Znaleziono 50 artykułów

Zbigniew Kloch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Andrzej Bazan Grażyna Burkowska Antoni Czyż Elżbieta Dąbrowska Marek Gumkowski Leszek Hensel Anna Kalinowska Maria Kalinowska Zbigniew Kloch Maria Koszycka Stanisław Kryński Marek Kulesza Krystyna Kłosińska Antoni Libera Dorota Mazurek Ewa Moniuszko Katarzyna Mroczek Ewa Odachowska-Zielińska Tadeusz Piersiak Jacek Popiel Krystyna Płachcińska Tomasz Stępień Alicja Szałagan Eligiusz Szymanis Teresa Szóstek Wojciech Tomasik Jan Tomkowski Janusz Urbaniak Anna Werpachowska Edmund Łągiewka s. 16-173
Przedstawienie i prawda w kulturze doświadczenia potocznego Zbigniew Kloch s. 29-39
O słownikach synonimów z początku XIX wieku Zbigniew Kloch s. 43-56
Między zwyczajem a normą : dyskusje o poprawności językowej w Polsce XVIII Zbigniew Kloch s. 95-108
Edelman : opowiadanie, dyskurs świadomości i konflikt Zbigniew Kloch s. 107-116
Kilka uwag o "Studiach i rozprawach" oraz Pani Profesor Zbigniew Kloch s. 112-117
Codzienność, potoczność i czas przeszły Zbigniew Kloch s. 112-118
    Zacytuj
  • Udostępnij
Stanisław Kostka Potocki w języku i stylu : rekonesans badawczy Zbigniew Kloch s. 131-148
O poezji pierwszej wojny światowej Zbigniew Kloch s. 135-146
Polscy uczeni o stylu (1795-1830) Zbigniew Kloch s. 136-161
Uwagi o wspólnocie języka i porozumiewaniu się inspirowane wierszem "Na wieży Babel" Wisławy Szymborskiej Zbigniew Kloch s. 139-147
Język i płeć : różne podejścia badawcze Zbigniew Kloch s. 141-160
Reality show i kultura masowa Zbigniew Kloch s. 145-171
Mowa i ołtarz : o znaczeniach wystąpień publicznych w dzisiejszej kulturze - na przykładzie wypowiedzi Papieża Benedykta XVI w Auschwitz-Birkenau Zbigniew Kloch s. 145-156
Medialny opis tragedii : o relacjach prasowych na temat ataku na WTC Zbigniew Kloch s. 159-188
Reklama, miasto i kulturowa potoczność Zbigniew Kloch s. 161-176
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Przestrzenie tekstu a teksty przestrzeni", Edward Balcerzan, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 166
"Spory o język", Zbigniew Kloch, Warszawa 1995 : [recenzja] Krzysztof Maćkowiak Zbigniew Kloch (aut. dzieła rec.) s. 171-176
"Mimesis językowa w wypowiedzi literackiej", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 172
"O poezji pierwszej wojny światowej", Zbigniew Kloch, "Teksty" nr 6 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Zbigniew Kloch (aut. dzieła rec.) s. 174
"Matka w polskiej pieśni ludowej. Opis struktury", Jadwiga Jagiełło, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Jadwiga Jagiełło (aut. dzieła rec.) s. 176
"O jedności poety i tekstu", Władimir N. Toporow, Tłum. J.Faryno, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Władimir N. Toporow (aut. dzieła rec.) s. 180
Słowa i obrazy : kilka uwag o związkach i zależnościach Zbigniew Kloch s. 183-208
Kazimierz Brodziński o samogłoskach i kobietach Zbigniew Kloch s. 183-204
"O genezie współczesnej poetyki teoretycznej", Stefan Żółkiewski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 184
"Legenda Legionów", Krzysztof Stępnik, Lublin 1995 : [recenzja] Zbigniew Kloch Krzysztof Stepnik (aut. dzieła rec.) s. 190-194
O hiperboli w poezji wojennej (1914-1918) Zbigniew Kloch s. 209-239
Samuraj i gołębie : o znanym filmie Jima Jarmuscha Zbigniew Kloch s. 215-223
Dyskurs historii Roland Barthes Zbigniew Kloch (tłum.) Adam Rysiewicz (tłum.) s. 225-236
"Komizm i groteska w dramatach Sławomira Mrożka", Ewa Dubowik-Bełkowa, "Zeszyty Naukowe WSP Bydgoszcz".Studia Filologiczne z.5, Bydgoszcz 1979 : [recenzja] Zbigniew Kloch Ewa Dubowik-Bełkowa (aut. dzieła rec.) s. 229
"Autentyzm językowy w >>Ludziach stamtąd<< Marii Dąbrowskiej", Teresa Friedelówna, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1979) : [recenzja] Zbigniew Kloch Teresa Friedelówna (aut. dzieła rec.) s. 233
"Rozgrywanie światów : formy perswazji w kulturze współczesnej", pod red. Ingi Iwasiów i Jerzego Madejskiego, wydanie I, Szczecin 1994 : [recenzja] Zbigniew Kloch Inga Iwasiów (aut. dzieła rec.) Jerzy Madejski (aut. dzieła rec.) s. 238-243
Wspomnienie o Profesor Pszczołowskiej Zbigniew Kloch s. 247-249
"Poezja pierwszej wojny. Tradycja i konwencje", Zbigniew Kloch, Wrocław 1986 : [recenzja] Zbigniew Kloch Zbigniew Kloch (aut. dzieła rec.) s. 248
"Koncepcja rzeczywistości w >>Wertepach<< i >>Czarnym potoku<< Leopolda Buczkowskiego", Krystyna Klimowska, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Zbigniew Kloch Krystyna Klimowska (aut. dzieła rec.) s. 255
"Dzieło literackie w sieci : pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i współczesnej technologii", Marek Adamiec, Gdańsk 2004 : [recenzja] Zbigniew Kloch Marek Adamiec (aut. dzieła rec.) s. 266-270
Polska jako tekst : kilka uwag o charakterze teoretycznym Zbigniew Kloch s. 268-277
"Jak jest zbudowana >>Uroda na czasie<< Leopolda Buczkowskiego", Maria Indykówna, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Zbigniew Kloch Maria Indykówna (aut. dzieła rec.) s. 279
"Миф и литература древности", О. М. Фрейденберг, Москва 1978 : [recenzja] Zbigniew Kloch О. М. Фрейденберг (aut. dzieła rec.) s. 317-325
"Stanisław Kostka Potocki o języku i stylu. Rekonesans badawczy", Zbigniew Kloch, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Zbigniew Kloch (aut. dzieła rec.) s. 328
"O istocie pisarstwa technicznego", Jan Trzynadlowski, "Litteraria" XI, Prace Wr. Tow. Nauk. S.A., Nr 208, Wrocław 1979 : [recenzja] Zbigniew Kloch Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 334
"Kabaret Juliana Tuwima", Tomasz Stępień, Katowice 1989 : [recenzja] Zbigniew Kloch Tomasz Stępień (aut. dzieła rec.) s. 342-347
"Krasicki a antyk", Maria Cytowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Maria Cytowska (aut. dzieła rec.) s. 354
"O badaniach twórczości i życia Ignacego Krasickiego (po roku 1945)", Zbigniew Goliński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 360
"Poetyckie dialogi z kontekstem : szkice o poezji XX wieku", Ireneusz Opacki, Katowice 1979 : [recenzja] Zbigniew Kloch Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 371-376
"O języku poetyckim Ignacego Krasickiego", Teresa Kostkiewiczowa, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 374
"Вопросы поэтики и художественной семантики", Марк Поляков, Москва 1978 : [recenzja] Zbigniew Kloch Марк Поляков (aut. dzieła rec.) s. 378-383
"Wolter w twórczości Krasińskiego", Przemysława Matuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 386
"L'introduction à la poésie orale", Paul Zumthor, Paris 1983 : [recenzja] Zbigniew Kloch Paul Zumthor (aut. dzieła rec.) s. 415-421
"Język. Poznanie. Komunikacja. Tom 17. Teksty i interpretacje", red. Barbrbara Bokus, Zbigniew Kloch, Piaseczno 2013 : [recenzja] Barbara Jachym Barbrbara Bokus (aut. dzieła rec.) Zbigniew Kloch (aut. dzieła rec.) s. 416-423