Znaleziono 3 artykuły

Jan Żelazny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoretyczne aspekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych z krajów rozwijających się na przykładzie państw BRIC Jan Żelazny s. 24-39
Kościół domem a biskup ojcem w świetle Konstytucji Apostolskich i innych pism syryjskich od I do V wieku Jan Żelazny s. 223-236
Biskup Ojcem. Zarys eklezjologii syryjskiej na podstawie <<Konstytucji apostolskich>>", Jan Żelazny, Kraków 2006 : [recenzja] Wincenty Myszor Jan Żelazny (aut. dzieła rec.) s. 473-477