Znaleziono 38 artykułów

Stanisław Fita

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Sekcja Filologii Polskiej Stanisław Fita s. 12-13
Zarys dziejów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Stanisław Fita s. 17-68
Sienkiewicz i "pokolenie Szkoły Głównej" Stanisław Fita s. 47-57
Rola TLiAM w rozwoju badań nad Mickiewiczem i upowszechnianiu dzieł poety Stanisław Fita s. 75-84
Piotr Chmielowski w Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza Stanisław Fita s. 95-101
Spór o Słowackiego: kartka z dziejów Towarzystwa Stanisław Fita s. 113-123
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Sekcja Filologii Polskiej Stanisław Fita s. 113-116
Między Lwowem a Wrocławiem Stanisław Fita s. 115-128
Uczczenie zasług profesora Czesława Zgorzelskiego Stanisław Fita s. 129-132
">>Placówka<< Bolesława Prusa", Stanisław Fita, Warszawa 1980 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) s. 130
Pomnik Adama Mickiewicza we Lwowie: w setną rocznicą odsłonięcia Stanisław Fita s. 135-141
Nie zrealizowany projekt powieści Bolesława Prusa o niewoli babilońskiej Stanisław Fita s. 147-151
Nieznane listy Władyslawa Bełzy do Juliana Ochorowicza, 1883-1897 : (ze zbiorów Igora Strojeckiego) Stanisław Fita s. 159-175
Nieznana korespondencja Bolesława Prusa i Oktawii Głowackiej z Juliuszem Ochorowiczem Stanisław Fita s. 167-171
Wizyta Bolesława Prusa w lwowskim Ossolineum Stanisław Fita s. 169-173
"Galicyjska misja" Bolesława Prusa Stanisław Fita s. 171-179
Nad listami Henryka Sienkiewicza Stanisław Fita s. 173-178
"Antoniego Edwarda Odyńca ostatnie wędrówki po kraju", Stanisław Fita, Lublin 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) s. 174
"Bolesław Prus : pisarz - publicysta - myśliciel", red. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, Stanisław Fita, Lublin 2003 : [recenzja] Sylwia Karpowicz-Słowikowska Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Maria Wożniakiewicz-Dziadosz (aut. dzieła rec.) s. 178-183
Nieznane listy Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki do Stefanii Wekslerowej : 1908-1910 Stanisław Fita s. 181-187
Nie drukowane "Kroniki tygodniowe" Bolesława Prusa s. 181-205
Najstarszy oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Stanisław Fita s. 191-197
"Bolesław Prus o Wyspiańskim i Mickiewiczu. Listy do młodego przyjaciela", Stanisław Fita, "Roczniki Humanistyczne" T.XVIII (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) s. 208
"Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski : świadectwa poszukiwań", red. Stanisław Fita, indeks nazwisk: Leon Formela, Lublin 1993 : [recenzja] Ewa Paczoska Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Leon Formela (aut. dzieła rec.) s. 216-221
"Wizyta Bolesława Prusa w lwowskim Ossolineum", Stanisław Fita, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) s. 216
"Lalka", t. 1-2, Bolesław Prus, oprac. Józef Bachórz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Stanisław Fita Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) Bolesław Prus (aut. dzieła rec.) s. 226-232
"Pisma zebrane", seria szósta: "Listy", t. 34-36, Stefan Żeromski, pod red. Zbigniewa Golińskiego, oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk, Warszawa 2001-2003; "Korespondencja 1890-1925", Władysław Stanisław Reymont, Warszawa 2002 : [recenzja] Stanisław Fita Zdzisław Jerzy Adamczyk (aut. dzieła rec.) Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Władysław Stanisław Reymont (aut. dzieła rec.) Stefan Żeromski (aut. dzieła rec.) s. 236-249
"Bolesław Prus i Stanisław Witkiewicz", Stanisław Fita, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) s. 246
"„Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” : R. 1 (XLIII) 2008: Dziewiętnastowieczność", red. Barbara Bobrowska, Magdalena Rudkowska, Lidia Wiśniewska, Iwona Wiśniewska, Jacek Wójcicki, Warszawa 2008 : [recenzja] Stanisław Fita Barbara Bobrowska (aut. dzieła rec.) Magdalena Rudkowska (aut. dzieła rec.) Lidia Wiśniewska (aut. dzieła rec.) Iwona Wiśniewska (aut. dzieła rec.) Jacek Wójcicki (aut. dzieła rec.) s. 254-256
"Pokolenie Szkoły Głównej", Stanisław Fita, Warszawa 1980 : [recenzja] Leszek Zasztowt Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) s. 265-269
"Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości pisarzy polskich od średniowiecza do 1968 r.", August Grychowski, posłowie napisał Stanisław Fita, Lublin 1974, Wydawnictwo Lubelskie, ss. 424 + errata na wklejce : [recenzja] Jerzy Starnawski Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) August Grychowski (aut. dzieła rec.) s. 278-294
"Bolesław Prus. 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości", opracowali Krystyna Tokarzówna i Stanisław Fita, pod redakcją Zygmunta Szweykowskiego, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 894, 2 nlb. + 37 wklejek ilustr., 3 wklejki z tablicami : [recenzja] Władysław Słodkowski Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) s. 327-335
"Bolesław Prus. 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości", opracowali Krystyna Tokarzówna i Stanisław Fita, pod redakcją Zygmunta Szweykowskiego, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 894, 2 nlb. + 37 wklejek ilustr., 3 wklejki z tablicami : [recenzja] Tadeusz Kłak Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) s. 335-343
"Listy zebrane", t. 17, Eliza Orzeszkowa, do druku przygotował i komentarzem opatrzył Edmund Jankowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich : [recenzja] Stanisław Fita Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Eliza Orzeszkowa (aut. dzieła rec.) s. 352-368
"Pokolenie Szkoły Głównej", Stanisław Fita, indeks oprac. Krystyna Podgórecka, Warszawa 1980 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Krystyna Podgórecka (aut. dzieła rec.) s. 359-373
"Pokolenie Szkoły Głównej", Stanisław Fita, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) s. 600-601
"Wspomnienia o Bolesławie Prusie", zebrał i opracował Stanisław Fita, redaktor naukowy Zygmunt Szweykowski, Warszawa 1962, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 300 +6 wklejek ilustr. : [recenzja] Krystyna Tokarzówna Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 619-625
Feliks Araszkiewicz (14 stycznia 1895 - 30 maja 1966) [nekrolog] Stanisław Fita s. 703-708