Znaleziono 30 artykułów

Roman Murawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieskończoność w matematyce. Zmagania z potrzebnym, acz kłopotliwym pojęciem Roman Murawski s. 5-42
Program wykładów katechetyki w świetle ogólnego dyrektiorum katechetycznego Roman Murawski s. 5-18
O dojrzewaniu świadomości różnicy między prawdziwością a dowodliwością w matematyce Roman Murawski s. 7-28
Katecheza w perspektywie trzeciego tysiąclecia : rozmowa z Księdzem Profesorem Romanem Murawskim z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Roman Murawski Eugeniusz Sakowicz s. 10-22
Kerygmatyczna odnowa katechezy Roman Murawski s. 23-34
Rys historyczny lekcji religii katolickiej w Europie Roman Murawski s. 25-46
Rozwój i wychowanie moralne dzieci i młodzieży Roman Murawski s. 35-51
Geneza i założenia "Katechizmu Kościoła katolickiego" Roman Murawski s. 35-45
Katecheza a kultura Roman Murawski s. 47-60
Pojęcie Boga u dzieci w świetle dotychczasowych badań Roman Murawski s. 49-60
Rozwój i wychowanie moralne dzieci i młodzieży Roman Murawski s. 57-75
Wiara a wychowanie Roman Murawski s. 59-73
Kierunki i formy pracy katechetycznej z dorosłymi w parafii Roman Murawski s. 65-80
Formacja katechetów w Europie Roman Murawski s. 75-93
Is the Polish Logic One of the Best Traditions Still? Roman Murawski Andrew Schumann s. 78-82
The Philosophy of Hoene-Wroński Roman Murawski s. 143-150
Katecheza w Austrii Edgar Josef Korherr Roman Murawski (tłum.) s. 183-194
Catéchèse et culture Roman Murawski s. 195-208
"Zur Freude des Glaubens hinführen : apostolisches Schreiben „Über die Katechese heute”", Papież Jan Paweł II, komentarz: Adolf Exeler, Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] Roman Murawski Adolf Exeler (aut. dzieła rec.) Jan Paweł II (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Wczesnochrześcijańska katecheza (do Edyktu Mediolańskiego - 331 r.)", Roman Murawski, Płock 1999 : [recenzja] Eugeniusz Sakowicz Roman Murawski (aut. dzieła rec.) s. 208-210
Michael Pfliegler als Katechet : die Entwicklung seiner pädagogisch-katechetischen Gedanken Roman Murawski s. 209-227
"Bibliografia katechetyczna 1945-1995", Roman Murawski, R. Czekalski, J. Tochmański (oprac.), Warszawa 1999 : [recenzja] Marek Marczewski R. Czekalski (aut. dzieła rec.) Roman Murawski (aut. dzieła rec.) J. Tochmański (aut. dzieła rec.) s. 213-215
[rec.] Roman Murawski, Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss.253 Ryszard Miszczyński Roman Murawski s. 239-245
"Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II", Andrzej Kiciński, Lublin 2007 : [recenzja] Roman Murawski Andrzej Kiciński (aut. dzieła rec.) s. 252-255
Katecheza : ewangelizacja Roman Murawski s. 259-278
"Einladung zur Tat : ein Kreativkonzept für die religiöse Erziehung", F. Mayer, Wien 1976 : [recenzja] Roman Murawski F. Mayer (aut. dzieła rec.) s. 342-343
"Religiöse Erziehung heute : vom Vorschulalter zum Erwachsensein", G. Hansemann, Graz-Wien-Köln 1976 : [recenzja] Roman Murawski G. Hansemann (aut. dzieła rec.) s. 343-345
"Pierwsze kroki ku Bogu", M. Leist, Warszawa 1979 : [recenzja] Roman Murawski M. Leist (aut. dzieła rec.) s. 345
"Wczesnochrześcijańska katecheza : do edyktu mediolańskiego - 313", Roman Murawski, Płock 1999 : [recenzja] Wincenty Myszor Roman Murawski (aut. dzieła rec.) s. 399-401
"Wychowanie w służbie praw człowieka", red. J. Gocko, R. Sadowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Roman Murawski Jerzy Gocko (aut. dzieła rec.) Ryszard Sadowski (aut. dzieła rec.) s. 440-442