Znaleziono 3 artykuły

Krystyna Podgórecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Młodośc Stefana Żeromskiego", Jerzy Kądziela, indeks zestawiła Krystyna Podgórecka, Warszawa 1976, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 612 + 32 wklejki ilustr. : [recenzja] Andrzej Z. Makowiecki Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) Krystyna Podgórecka (aut. dzieła rec.) s. 259-264
"Świat jako zadanie inteligencji. Studium o Stefanie Żeromskim", Halina Janaszek-Ivaničková, indeks zetawiła Krystyna Podgórecka, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 29, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 256, 4 nlb. : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Halina Janaszek-Ivaničková (aut. dzieła rec.) Krystyna Podgórecka (aut. dzieła rec.) s. 339-346
"Pokolenie Szkoły Głównej", Stanisław Fita, indeks oprac. Krystyna Podgórecka, Warszawa 1980 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Krystyna Podgórecka (aut. dzieła rec.) s. 359-373