Znaleziono 3 artykuły

Krzysztof Maćkowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielkopolska w sferze wyobraźni poetyckiej Franciszka Morawskiego : o regionalnych zainteresowaniach twórcy po powstaniu listopadowym Krzysztof Maćkowiak s. 137-153
Archaizmy w refleksji leksykalno-stylistycznej polskiego Oświecenia Krzysztof Maćkowiak s. 159-169
"Spory o język", Zbigniew Kloch, Warszawa 1995 : [recenzja] Krzysztof Maćkowiak Zbigniew Kloch (aut. dzieła rec.) s. 171-176