Znaleziono 32 artykuły

Jacek Wójcicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jacek Wójcicki s. 3
Wstęp Jacek Wójcicki s. 3-4
Wstęp Jacek Wójcicki s. 3-4
Wstęp Jacek Wójcicki s. 3
Bellona, Klio, Kamena... : Literatura wobec wojen Jacek Wójcicki s. 3-6
"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą..." Jacek Wójcicki s. 3-5
Literatura i rytuały Jacek Wójcicki s. 3-7
Cień złotych skrzydeł : polskie opcje napoleońskie w literaturze Jacek Wójcicki s. 3-5
Krwawy świt, mroczny dzień... : problemy Rzeczypospolitej początku XVII wieku w świetle literatury okolicznościowej Jacek Wójcicki s. 3-4
Słowa ponad granicami : literackie świadectwa kontaktów kulturowych Jacek Wójcicki s. 3-6
"Początki królów rzymskich" Jana Achacego Kmity przekładem? Jacek Wójcicki s. 19-36
Diariusze oblężenia Jasnej Góry w roku 1771 Jacek Wójcicki s. 55-88
Rozmowy na Polach Elizejskich królów polskich Jacek Wójcicki s. 58-100
Poetyckie reakcje na porwanie Stanisława Augusta Poniatowskiego Jacek Wójcicki s. 83-112
Ks. Seweryn Wedykowski (1755-1839) i jego krytyka tłumaczenia "Eneidy" Franciszka Ksawerego Dmochowskiego Jacek Wójcicki s. 107-139
Onufrego Kopczyńskiego mariaż gramatyki z polityką Jacek Wójcicki s. 119-136
Poeta Latinus? Jacek Wójcicki s. 131-135
    Zacytuj
  • Udostępnij
Stanisław Kostka Potocki i mowa ku czci poległych w roku 1809 Jacek Wójcicki s. 143-171
Bóg wojny i suplika Sarmaty : Franciszek Ignacy Narocki przed Napoleonem Jacek Wójcicki s. 153-167
Napoleon w poezji środowiska akademików krakowskich Jacek Wójcicki s. 161-209
"Pamiętniki Woźnego Cenzury", Franciszek Łasiewicki [autor domniemany], opr. i wst. poprzedził Bogdan Burdziej, Toruń 1995 : [recenzja] Jacek Wójcicki s. 164-165
"Król rzymski nam się narodził" : Polacy u kołyski Napoleona II Jacek Wójcicki s. 173-188
W cieniu "Bogurodzicy" : trzy zapomniane teksty staropolskie z rękopiśmiennego modlitewnika krakowskiego Jacek Wójcicki s. 183-210
Mickiewicz między mową a milczeniem Lidia Banowska Małgorzata Burta (aut. dzieła rec.) Jacek Wójcicki (aut. dzieła rec.) s. 233-238
"Eklezjasta treściwie. Cztery przekłady polskie z doby oświecenia", Voltaire, oprac. Jacek Wójcicki, Kraków 2008 : [recenzja] Barbara Wolska Jacek Wójcicki (aut. dzieła rec.) s. 251-255
"„Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” : R. 1 (XLIII) 2008: Dziewiętnastowieczność", red. Barbara Bobrowska, Magdalena Rudkowska, Lidia Wiśniewska, Iwona Wiśniewska, Jacek Wójcicki, Warszawa 2008 : [recenzja] Stanisław Fita Barbara Bobrowska (aut. dzieła rec.) Magdalena Rudkowska (aut. dzieła rec.) Lidia Wiśniewska (aut. dzieła rec.) Iwona Wiśniewska (aut. dzieła rec.) Jacek Wójcicki (aut. dzieła rec.) s. 254-256
"Z powinszowaniem imienin : wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku", wstęp, wybór tekstów i opracowanie Barbara Wolska, Bożena Mazurkowa,Tomasz Chachulski, Warszawa 2011 : [recenzja] Tomasz Chachulski Jacek Wójcicki Bożena Mazurkowa (aut. dzieła rec.) Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 316-319
"Literatura konfederacji barskiej", t. 1-4, red. Janusz Maciejewski, Agnieszka Bąbek, Agata Grabowska-Kuniczuk, Jacek Wójcicki, Warszawa 2005-2009 : [recenzja] Krystyna Maksimowicz Jacek Wójcicki Agnieszka Bąbel (aut. dzieła rec.) Agata Grabowska-Kuniczuk (aut. dzieła rec.) Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 375-380
Horacy okolicznościowy i użytkowy Barbara Wolska Jacek Wójcicki Franciszek Dionizy Kniaźnin (aut. dzieła rec.) s. 420-429
Wystąpienie wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Jacka Wójcickiego na I Kongresie Towarzystw Naukowych (17-18 IX 2013) Jacek Wójcicki s. 612-616
Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Jerzy Axer Jacek Wójcicki s. 633-636
Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Roman Loth Jacek Wójcicki s. 642-644