Znaleziono 8 artykułów

Magdalena Saganiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uchwała nr 3 Roman Bartnicki Magdalena Saganiak s. 4
Uchwała nr 7 Roman Bartnicki Magdalena Saganiak s. 6
Czytelnik idealny pism historycznych Juliusza Słowackiego Magdalena Saganiak s. 23-38
Słowackiego mistyczna koncepcja poznania i twórczości Magdalena Saganiak s. 49-82
Poetyka opisowa wśród współczesnych nauk o literaturze Magdalena Saganiak s. 78-96
Dyskusja redakcyjna: Mistrz i uczeń Barbara Bobrowska Jarosław Lawski Bogdan Mazan Aneta Mazur Magdalena Rudkowska Magdalena Saganiak Lidia Wiśniewska Iwona Wiśniewska s. 114-137
Opis filozoficzny modelu dzieła literackiego Magdalena Saganiak s. 187-203
Postawa artystyczna jako postawa etyczna Magdalena Saganiak Maria Jolanta Olszewska (aut. dzieła rec.) s. 603-607