Znaleziono 42 artykuły

Zbigniew Łepko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo Dyrektora Instytutu Ekologii i Bioetyki Zbigniew Łepko s. 5-6
Słowo Dyrektora Instytutu Ekologii i Bioetyki Zbigniew Łepko s. 5-6
Słowo wstępne Józef M. Dołęga Zbigniew Łepko s. 5-6
Słowo wstępne Józef M. Dołęga Zbigniew Łepko s. 5-6
Słowo wstępne Józef M. Dołęga Zbigniew Łepko s. 5-6
Słowo wstępne Józef M. Dołęga Zbigniew Łepko s. 5-6
Słowo Dyrektora Instytutu Ekologii i Bioetyki Zbigniew Łepko s. 5-6
Słowo Dyrektora Instytutu Ekologii i Bioetyki Zbigniew Łepko s. 5-6
W sprawie techniki dla zrównoważonego rozwoju Zbigniew Łepko s. 9-28
Od etologii zwierząt do ekologii człowieka Zbigniew Łepko s. 9-28
Ekofilozoficzne znaczenie przesłania Hildegardy z Bingen Ryszard F. Sadowski Zbigniew Łepko s. 11-25
Ku ekofilozofii Zbigniew Łepko s. 21-34
Ksiądz profesor Szczepan W. Ślaga – nauczyciel i członek społeczności akademickiej Zbigniew łepko s. 47-48
Spór o testament F. Bacona Zbigniew Łepko s. 53-74
Die antropologischen Aspekte der Umweltkrise Zbigniew Łepko s. 61-70
W sprawie polityki dla zrównoważonego rozwoju Zbigniew Łepko s. 75-89
Ekologiczy postulat nauki dla zrównoważonego rozwoju Zbigniew Łepko s. 77-86
Od biologii zachowania się zwierząt do biologii ludzkiego poznania Zbigniew Łepko s. 81-92
Wspomnienia Roman Bartnicki Maciej Bała Józef M. Dołęga Mieczysław Gogacz Ludwik Kostro Jan Krokos Anna Latawiec Ewa Podrez Adam Stopa Paweł Szczepkowski Roman Tomanek Jan Uchwat Ireneusz Werbiński Zbigniew Łepko Danuta Ługowska s. 112-137
Ekologiczna wymowa dialektyki oświecenia Zbigniew Łepko s. 121-135
W sprawie ekologicznej estetyki przyrody Zbigniew Łepko s. 127-144
Problem opozycji człowieka wobec przyrody Zbigniew Łepko s. 137-148
"Eine neue Politik für die Erde : die globale Partnerschaft von Wirtschaft und Ökologie", Ernst Ulrich von Weizsäcker, Freiburg im Breisgau 1999 : [recenzja] Zbigniew Łepko Ernst Ulrich von Weizsäcker (aut. dzieła rec.) s. 141-145
"Aspekty antropocentryzmu", Zdzisława Piątek, Kraków 1988 : [recenzja] Zbigniew Łepko Zdzisława Piątek (aut. dzieła rec.) s. 165-168
"Mity, modele, paradygmaty", Ian G. Barbour, Kraków 1984 : [recenzja] Zbigniew Łepko Ian G. Barbour (aut. dzieła rec.) s. 173-176
Etyka ekologiczna Konrada Lorenza Zbigniew Łepko s. 176-183
Lorenzowska koncepcja identyzmu ewolucyjnego Zbigniew Łepko s. 180-187
Odpowiedzialność w badaniach naukowych Zbigniew Łepko s. 181-193
"Biologiczne mechanizmy zachowania", B. Sadowski, J. Chmurzyński, Warszawa 1989 : [recenzja] Zbigniew Łepko J. Chmurzyński (aut. dzieła rec.) B. Sadowski (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Wokół ewolucji", Antoni Hoffman, Warszawa 1983 : [recenzja] Zbigniew Łepko Antoni Hoffman (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Nichts ist schon dagewesen: Konrad Lorenz, seine Lehre und ihre Folgen", Muenchen 1984 : [recenzja] Zbigniew Łepko s. 209-216
Ekologiczna relewancja antropologii filozoficznej Zbigniew Łepko s. 213-224
"Der Abbau des Menschlichen", Konrad Lorenz , München 1983 : [recenzja] Zbigniew Łepko Konrad Lorenz (aut. dzieła rec.) s. 218-223
Filozoficzna relewancja etologii Zbigniew Łepko s. 221-238
Spór o socjobiologię klasyczną Zbigniew Łepko s. 223-230
"Die Zukunft ist offen: Das Altenberger Gespraech mit den Texten des Wiener Popper-Symposium", Karl R.Popper, Konrad Lorenz, Muenchen 1985: [recenzja] Zbigniew Łepko Konrad Lorenz (aut. dzieła rec.) Karl R. Popper (aut. dzieła rec.) s. 230-234
"Vom Baum der Erkenntnis zum Baum des Lebens : ganzheitliches Denken der Natur in Wissenschaft und Wirtschaft", München 1997 : [recenzja] Zbigniew Łepko s. 241-247
Nowa antropologia Edwarda O. Wilsona Zbigniew Łepko s. 245-257
"Das Bacon-Projekt. Von der Erkenntnis, Nutzung, und Schonung der Natur", Lothar Schäfer, Frankfurt am Main 1993 : [recenzja] Zbigniew Łepko Lothar Schäfer (aut. dzieła rec.) s. 371-374
„Das Bacon - Projekt. Von der Erkenntnis, Nutzung und Schönung der Natur” , Lothar Schafer, Frankfurt am Main 1993 : [recenzja] Zbigniew Łepko Lothar Schafer (aut. dzieła rec.) s. 444-447
"In der Falle des Kurzzeitdenkens. Mit 25 Abbildungen", Irenäus Eibl-Eibesfeldt, München-Zürich 2000 : [recenzja] Zbigniew Łepko Irenäus Eibl-Eibesfeldt (aut. dzieła rec.) s. 532-535
"Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej", Zbigniew Łepko, Warszawa 2003 : [recenzja] Andrzej Abdank-Kozubski Zbigniew Łepko (aut. dzieła rec.) s. 718-721