Znaleziono 32 artykuły

Bogdan Mazan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Logo" Warszawy w kronikach Sienkiewicza Bogdan Mazan s. 13-45
Ahaswerus polski według "Nocy bezsennych" Józefa Ignacego Krasickiego Bogdan Mazan s. 45-73
Z problemów felietonistyki przywódcy "młodych" Bogdan Mazan s. 55-76
Credo na kredyt [odpowiedź na ankietę] Bogdan Mazan s. 59-66
Antyutopia jako negatywna oraz utajona odmiana utopii : (na przykładzie "Dwóch końców świata" Antoniego Słonimskiego) Bogdan Mazan s. 73-93
Żart, ironia i głębsze znaczenie w "Listach z Warszawy" (1874) Piotra Chmielowskiego Bogdan Mazan s. 83-106
Przywódca "młodych" jako polemista i pamflecista Bogdan Mazan s. 87-114
"Antyutopia jako negatywna oraz utajona odmiana utopii (na przykładzie >>Dwóch końców świata<< Antoniego Słonimskiego)", Bogdan Mazan, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Bogdan Mazan (aut. dzieła rec.) s. 113
Dyskusja redakcyjna: Mistrz i uczeń Barbara Bobrowska Jarosław Lawski Bogdan Mazan Aneta Mazur Magdalena Rudkowska Magdalena Saganiak Lidia Wiśniewska Iwona Wiśniewska s. 114-137
Uwagi o "Utopiach w rozwoju historycznym" Aleksandra Świętochowskiego Bogdan Mazan s. 117-131
Interpretacja przepisów cenzuralnych oraz piśmiennictwa polskiego i obcego przez Warszawski Komitet Cenzury w okresie pozytywizmu Bogdan Mazan s. 129-165
"Przegląd Lwowski" o sprawie polskiej w konflikcie wschodnim (1875-1878) Bogdan Mazan s. 131-158
Z wczesnopozytywistycznych polemik i dyskusji : przywódca "młodych" o tradycji i historii wobec postępu Bogdan Mazan s. 135-162
"Idee wieczne" i realia kształcące. Przyblizenia z poezji Marii Konopnickiej Bogdan Mazan s. 144-175
Współpraca Aleksandra Świętochowskiego z lwowskim "Tygodniem": autorstwo Listów z Niemiec i Listów z Krakowa Bogdan Mazan s. 153-169
Ojczyzna ideologiczna pozytywisty : wzory cywilizacyjno-kulturowe w twórczości Aleksandra Świętochowskiego Bogdan Mazan s. 159-192
Język ezopowy przywódcy "młodych" (II) Bogdan Mazan s. 169-196
"Sienkiewicz w Łodzi 1900-1904. Z kroniki kultu", Bogdan Mazan, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Maria Prussak Bogdan Mazan (aut. dzieła rec.) s. 174
"Sienkiewicza „Powieść z lat dawnych : studia”", Tadeusz Bujnicki, Kraków 1996 : [recenzja] Bogdan Mazan Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 193-209
"Literacki świat rzeczy : o realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej", Ewa Ihnatowicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Bogdan Mazan Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 208-216
"Stara i młoda prasa : przyczynek do historii literatury ojczystej 1866-1872 : kartki ze wspomnień eksdziennikarza", Walery Przyborowski [?], Julian Kaliszewski [?], przygotowała do druku i posłowiem opatrzyła Dobrosława Świerczyńska, Warszawa 1998 : [recenzja] Bogdan Mazan Julian Kaliszewski (aut. dzieła rec.) Walery Przyborowski (aut. dzieła rec.) Dobrosława Świerczyńska (aut. dzieła rec.) s. 208-218
Orzeszkowa i "Nowiny" Aleksandra Świętochowskiego Bogdan Mazan s. 241-264
">>Nowiny<< pod redakcją Aleksandra Świętochowskiego", Bogdan Mazan, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Bogdan Mazan (aut. dzieła rec.) s. 271
Nad listami A. Świętochowskiego do J. I. Kraszewskiego Bogdan Mazan s. 281-304
Z recepcji pozytywizmu w łódzkiej prasie literackiej 1935-1939 Bogdan Mazan s. 285-316
List z placu boju Bogdan Mazan s. 307-310
Lustra, symptomy i głębsze znaczenie Bogdan Mazan Lena Magnone (aut. dzieła rec.) s. 307-313
'Współpraca Aleksandra Świętochowskiego z lwowskim >>Tygodniem<<. Autorstwo >>Listów z Niemiec<< i >>Listów z Krakowa<<", Bogdan Mazan, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Bogdan Mazan (aut. dzieła rec.) s. 314
"Wpływ cenzury carskiej na twórczość młodego Świętochowskiego", Bogdan Mazan [w:] "Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku", Red. J.Maciejewski, Wrocław 1988 : [recenzja] Maria Prussak Bogdan Mazan (aut. dzieła rec.) s. 318
"Nowiny" pod redakcją Aleksandra Świętochowskiego Bogdan Mazan s. 331-356
Czym jest dziś czytanie literatury? : ankieta Bogdan Mazan s. 367-371
Polonistyka w Chinach : rozmowa z prof. Bogdanem Mazanem - dziekanem Wydziału Filologicznego UŁ, wykładowcą literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Bogdan Mazan Dominika Szajder s. 487-490