Znaleziono 11 artykułów

Magdalena Rudkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Rozmowa brata Marcina z Duszą] Magdalena Rudkowska s. 71-74
Dyskusja redakcyjna: Mistrz i uczeń Barbara Bobrowska Jarosław Lawski Bogdan Mazan Aneta Mazur Magdalena Rudkowska Magdalena Saganiak Lidia Wiśniewska Iwona Wiśniewska s. 114-137
Tomasza Augusta Olizarowskiego szansa na dramat narodowy Magdalena Rudkowska s. 125-136
Tajemnica rozbójnika: drobiazg mickiewiczowski Raffaele Caldarelli Magdalena Rudkowska (tłum.) s. 151-157
"Inspiracje oświeceniowe w literaturze polskiej lat 1918-1981", Stanisław Kukurowski, Wrocław 1995 : [recenzja] Magdalena Rudkowska Stanisław Kukurowski (aut. dzieła rec.) s. 199-206
"Austeria „Pod Królem-Duchem” : reptularz lat ostatnich Juliusza Słowackiego", Marek Troszyński, indeks Magdalena Rudkowska, Warszawa 2001 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Magdalena Rudkowska (aut. dzieła rec.) Marek Troszyński (aut. dzieła rec.) s. 199-211
"Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku", Edmund Kotarski, Gdańsk 1993 : [recenzja] Edmund Kotarski Magdalena Rudkowska s. 204-211
"Modernistyczny dramat ciała : Maria Komornicka", Edward Boniecki, Warszawa 1998 : [recenzja] Magdalena Rudkowska Edward Boniecki (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Świat ze wszystkich stron świata : o Wisławie Szymborskiej", Stanisław Balbus; "Dwadzieścia jeden wierszy", Wisława Szymborska [Aneks], Kraków 1996; "Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć... : Szymborska i świat", Małgorzata Baranowska, Wrocław 1996; "Wisława Szymborska", Anna Legeżyńska, Poznań 1996; "22 x Szymborska", Tadeusz Nyczek, Poznań 1997; "O wierszach Wisławy Szymborskiej : szkice i interpretacje", pod red. Jacka Brzozowskiego, łódź 1996; "Radość czytania Szymborskiej : wybór tekstów krytycznych", oprac. Stanisław Balbus i Dorota Wojda, Kraków 1996; "Szymborska : szkice", Warszawa 1996; "„Nie ma rozpusty większej niż myślenie” : o poezji Wisławy Szymborskiej", Anna Węgrzyniakowa, Katowice 1996; "Syzyf poezji w piekle współczesności : rzecz o Wisławie Szymborskiej", Aneta Wiatr, Warszawa 1996; "Milczenie słowa : o poezji Wisławy Szymborskiej", Dorota Wojda, Kraków 1996 : [recenzja] Magdalena Rudkowska Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) Jacek Brzozowski (aut. dzieła rec.) Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) Aneta Wiatr (aut. dzieła rec.) Dorota Wojda (aut. dzieła rec.) Anna Węgrzyniakowa (aut. dzieła rec.) s. 232-247
"„Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” : R. 1 (XLIII) 2008: Dziewiętnastowieczność", red. Barbara Bobrowska, Magdalena Rudkowska, Lidia Wiśniewska, Iwona Wiśniewska, Jacek Wójcicki, Warszawa 2008 : [recenzja] Stanisław Fita Barbara Bobrowska (aut. dzieła rec.) Magdalena Rudkowska (aut. dzieła rec.) Lidia Wiśniewska (aut. dzieła rec.) Iwona Wiśniewska (aut. dzieła rec.) Jacek Wójcicki (aut. dzieła rec.) s. 254-256
Gruzy i ruiny w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego Magdalena Rudkowska s. 465-473