Znaleziono 88 artykułów

Roman Bartnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uchwała nr 3 Roman Bartnicki Magdalena Saganiak s. 4
Powstanie Ewangelii synoptycznych według hipotezy dwóch Ewangelii w ujęciu Bernharda Orcharda Roman Bartnicki s. 5-25
Apostoł Paweł i jego interpretacja śmierci Jezusa Chrystusa Hubert Frankenmölle Roman Bartnicki (tłum.) s. 5-16
Uchwała nr 7 Roman Bartnicki Magdalena Saganiak s. 6
Przemówienie z okazji otwarcia sympozjum poświęconego encyklice "Veritatis splendor" Roman Bartnicki s. 7
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sylwetka naukowa ks. prof. dr. hab. Stanisława Mędali CM Roman Bartnicki s. 7-16
Uchwała nr 10 Roman Bartnicki s. 8
Słowo Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Roman Bartnicki s. 9-10
Słowo Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Roman Bartnicki s. 9
Wspomnienie Księdza Profesora Jana Pryszmonta Roman Bartnicki s. 10-11
Wspomnienie o ks. prof. dr hab. Tadeuszu Gogolewskim, wygłoszone na pogrzebie w dniu 19 września 2003 r. w Kościele Sióstr Wizytek Roman Bartnicki s. 11-14
Historia i stan obecny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Waszawie : w 190. rocznicę bulli papieża Piusa VII z 3 października 1818 r. zatwierdzającej wydział Roman Bartnicki s. 13-70
Księdzu Profesorowi Lucjanowi Balterowi na siedemdziesiąte urodziny Roman Bartnicki s. 13-18
Księdzu Arcybiskupowi Edwardowi Ozorowskiegmu z okazji objęcia urzędu metropolity białostockiego Roman Bartnicki s. 15-18
Problem synoptyczny dawniej i dzisiaj Roman Bartnicki s. 15-73
[Wasza Eminencjo, Najczcigodniejszy Księże Prymasie...] Roman Bartnicki s. 17-22
Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Roman Bartnicki s. 19-62
Badania nad ustną tradycją synoptyczną Roman Bartnicki s. 21-52
Pochodzenie Ewangelii synoptycznych w świetle tradycji starożytnego Kościoła Roman Bartnicki s. 25-43
Die Jünger Jesu in Mt 9,35-11,1 Roman Bartnicki s. 39-56
Tekst za 9.9-10 : w perykopach Mt 21,1-11 i J 12,12-19 Roman Bartnicki s. 47-66
Współczesna a patrystyczna interpretacja Rz 8,19 Roman Bartnicki s. 49-65
Redakcyjne cele Ewangelistów w Łk 19, 28-40 i J 12, 12-29 Roman Bartnicki s. 49-82
Ewangeliczne zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania w świetle kryteriów autentyczności logiów Jezusa Roman Bartnicki s. 53-64
Czas kryzysyu i fałszywe proroctwo według Ez 13 Rudolf Mosis Roman Bartnicki (tłum.) s. 53-64
Teologia ewangelistów w perykopach o wjeździe Jezusa do Jerozolimy Roman Bartnicki s. 55-76
Problem autorstwa listu Jakuba Roman Bartnicki s. 61-72
Ks. prof. dr hab. Antoni Lewek - twórca Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW Roman Bartnicki s. 64-77
Słowa wdzięczności dla Ojca Profesora Pawła Placyda Ogórka OCD z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Roman Bartnicki s. 71-77
Pascha żydowska a chrześcijańska ofiara eucharystyczna Roman Bartnicki s. 97-124
Wspomnienia Roman Bartnicki Maciej Bała Józef M. Dołęga Mieczysław Gogacz Ludwik Kostro Jan Krokos Anna Latawiec Ewa Podrez Adam Stopa Paweł Szczepkowski Roman Tomanek Jan Uchwat Ireneusz Werbiński Zbigniew Łepko Danuta Ługowska s. 112-137
Uchwała Rady Wydziału Teologicznego ATK Roman Bartnicki s. 118-119
Tekst Mt 10, 17-18 jako wyraz polemiki z judaizmem i uniwersalizmu redaktora Ewangelii Mateusza Roman Bartnicki s. 143-149
Apostolat a charyzmat Pawła Roman Bartnicki s. 147-163
"Paulus kämpft um sein Apostolat. Drei weitere Briefe an die Gemeinde Gottes in Korinth", Rudolf Pesch, Freiburg-Basel-Wien 1987 : [recenzja] Roman Bartnicki Rudolf Pesch (aut. dzieła rec.) s. 161-162
"Wann entstand das Neue Testament", John A. T. Robinson, Paderborn-Wuppertal 1986 : [recenzja] Roman Bartnicki John A. T. Robinson (aut. dzieła rec.) s. 162-163
"Was lehrt Jesus über das Ende der Welt?, Franz Mussner, Freiburg-Basel-Wien 1987 : [recenzja] Roman Bartnicki Franz Mussner (aut. dzieła rec.) s. 163-164
"Glaubenswende. Eine Hoffnungsperspektive", Eugen Biser, Freiburg-Basel-Wien 1987 : [recenzja] Roman Bartnicki Eugen Biser (aut. dzieła rec.) s. 164
"Das Christusbild der paulinischen und johanneischen Schriften", Romano Guardini, Mainz-Paderborn 1987 : [recenzja] Roman Bartnicki Romano Guardini (aut. dzieła rec.) s. 165
"Metodenlehre zum Neuen Testament. Einführung in lingwistiche und historisch-kritische Methoden", Wilhelm Egger, Freiburg 1987 : [recenzja] Roman Bartnicki Wilhelm Egger (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Menschensohn und Gemeinde. Eine redaktionskritische Untersuchung zur Menschensohnprädikation im Matthäusevangelium", Heinz Geist, Würzburg 1986 : [recenzja] Roman Bartnicki Heinz Geist (aut. dzieła rec.) s. 166-167
"Die Sittliche Botschaft des Neuen Testaments", Bd. 2: "Die urchristlichen Vekündiger", Rudolf Schnackenburg, Freiburg 1988 : [recenzja] Roman Bartnicki Rudolf Schnackenburg (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Der Missionsgedanke des Johannesevangeliums. Ein Beitrag zur johanneischen Soteriologie und Ekklesiologie", Miguel Rodríguez Ruiz, Würzburg 1987 : [recenzja] Roman Bartnicki Miguel Rodríguez Ruiz (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"La naissance des Évangiles Synoptiques", Jean Carmignac, Paris 1984 : [recenzja] Roman Bartnicki Jean Carmignac (aut. dzieła rec.) s. 172-173
"Bau der Gemeinde. Das paulinische Wortfeld "oikodomē (ep) oikodomein", Ingrid Kitzberger, Würzburg 1986 : [recenzja] Roman Bartnicki Ingrid Kitzberger (aut. dzieła rec.) s. 172-174
"Les premiers Évangiles. Un nouveau regard sur le problème synoptique", Philippe Rolland, Paris 1984 : [recenzja] Roman Bartnicki Philippe Rolland (aut. dzieła rec.) s. 173-177
"Das Matthäusevangelium", cz. 1: "Kommentar zu Kap. 1,1-13,58", Joachim Gnilka, Freiburg-Basel-Wien 1986 : [recenzja] Roman Bartnicki Joachim Gnilka (aut. dzieła rec.) s. 175-181
"Uczeń Jezusa jako głosiciel Ewangelii. Tradycja i redakcja Mt 9,35-11,1", Roman Bartnicki, Warszawa 1985 : [recenzja] Jan Łach Roman Bartnicki (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Listy do siedmiu Kościołów. Apokalipsa św. Jana 1-3 z komentarzem egzegetyczno-teologicznym", Franciszek Sieg, Warszawa 1985 : [recenzja] Roman Bartnicki Franciszek Sieg (aut. dzieła rec.) s. 177-179
Współczesne rozwiązania problemu synoptycznego i ich konfrontacja z badaniami nad Mt 10 Roman Bartnicki s. 179-194
"Offenbarungsgeschehen und Wirkungsgeschichte. Neutestamentliche Beiträge", Anton Vögtle, Freiburg-Basel-Wien 1985 : [recenzja] Roman Bartnicki Anton Vögtle (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"A Rabbinic Commentary on the New Testament: The Gospels of Matthew, Mark and Luke", Samuel Tobias Lachs, New York 1987 : [recenzja] Roman Bartnicki Samuel Tobias Lachs (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments", t. I: "Von Jesus zur Urkirche", Rudolf Schnackenburg, Freiburg-Basel-Wien 1986 : [recenzja] Roman Bartnicki Rudolf Schnackenburg (aut. dzieła rec.) s. 182-184
"Paulus ringt um die Lebensform der Kirche. Vier Briefe an die Gemeinde Gottes in Korinth. Paulus neu gesehen",Rudolf Pesch, Freiburg-Basel-Wien 1986 : [recenzja] Roman Bartnicki Rudolf Pesch (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych", Wiesław Przyczyna, Kraków 2000 : [recenzja] Roman Bartnicki Wiesław Przyczyna (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Ich bin bei euch. Leben im Glauben nach dem Matthäusevangelium", Carlo M. Martini, Freiburg i. Br. 1985 : [recenzja] Roman Bartnicki Carlo M. Martini (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Metody interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie", Roman Bartnicki, Kinga Kłósek, Kraków 2014 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Roman Bartnicki (aut. dzieła rec.) Kinga Kłósek (aut. dzieła rec.) s. 185-189
"Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele Łukaszowym (Łk-Dz) : studium literacko-teologiczne", Waldemar Rakocy, Lublin 2000 : [recenzja] Roman Bartnicki Waldemar Rakocy (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Matthew. A Commentary of His Literary and Theological Art", Robert H. Gundry, Michigan 1982 : [recenzja] Roman Bartnicki Robert H. Gundry (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Der Prozess gegen Jesus. Historische Rückfrage und Theologische Deutung", red. K. Kertlege, Freiburg 1988 : [recenzja] Roman Bartnicki K. Kertlege (aut. dzieła rec.) s. 188
"Wpływ typologii oraz tekstów Starego Testamentu na redakcję Ewangelii św. Mateusza", Andrzej Kowalczyk Roman Bartnicki Andrzej Kowalczyk s. 189-192
"Tiefenpsychologie und Exegese", t. 1 : "Traum, Mythos, Märchen, Sage und Legende", Eugen Drewermann, Olten-Freiburg i. Br. 1984 : [recenzja] Roman Bartnicki Eugen Drewermann (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Die Dynamik des Anfangs. Leben und Fragen der jungen Kirche", Anton Vögtle, Freiburg 1988 : [recenzja] Roman Bartnicki Anton Vögtle (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Jezus Chrystus jako ARCHE : protologia chrystologiczna pierwotnej tradycji apostolskiej Nowego Testamentu w interpretacji rdzenia arch-", Józef Kozyra, Katowice 2001 : [recenzja] Roman Bartnicki Józef Kozyra (aut. dzieła rec.) s. 190-195
"Jesus Christus - Lehrer des Lebens. Katechetische Christologie", Freiburg i. Br. 1985 : [recenzja] Roman Bartnicki s. 192-193
"Deuteronomium jako "księga" w kontekście kultury piśmienniczej starożytnego Bliskiego Wschodu", Renata Jasnos, Kraków 2011 : [recenzja] Roman Bartnicki Renata Jasnos (aut. dzieła rec.) s. 195-199
"Q-Ewangelia Galilejska", Antoni Paciorek, Lublin 2001 : [recenzja] Roman Bartnicki Antoni Paciorek (aut. dzieła rec.) s. 195-199
"Wer bist du, Menschen? Die Antwort der Bibel", Alfons Deissler, Freiburg-Basel-Wien 1985 : [recenzja] Roman Bartnicki Alfons Deissler (aut. dzieła rec.) s. 196-199
"Metody interpretacji Nowego Testamentu : wprowadzenie", Roman Bartnicki, Kinga Kłósek, Kraków 2014 : [recenzja] Janusz Lemański Roman Bartnicki (aut. dzieła rec.) Kinga Kłósek (aut. dzieła rec.) s. 197-202
"Lektyka Salomona : Biblia - Symbol - Interpretacja", Krzysztof Bardski, Warszawa 2011 : [recenzja] Roman Bartnicki Krzysztof Bardski (aut. dzieła rec.) s. 199-201
Fundamentalne zasady funkcjonowania uniwersytetów : średniowieczne wzorce i współczesne dylematy Roman Bartnicki s. 201-217
""Czyny" w dialogu homiletycznym według listów do siedmiu Kościołów Księgi Apokalipsy św. Jana (Ap 2-3) : studium egzegetyczno-homiletyczne", Piotr Florencjan Szymański, Toruń 2011 : [recenzja] Roman Bartnicki Piotr Florencjan Szymański (aut. dzieła rec.) s. 201-205
Ewangelia dziecięctwa Jezusa w aspekcie kerygmatycznym Roman Bartnicki s. 203-231
"Historiografia paradygmatyczna w Dziejach Apostolskich", Andrzej Jacek Najda, Warszawa 2011 : [recenzja] Roman Bartnicki Andrzej Jacek Najda (aut. dzieła rec.) s. 205-208
"W mocy słowa i sakramentu : biblijne inspiracje współczesnego duszpasterstwa", Zbigniew Kiernikowski, Warszawa 2011 : [recenzja] Roman Bartnicki Zbigniew Kiernikowski (aut. dzieła rec.) s. 208-212
„Dzieje głoszenia słowa Bożego. Jezus i najstarszy Kościół”, Roman Bartnicki, Kraków, 2015 : [recenzja] Sławomir Stasiak Roman Bartnicki (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"La religion catolique en Pologne dans le contexte des autres pays d'Europe", Joseph Grzywaczewski, Lublin 2012 : [recenzja] Roman Bartnicki Joseph Grzywaczewski (aut. dzieła rec.) s. 217-221
"Wywyższenie w listach św. Pawła na tle greckiej literatury klasycznej", Sławomir Stasiak, Wrocław 2010 : [recenzja] Roman Bartnicki Sławomir Stasiak (aut. dzieła rec.) s. 219-224
"Jezus i jego uczniowie : model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka", Stanisław Haręzga, Lublin 2006 : [recenzja] Roman Bartnicki Stanisław Haręzga s. 227-230
"Nowe życie uczniów Jezusa : J 21 jako owoc eklezjologicznej lektury J 1-20 we wspólnocie Umiłowanego Ucznia", Janusz Kręcidło, Warszawa 2009 : [recenzja] Roman Bartnicki Janusz Kręcidło (aut. dzieła rec.) s. 231-244
"Jasna Góra", Z. Bania, St. Kobielus, Warszawa 1983 : [recenzja] Roman Bartnicki Z. Bania (aut. dzieła rec.) St. Kobielus (aut. dzieła rec.) s. 265-266
"Metodologia per uno studio della teologia del Nuovo Testamento", Prsoper Grech, Giuseppe Segalla, Torino 1978 : [recenzja] Roman Bartnicki Giuseppe Segalla Prosper Grech (aut. dzieła rec.) s. 273-276
”Predigt als Rede : Über die Wechselwirkungen von Homiletik und Rhetorik”, Otto Gert, Stuttgart 1976 : [recenzja] Roman Bartnicki Otto Gert (aut. dzieła rec.) s. 296-300
"Wie Jesus das Abendmahl hielt", Rudolf Pesch, Freiburg i.br. (2)1978 : [recenzja] Roman Bartnicki s. 297-299
Uchwała nr 49 Roman Bartnicki s. 303
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zarządzenie nr 30 Roman Bartnicki s. 304-307
    Zacytuj
  • Udostępnij
"The methods of New Testament interpretation. Introduction", R. Bartnicki, K. Kłósek, Krakow 2014 : [recenzja] Mariusz Rosik Roman Bartnicki (aut. dzieła rec.) Kinga Kłósek (aut. dzieła rec.) s. 310-312
Ostatnia wieczerza a świadomość zbawczej śmierci Jezusa Roman Bartnicki s. 313-320