Znaleziono 30 artykułów

Anna Latawiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poglądy filozoficzne Księdza Profesora Mieczysława Lubańskiego Anna Latawiec Anna Lemańska Szczepan W. Ślaga s. 5-64
Czy istnieje teoria symulacji i czy symulacja jest teorią? Anna Latawiec s. 19-30
Od informacji do sztucznej inteligencji Anna Latawiec s. 33-47
Ksiądz profesor Szczepan W. Ślaga – redaktor „Studia Philosophiae Christianae” Anna Latawiec s. 37-42
Symulacja zjawisk biologicznych widziana systemowo Anna Latawiec s. 37-53
Wokół pojęcia świadomości Anna Latawiec s. 47-59
Symulacja w świetle teorii gier Anna Latawiec s. 53-68
Transplantacja mózgu — szansa czy zagrożenie ludzkości? Anna Latawiec s. 93-110
Pojęcie funkcjonowania w świetle informacji biologicznej Anna Latawiec s. 97-108
Wspomnienia Roman Bartnicki Maciej Bała Józef M. Dołęga Mieczysław Gogacz Ludwik Kostro Jan Krokos Anna Latawiec Ewa Podrez Adam Stopa Paweł Szczepkowski Roman Tomanek Jan Uchwat Ireneusz Werbiński Zbigniew Łepko Danuta Ługowska s. 112-137
Pojęcie świadomości w świetle koncepcji informacji biologicznej Anna Latawiec s. 131-138
Philosophical and theological ramifications resulting from human embryos cloning Anna Latawiec s. 143-149
Modelowanie i symulacja zjawisk biomedycznych Anna Latawiec s. 147-165
The notion of simulation - philosophical aspects Anna Latawiec s. 165-176
Kilka uwag o wyjaśniającej roli symulacji w biologii Anna Latawiec s. 171-178
Chance and the Frankenstein's syndrome Anna Latawiec s. 176-184
"Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych", Danuta Ślęczek-Czakon, Katowice 2004 : [recenzja] Anna Latawiec Danuta Ślęczek-Czakon (aut. dzieła rec.) s. 181-190
Sprawozdanie z konferencji nt. "Między filozofią przyrody a ekofilozofią", zorganizowanej w ATK w dn. 19.11.1997 roku Grzegorz Bugajak Anna Latawiec s. 186-190
"Fiłosofiskie aspekty sinteza poniati w technikie i biołogii (na primierie teorii nadieżnosti)", Astafiew A. K., Leningrad 1978 : [recenzja] Anna Latawiec A.K. Astafiew (aut. dzieła rec.) s. 188-190
Naturalne i sztuczne w świetle rozważań o sztucznej inteligencji Anna Latawiec s. 191-202
"Človek medzi životom a smrt'ou", Martin 1996 : [recenzja] Anna Latawiec s. 202-204
Wokół problemu nie narodzonych Anna Latawiec s. 222-226
"Spór o granice poznania: prolegomena do epistemologii", Jacek Juliusz Jadacki, Warszawa 1985 : [recenzja] Anna Latawiec Jacek Juliusz Jadacki (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Die Selbstorganisation des Universums vom Urknall zum menschlichen Geist", Erich Jantsch, München 1982 : [recenzja] Anna Latawiec Erich Jantsch (aut. dzieła rec.) s. 231-233
Życie a informacja biologiczna Anna Latawiec s. 231-234
"Matematiczeskoje modelirowanije w biologii", praca zbiorowa pod red. A.M. Mołczanowa, Moskwa 1975 : [recenzja] Anna Latawiec A.M. Mołczanow (aut. dzieła rec.) s. 237-240
Wokół pojęcia zjawiska biologicznego Anna Latawiec s. 241-254
Sprawozdanie z działalności Koła Studentów Filozofii Przyrody ATK w roku akademickim 1988 Anna Latawiec s. 245-246
Pozostał testament naukowy Anna Latawiec s. 261-262
Uwagi w sprawie wirtualności Anna Latawiec s. 279-291