Znaleziono 52 artykuły

Tadeusz Kołosowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauczanie biskupa Cezarego z Arles na temat kultu świętych w kontekście ówczesnej religijności chrześcijańskiej Tadeusz Kołosowski s. 5-16
Sprawa Pryscyliana : współpraca episkopatu hiszpańskiego z władzą świecką w sprawie pokonania kryzysu religijnego Tadeusz Kołosowski s. 5-13
Posłannictwo cesarza chrześcijańskiego według papieża Leona Wielkiego Tadeusz Kołosowski s. 7-24
Wspomnienie o ks. Janie Gliścińskim : redaktorze naczelnym "Seminare" (1994-96) w 10 rocznicę śmierci Tadeusz Kołosowski s. 7-9
Bibliografia prac ks. dra hab. Jana Gliścińskiego, prof. ATK Tadeusz Kołosowski s. 9-14
Polityka religijna Konstantyna Wielkiego w świetle schizmy donacjańskiej Tadeusz Kołosowski s. 17-37
"Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga" : w interpretacji Kościoła doby męczenników Tadeusz Kołosowski s. 21-51
Prawo do własności i sposób jej użytkowania w świetle "De Nabuthe Iesraelita" św. Ambrożego z Mediolanu Tadeusz Kołosowski s. 27-35
Nauka św. Augustyna o państwie Tadeusz Kołosowski s. 33-41
Nawrócenie i wyznanie grzechów jako istotne elementy chrześcijańskiej pokuty w myśli Kościoła starożytnego Tadeusz Kołosowski s. 39-48
Działalność polityczno-społeczna biskupa Cezarego z Arles Tadeusz Kołosowski s. 55-64
Biuletyn patrystyczny Magdalena Kamila Błaszczak Tadeusz Kołosowski Wincenty Myszor Andrzej Obrycki s. 87-96
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski Marek Starowieyski s. 89-96
Biuletyn patrystyczny Józef Grzywaczewski Tadeusz Kołosowski s. 89-95
Biuletyn patrystyczny Tadeusz Kołosowski Kazimierz Obrycki Marek Starowieyski s. 91-98
Biuletyn patrystyczny (49) Bogdan Częsz Tadeusz Kołosowski s. 95-108
Biuletyn patrystyczny (48) Tadeusz Kołosowski s. 97-110
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski s. 101-106
Biuletyn patrystyczny Tadeusz Kołosowski Wincenty Myszor s. 107-114
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski Wincenty Myszor s. 109-118
Biuletyn patrystyczny (50) Tadeusz Kołosowski s. 109-121
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Józef Grzywaczewski Tadeusz Kołosowski Leon Nieścior s. 115-124
Biuletyn patrystyczny (48) Tadeusz Kołosowski s. 117-130
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski Marek Starowieyski s. 119-128
Biulety patrystyczny (46) Tadeusz Kołosowski s. 127-145
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski Henryk Skorowski s. 129-135
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski Marek Starowieyski s. 129-140
Biuletyn patrystyczny (51) Tadeusz Kołosowski s. 139-151
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski s. 143-152
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Tadeusz Kołosowski Katarzyna Urbaniak s. 157-167
"Od wolności wyboru wyznania do przymusu religijnego : ewolucja poglądów biskupa Augustyna z Hippony podczas schizmy donatystycznej w Afryce Północnej", Tadeusz Kołosowski, Piła 200 : [recenzja] Wincenty Myszor Tadeusz Kołosowski (aut. dzieła rec.) s. 164-166
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski s. 165-174
Barbarzyńcy według Salwiana z Marsylii Tadeusz Kołosowski s. 165-174
Droga świętego Augustyna do wiary Tadeusz Kołosowski s. 177-190
Biuletyn patrystyczny Tadeusz Kołosowski Kazimierz Obrycki Paweł Wróblewski Jarosław Wąsowicz s. 179-191
Sprawozdanie z sympozjum pt. "Gnostycyzm antyczny i współczesna neognoza" w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w dniu 17 października 1996 r. Tadeusz Kołosowski Tomasz Skibiński Andrzej Strękowski s. 215-220
Seniores laici w starożytnych wspólnotach kościelnych w Afryce Rzymskiej Tadeusz Kołosowski s. 215-222
Sprawozdanie z sympozjum pt.: "Judeochrześcijańskie elementy w literaturze patrystycznej" w Akademii Teologicznej Katolickiej w Warszawie w dniu 16 października 1997 r. Tadeusz Kołosowski s. 223-225
Sympozjum patrystyczne z okazji wydania 60 tomu "Pism Starochrześcijańskich Pisarzy" Tadeusz Kołosowski s. 248-251
Pasterz pasterzy : papież Grzegorz Wielki i jego "Księga reguły pasterskiej" Tadeusz Kołosowski s. 249-260
Nauka Ojców Kościoła o Duchu Świętym : wybrane zagadnienia Tadeusz Kołosowski s. 249-264
Etyczno-antropologiczne aspekty aborcji w świetle wybranych dzieł antycznej literatury Grecji i Rzymu Tadeusz Kołosowski s. 251-262
Kronika Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych za rok 1993 Tadeusz Kołosowski s. 277-279
Kult chrześcijański w nauczaniu i działalności biskupa Cezarego z Arles Tadeusz Kołosowski s. 305-321
"Sprawiedliwość i miłosierdzie. Studium Kazań do ludu św. Cezarego z Arles", J. Pochwat, Kraków 2008 : [recenzja] Tadeusz Kołosowski Józef Pochwat (aut. dzieła rec.) s. 317-319
Święty Jan Chryzostom : portret kaznodziei-duszpasterza Tadeusz Kołosowski s. 397-409
Wychowanie religijno-moralne dzieci w rodzinie w świetle traktatu "O wychowaniu dzieci" św. Jana Chryzostoma Tadeusz Kołosowski s. 405-420
Wyznanie grzechów (confessio peccatorum) w nauczaniu św. Hilarego z Poitiers Tadeusz Kołosowski s. 421-429
Sakramenty w nauczaniu i praktyce duszpasterskiej biskupa Cezarego z Arles Tadeusz Kołosowski s. 449-464
Święty Hieronim jako duszpasterz Tadeusz Kołosowski s. 453-464
Wspólnota salezjańska pw. św. Franciszka Salezego w Łomiankach (1982-2007) : jubileusz ćwierćwiecza istnienia Tadeusz Kołosowski Ryszard F. Sadowski s. 471-491
Lektura Pisma Świętego "w duchu" w świetle "Commentarius in Mathaei Evangelium" biskupa Hilarego z Poitiers Tadeusz Kołosowski s. 513-525