • Udostępnij
"MIłość syntezą chrześcijaństwa", Franciszek Drączkowski, Lublin 1990 : [recenzja] Wincenty Myszor Franciszek Drączkowski (aut. dzieła rec.) s. 330-332
"Zwycięstwo chrześcijaństwa w świecie starożytnym", Władysław Dziewulski, Wrocław, Warszawa, Kraków 1969 : [recenzja] Wincenty Myszor Władysław Dziewulski (aut. dzieła rec.) s. 355-358
"Gnosticism, judaism and egyptian chrystianity", Birger A. Pearson, Minneapolis 1990 : [recenzja] Wincenty Myszor Birger A. Pearson (aut. dzieła rec.) s. 361-363
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Die Bibliothek von Nag Hammadi : einige probleme des christentums in Agypten wahrend der ersten Jahrhunderte", Alexandr Khosroyev, Altenberge 1995 : [recenzja] Wincenty Myszor Alexandr Khosroyev (aut. dzieła rec.) s. 363-366
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Ojcowie żywi, tom I-IV", oprac. Marek Starowieyski, Kraków 1978-1980 : [recenzja] Wincenty Myszor Marek Starowieyski (aut. dzieła rec.) s. 363-366
Gnostycyzm : przegląd publikacji Wincenty Myszor s. 367-424
"Związek ducha świętego z kościołem w ujęciu świętego Ireneusza i w interpretacji montanistycznej", Bogdan Czesz, Poznań 1991 : [recenzja] Wincenty Myszor Bogdan Czesz (aut. dzieła rec.) s. 367-368
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Die Rezeption des Johannesevangelium in christlich-gnostischen schriften aus Nag-Hammadi", Wolfgang G. Rohl, Frankfurt 1991 : [recenzja] Wincenty Myszor wolfgang G. Rohl (aut. dzieła rec.) s. 369-370
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Ioannis cassiani doctrina de amicitia iuxta coll XVI: fontes classici et patristici verae amicitiae partes constitutiv ae", Arkadiusz Nocoń, Romae 1996 : [recenzja] Wincenty Myszor Arkadiusz Nocoń (aut. dzieła rec.) s. 398-399
"Wczesnochrześcijańska katecheza : do edyktu mediolańskiego - 313", Roman Murawski, Płock 1999 : [recenzja] Wincenty Myszor Roman Murawski (aut. dzieła rec.) s. 399-401
"Minucii opus ut "protrepticum" ad veritatem inquirendam", Andrzej Mazewski, Romae 1999 : [recenzja] Wincenty Myszor Andrzej Mazewski (aut. dzieła rec.) s. 401-402
"Patrologia", Franciszek Drączkowski, Pelplin-Lublin 1998 : [recenzja] Wincenty Myszor Franciszek Drączkowski (aut. dzieła rec.) s. 403-405
"The teachings of Sylvanus", tł. Jan Zandee, Leiden 1991 : [recenzja] Wincenty Myszor Jan Zandee (tłum.) s. 403-405
"Imperatorzy późnego cesarstwa rzymskiego wobec zgromadzeń biskupów", Sławomir Bralewski, Łódź 1997 : [recenzja] Wincenty Myszor Sławomir Bralewski (aut. dzieła rec.) s. 441-443
  Zacytuj
 • Udostępnij
"<<Homilie na Księgę Rodzaju>>", Jan Chryzostom, Kraków 2008 : [recenzja] Wincenty Myszor Jan Chryzostom (aut. dzieła rec.) s. 446-447
"<<Komentarz do ewangelii według św. Mateusza>>", Hieronim ze Strydonu, Kraków 2008 : [recenzja] Wincenty Myszor Hieronim ze Strydonu (aut. dzieła rec.) s. 447-448
"<<Komentarz do Listu św. Pawła do Galatów>>, <<Wprowadzenie do Listu św. Pawła do Galatów>>, <<Chryzostomowy Komentarz do Listu św. Pawła do Galatów>>", Jan Chryzostom, Kraków 2008 : [recenzja] Wincenty Myszor Jan Chryzostom (aut. dzieła rec.) s. 448-449
"<<Zasady prawa Bożego>>", Juniliusz Afrykańczyk, Kraków 2008 : [recenzja] Wincenty Myszor Juniliusz Afrykańczyk (aut. dzieła rec.) s. 449-450
"<<Synody i Kolekcje Praw. Tom III. Kanony Ojców greckich>>, <<Atanazego i Hipolita>>", Stanisław Kalinkowski, Janusz Szymańczyk, Marta Mucha, Kraków 2009 : [recenzja] Wincenty Myszor Stanisław Kalinkowski (aut. dzieła rec.) Marta Mucha (aut. dzieła rec.) Janusz Szymańczyk (aut. dzieła rec.) s. 450-451
"<<Życie Mojżesza>>", Grzegorz z Nyssy, Kraków 2009 : [recenzja] Wincenty Myszor Grzegorz z Nyssy (aut. dzieła rec.) s. 451-452
"<<Homilie do eklezjastesa>>", Grzegorz z Nyssy, Kraków 2009 : [recenzja] Wincenty Myszor Grzegorz z Nyssy (aut. dzieła rec.) s. 452-453
Europa : Pierwotne chrześcijaństwo : idee i życie społeczne chrześcijan II i III wieku Wincenty Myszor s. 465
"Syn Boży w Pasterzu Hermasa : Świadectwo chrystologii judeochrześcijańskiej", Franciszek Szulc, Katowice 2006 : [recenzja] Wincenty Myszor Franciszek Szulc (aut. dzieła rec.) s. 472-473
Biskup Ojcem. Zarys eklezjologii syryjskiej na podstawie <<Konstytucji apostolskich>>", Jan Żelazny, Kraków 2006 : [recenzja] Wincenty Myszor Jan Żelazny (aut. dzieła rec.) s. 473-477
"Neognoza polska", Jan Skoczyński, Kraków 2004 : [recenzja] Wincenty Myszor Jan Skoczyński (aut. dzieła rec.) s. 487-489
"Prymat papieski od początków do współczesności", Klaus Schatz, Kraków 2004 : [recenzja] Wincenty Myszor Klaus Schatz (aut. dzieła rec.) s. 489-493
""Mysterium passionis - Corpus et Sanguis Christi - Communio". Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku", Antoni Żurek, Katowice 2012 : [recenzja] Wincenty Myszor Antoni Żurek (aut. dzieła rec.) s. 490-494
Apokatástasis zrealizowana, aktualna i przyszła w tradycji biblijnej i patrystycznej przed Orygenesem Wincenty Myszor s. 490-503