Znaleziono 11 artykułów

Krystyna Kłosińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Andrzej Bazan Grażyna Burkowska Antoni Czyż Elżbieta Dąbrowska Marek Gumkowski Leszek Hensel Anna Kalinowska Maria Kalinowska Zbigniew Kloch Maria Koszycka Stanisław Kryński Marek Kulesza Krystyna Kłosińska Antoni Libera Dorota Mazurek Ewa Moniuszko Katarzyna Mroczek Ewa Odachowska-Zielińska Tadeusz Piersiak Jacek Popiel Krystyna Płachcińska Tomasz Stępień Alicja Szałagan Eligiusz Szymanis Teresa Szóstek Wojciech Tomasik Jan Tomkowski Janusz Urbaniak Anna Werpachowska Edmund Łągiewka s. 16-173
Kobieta autorka Krystyna Kłosińska s. 87-112
Fortepian : muzyka w Przedpieklu" Gabrieli Zapolskiej Krystyna Kłosińska s. 113-132
"Cudzoziemki : studia o polskiej prozie kobiecej", Grażyna Borkowska, Warszawa 1996 : [recenzja] Krystyna Kłosińska Grażyna Borkowska (aut. dzieła rec.) s. 157-168
"Ciało, pożądanie, ubranie : o wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej", Krystyna Kłosińska, Kraków 1999 : [recenzja] Anna Janicka Krystyna Kłosińska (aut. dzieła rec.) s. 223-230
"La Jeune Pologne et les lettres européennes (1890-1910)", Jean Lajarrige, red. Danuta Knysz-Rudzka, Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1991 : [recenzja] Krystyna Kłosińska Danuta Knysz-Rudzka (aut. dzieła rec.) Jean Lajarrige (aut. dzieła rec.) Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 242-251
Zachodnie literaturoznawstwo feministyczne 1969-1988 Ewa Kraskowska Krystyna Kłosińska (aut. dzieła rec.) s. 255-265
"Katastroficzna odmiana powieści popularnej. Katastrofizm i awangarda", Krystyna Kłosińska, Red. T.Bujnicki, T.Kłak, "Prace Naukowe UŚl.", nr 322, Katowice 1979 : [recenzja] Jan Zieliński Krystyna Kłosińska (aut. dzieła rec.) s. 257
Krytyka feministyczna rozkwita w literaturze Arleta Galant Krystyna Kłosińska (aut. dzieła rec.) s. 259-269
">>Nerwowość<< w literaturze naukowej końca XIX wieku", Krystyna Kłosińska [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Alicja Szałagan Krystyna Kłosińska (aut. dzieła rec.) s. 330
"Powieści o «wieku nerwowym»", Krystyna Kłosińska, Katowice 1988 : [recenzja] Magdalena Popiel Krystyna Kłosińska (aut. dzieła rec.) s. 388-392