Znaleziono 1 artykuł

Piotr Florencjan Szymański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
""Czyny" w dialogu homiletycznym według listów do siedmiu Kościołów Księgi Apokalipsy św. Jana (Ap 2-3) : studium egzegetyczno-homiletyczne", Piotr Florencjan Szymański, Toruń 2011 : [recenzja] Roman Bartnicki Piotr Florencjan Szymański (aut. dzieła rec.) s. 201-205