Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Burta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Egzaltacja, czyli o uchylaniu granic Małgorzata Burta s. 7-32
Mickiewicz między mową a milczeniem Lidia Banowska Małgorzata Burta (aut. dzieła rec.) Jacek Wójcicki (aut. dzieła rec.) s. 233-238
Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Zbigniew Lisowski Małgorzata Burta s. 642