Znaleziono 37 artykułów

Ryszard F. Sadowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktualizacja potencjału religii w ochronie ekosystemów leśnych Ryszard F. Sadowski s. 7-27
Potencjał religii w ochronie ekosystemów leśnych Ryszard F. Sadowski s. 11-32
Ekofilozoficzne znaczenie przesłania Hildegardy z Bingen Ryszard F. Sadowski Zbigniew Łepko s. 11-25
Źródła antropologii Juliana Haynesa Stewarda Ryszard F. Sadowski s. 49-60
Ewolucja poglądów Juliana Haynesa Stewarda na temat ekologii kulturowej Ryszard F. Sadowski s. 61-73
Religia i kultura klasyczna u podstaw idei zrównoważonego rozwoju Ryszard F. Sadowski s. 65-79
Monizm organizmalny jako odpowiedź Hansa Jonasa na problem psychofizyczny Ryszard F. Sadowski s. 71-108
Religijne źródła troski o stan środowiska przyrodniczego Ryszard F. Sadowski s. 81-93
Religijno-etyczne ujęcie zmian klimatycznych Ryszard F. Sadowski s. 87-97
Pocysterskie opactwo w Lądzie jako centrum kultury : analiza oczekiwań odbiorców Ryszard F. Sadowski Bartłomiej Skowroński s. 95-120
Wpływ czynników kulturowych na upadek cywilizacji grenlandzkich Wikingów Ryszard F. Sadowski s. 129-152
Monizm organizmalny jako odpowiedź Hansa Jonasa na problem psychofizyczny Ryszard F. Sadowski s. 154-191
Pocysterskie opactwo w Lądzie jako centrum kultury : podsumowanie badań Ryszard F. Sadowski Bartłomiej Skowroński s. 159-173
Wkład doktryn religijnych w kształtowanie postaw pro-środowiskowych Ryszard F. Sadowski s. 165-172
Rola ekologii kulturowej w badaniach środowiskowych Ryszard F. Sadowski s. 171-184
Pocysterskie opactwo w Lądzie jako centrum kultury : analiza przygotowywanej oferty kulturalnej Ryszard F. Sadowski Bartłomiej Skowroński s. 175-191
Hansa Jonasa koncepcja subiektywności Ryszard F. Sadowski s. 178-194
Thomas Berry : prorok ery ekozoicznej Ryszard F. Sadowski s. 205-216
"Religion and Ecology" : nowy paradygmat poznawczy Ryszard F. Sadowski s. 213-220
"Hans Jonas : the integrity of thinking", David J. Levy, Columbia 2002 : [recenzja] Ryszard F. Sadowski David J. Levy (aut. dzieła rec.) s. 233-237
"Persons and bodies : a constitution view", Lynne Rudder Baker, New York 2000 : [recenzja] Ryszard F. Sadowski Lynne Rudder Baker (aut. dzieła rec.) s. 237-241
"The problem of the soul : two visions of mind and how to reconcile them", Owen J. Flanagan, New York 2002 : [recenzja] Ryszard F. Sadowski Owen J. Flanagan (aut. dzieła rec.) s. 262-271
Wokół antropologii środowiskowej - ujęcie zagadnienia przez Patrycję K. Townsend Ryszard F. Sadowski s. 271-279
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 Ryszard F. Sadowski s. 302-307
"Knowledge and mind. A philosophical introduction", Andrew Brook, Robert J. Stainton, Cambridge-London 2000 : [recenzja] Ryszard F. Sadowski Andrew Brook (aut. dzieła rec.) Robert J. Stainton (aut. dzieła rec.) s. 460-462
"An introduction to the philosophy of mind", David Cockburn, Houndmills 2001 : [recenzja] Ryszard F. Sadowski David Cockburn (aut. dzieła rec.) s. 462-465
"Problems in mind. Readings in contemporary philosophy of Mind", Jack S. Crumley II, Mountain View-London-Toronto 2000 : [recenzja] Ryszard F. Sadowski Jack S. Crumley II (aut. dzieła rec.) s. 465-468
Wspólnota salezjańska pw. św. Franciszka Salezego w Łomiankach (1982-2007) : jubileusz ćwierćwiecza istnienia Tadeusz Kołosowski Ryszard F. Sadowski s. 471-491
"History and theory in anthropology", Alan Barnard, Cambridge 2000 : [recenzja] Ryszard F. Sadowski Alan Barnard (aut. dzieła rec.) s. 497-499
"New directions in anthropology & environment. Intersections", red. C. L. Crumley, A. E. van Deventer, J. J. Fletcher, AltaMira Press 2001 : [recenzja] Ryszard F. Sadowski Carole L. Crumley (aut. dzieła rec.) A. Elizabeth van Deventer (aut. dzieła rec.) Joseph J. Fletcher (aut. dzieła rec.) s. 499-501
"Julian Steward and the Great Basin. The making of an anthropologist", red. R. O. Clemmer, L. D. Myers, M. E. Rudden, Salt Lake City 1999 : [recenzja] Ryszard F. Sadowski Richard O. Clemmer (aut. dzieła rec.) L. Daniel Myers (aut. dzieła rec.) Mary Elizabeth Rudden (aut. dzieła rec.) s. 501-503
"Prospects for immortality. A sensible search for life after death", J. Robert Adams, Amityville 2003 : [recenzja] Ryszard F. Sadowski J. Robert Adams (aut. dzieła rec.) s. 545-550
"Scenes from the high desert : Julian Steward's life and theory", Virginia Kerns, University of Illinois Press 2003 : [recenzja] Ryszard F. Sadowski Virginia Kerns (aut. dzieła rec.) s. 570-576
"Collapse. How societies choose to fail or succeed", Jared M. Diamond, [New York] 2005 : [recenzja] Ryszard F. Sadowski Jared M. Diamond (aut. dzieła rec.) s. 596-601
Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Filozofii FILO-ΣΟΦ'ΙA 2004 : (UKSW, Warszawa 17-18 czerwca 2004 r.) Ryszard F. Sadowski s. 617-618
VII Polski Zjazd Filozoficzny : (Szczecin 14-18 września 2004 r.) Ryszard F. Sadowski s. 619-620
"Introduction to cultural ecology", Mark Q. Sutton, Eugene N. Anderson, Walnut Creek 2004 : [recenzja] Ryszard F. Sadowski Eugene N. Anderson (aut. dzieła rec.) Mark Q. Sutton (aut. dzieła rec.) s. 854-861