Znaleziono 15 artykułów

Andrzej Z. Makowiecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O młodopolskiej legendzie Norwida Andrzej Z. Makowiecki s. 59-75
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Od Gilgamesza do Lolity czyli problemy Słownika postaci literackich Andrzej Z. Makowiecki s. 65-66
Do Paryża i jeszcze dalej Andrzej Z. Makowiecki s. 80-86
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Realia czasowe i przestrzenne <Próchna> Wacława Berenta Andrzej Z. Makowiecki s. 85, 85-0
Odmładzanie Młodej Polski : na marginesie tomu "Stulecie Młodej Polski" Andrzej Z. Makowiecki s. 120-124
Irena Maciejewska (1930-1994) Andrzej Z. Makowiecki s. 173-174
Irena Maciejewska (10 grudnia 1930 - 8 września 1994) Andrzej Z. Makowiecki s. 195-199
"Trzy legendy literackie. Przybyszewski, Witkacy, Gałczyński", Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1980 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 224
"La Jeune Pologne et les lettres européennes (1890-1910)", Jean Lajarrige, red. Danuta Knysz-Rudzka, Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1991 : [recenzja] Krystyna Kłosińska Danuta Knysz-Rudzka (aut. dzieła rec.) Jean Lajarrige (aut. dzieła rec.) Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 242-251
"Tadeusz Żeleński (Boy)", Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1974 : [recenzja] Marek Gumkowski Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 245
"Nowe przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze", Henryk Markiewicz, indeks zestawił Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1974, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 316 + errata na luźnej kartce : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 253-260
"Młodośc Stefana Żeromskiego", Jerzy Kądziela, indeks zestawiła Krystyna Podgórecka, Warszawa 1976, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 612 + 32 wklejki ilustr. : [recenzja] Andrzej Z. Makowiecki Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) Krystyna Podgórecka (aut. dzieła rec.) s. 259-264
"Wokół modernizmu. Szkice", Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 282
"Prus wobec modernizmu", Andrzej Z. Makowiecki, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 300
"Wokół modernizmu : szkice", Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1985 : [recenzja] Magdalena Popiel Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 346-349