Znaleziono 17 artykułów

Jerzy Kądziela

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O genezie "Syzyfowych prac" Jerzy Kądziela s. 1-41
Główne wartości "Dzienników" Żeromskiego Jerzy Kądziela s. 15-32
Sesja naukowa w pięćdziesięciolecie zgonu Stefana Żeromskiego Jerzy Kądziela s. 19-29
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Jadwiga Czachowska Jan Detko Jerzy Kądziela Roman Sobol Maria Straszewska Ryszard Wojciechowski Jerzy Święch s. 97-104
Streszczenia rozpraw doktorskich Teresa Brzozowska Jerzy Kądziela Marian Maciejewski Anna Martuszewska Zdzisław Mrozek Wiesław Paweł Szymański Stanisław Żak s. 103-121
"Młodość Stefana Żeromskiego", Jerzy Kądziela, Warszawa 1976 : [recenzja] Alicja Szałagan Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) s. 136
"Świat uczucia przed dwudziestym rokiem", Jerzy Kądziela, "Twórczość" nr 11 (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) s. 167
"Główne wartości >>Dzienników<< Żeromskiego", Jerzy Kądziela, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) s. 196
"Wczesne opowiadania i nowele Stefana Żeromskiego", Jan Kucharski, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie", nr 1 (1972) : [recenzja] Jerzy Kądziela Jan Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Julian Tuwim. Bibliografia", Janusz Stradecki, redaktor naukowy Ewa Korzeniewska, Warszawa 1959, Państwowy Instytut Wydawniczy, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 609, 3 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Jerzy Kądziela Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) s. 231-245
Nieznane listy Żeromskiego Jerzy Kądziela s. 241-247
"Młodośc Stefana Żeromskiego", Jerzy Kądziela, indeks zestawiła Krystyna Podgórecka, Warszawa 1976, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 612 + 32 wklejki ilustr. : [recenzja] Andrzej Z. Makowiecki Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) Krystyna Podgórecka (aut. dzieła rec.) s. 259-264
"Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości", opracowali Stanisław Kasztelowicz i Stenisław Eile, Kraków 1961, Wydawnictwo Literackie, s. 570, 2 nlb. + 69 ilustracji : [recenzja] Jerzy Kądziela Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) Stanisław Kasztelowicz (aut. dzieła rec.) s. 554-569
Stare czy nowe ujęcie genezy "Syzyfowych prac"? : w odpowiedzi Władysławowi Słodkowskiemu Jerzy Kądziela s. 561-579
"Oblicza dnia. 1936", wstęp i analogię opracowała Mirosława Puchalska, wykaz ważniejszych pozycji bibliograficznych opracował Jerzy Kądziela, Wrocław 1953; "Sygnały. 1933-1939", opracowała Jadwiga Czachowska, Wrocław 1952; "Poprostu - Karta. 1835-1936", wstęp i analogie opracowała Barbara Winkiel, wykaz ważniejszych pozycji bibliograficznych opracował Janusz Stradecki, Wrocław 1953 : [recenzja] Samuel Sandler Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) Mirosława Puchalska (aut. dzieła rec.) Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) Barbara Winkiel (aut. dzieła rec.) s. 609-616
"Dzienniki", t. 1, 1882-1886, Stefan Żeromski, tekst edycji opracowali Wacław Borowy i Stanisław Adamczewski, przedmowa Andrzeja Wasilewskiego, przypisy Jerzego Kądzieli, Warszawa 1953, «Czytelnik», z prac Instytutu Badań Literackich, Zakład Historii Literatury Polskiej XX Wieku, pod kierownictwem Ewy Korzeniewskiej, s. 562, 2 nlb., 34 ilustracje : [recenzja] Mirosława Puchalska Stanisław Adamczewski (aut. dzieła rec.) Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) Andrzej Wasilewski (aut. dzieła rec.) Stefan Żeromski (aut. dzieła rec.) s. 644-654
"Стефан Жеромский", В. В. Витт, Москва 1961, Академия Наук СССР, Институт Славяноведения, Издательство Академии Наук СССР, s. 344 : [recenzja] Jerzy Kądziela В. В. Витт (aut. dzieła rec.) s. 652-656