Znaleziono 87 artykułów

Teresa Kostkiewiczowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach Teresa Kostkiewiczowa s. 3-10
Odległe źródła refleksji o wzniosłości : co się stało między Boileau a Burke'em Teresa Kostkiewiczowa s. 5-13
Profesor Libera - badacz epoki Oświecenia Teresa Kostkiewiczowa s. 5-12
Pracownia Historii Literatury Oświecenia IBL w Warszawie Teresa Kostkiewiczowa s. 7-10
Figura adresata w pierwszych rocznikach "Monitora” Teresa Kostkiewiczowa s. 251, 7-40
Osiemnastowieczne drogi do szczęścia : perspektywa europejska - perspektywa polska Teresa Kostkiewiczowa s. 11-22
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sytuacja nauk humanistycznych w świecie współczesnym : (Konferencja – Warszawa, 21 II 2003) : Wprowadzenie Teresa Kostkiewiczowa s. 11-12
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sesja naukowa ku czci Juliana Krzyżanowskiego w 25. rocznicę śmierci : (Warszawa, 7 XII 2001) Teresa Kostkiewiczowa s. 20-21
Historia literatury w przebudowie Teresa Kostkiewiczowa s. 22-43
    Zacytuj
  • Udostępnij
Poetyka dawniej i dziś Teresa Kostkiewiczowa s. 35-44
Remarques sur la culture littéraire de la seconde moitié du XVIIIe s. en Pologne Teresa Kostkiewiczowa Lucjan Grobelak (tłum.) s. 45-66
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sytuacja nauk humanistycznych w świecie współczesnym : (Konferencja – Warszawa, 21 II 2003) : Zakończenie Teresa Kostkiewiczowa s. 63, 63-0
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Wspomnienia pośmiertne : Janusz Pelc (1930-2005) Teresa Kostkiewiczowa s. 76-78
L'Image du Français et de la France dans la littérature des Lumières polonaises Teresa Kostkiewiczowa Magdalena Bogusławska (tłum.) s. 79-100
Myśl moralna Seneki w polskiej poezji XVIII wieku Teresa Kostkiewiczowa s. 81-111
Sprawozdania z podróży naukowych Jadwiga Jagiełło Teresa Kostkiewiczowa Stefan Żółkiewski s. 83-88
Oświecenie : uniwersalizm – europejskość – rodzimość Teresa Kostkiewiczowa s. 89-99
Ignacy Krasicki et son roman "Aventures de Nicolas Doświadczyński" Teresa Kostkiewiczowa Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 93-115
">>Bajki i przypowieści<< Krasickiego, czyli krytyka sztuki sądzenia", Janina Abramowska, "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 97
"Słownik terminów literackich", Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1976 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 105-106
Oświeceniowe wiersze o porach roku wobec dziedzictwa Jana Kochanowskiego Teresa Kostkiewiczowa s. 105-114
Badania nad literaturą polską okresu Oświecenia Teresa Kostkiewiczowa s. 107-122
"Elementy kompozycji powieści w słownictwie polskiej krytyki literackiej XVIII wieku", Maria Rutkowska, "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Maria Rutkowska (aut. dzieła rec.) s. 109
"Dystych epigramatowy Kazimierza Brodzińskiego", Alina Siomkajłówna, "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Alina Siomkajłówna (aut. dzieła rec.) s. 111
Zagadnienia preromantyzmu w literaturze drugiej połowy XVIII i początku XIX wieku Teresa Kostkiewiczowa s. 111-113
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : O ważnych motywach słownych w poezji Ignacego Krasickiego [Streszczenie] Teresa Kostkiewiczowa s. 111-112
"Kniaźnin jako poeta liryczny", Teresa Kostkiewiczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja]. Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 112
"Słownik literatury polskiego oświecenia", pod red. Teresy Kostkiewiczowej, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 114-117
"Problemy kultury literackiej polskiego Oświecenia", pod red. Teresy Kostkiewiczowej, Wrocław 1978 : [recenzja] Jerzy Snopek Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 117-122
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : "Przewodnik słów polskich do prawdy" : Ludzie Oświecenia o zjawisku manipulacji językowej Teresa Kostkiewiczowa s. 117-118
"Uwagi o poetyce wierszy lirycznych Krasickiego", Teresa Kostkiewiczowa, Lublin 1971 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 118
"Ideowa wymowa >>Sofiówki<< w świetle badań tekstowo-stylistycznych", Aleksandra Krupianka, Lublin 1971: [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Aleksandra Krupianka (aut. dzieła rec.) s. 120
O tekstowych wariantach wierszy Kniaźnina Teresa Kostkiewiczowa s. 121-147
"O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień", Czesław Zgorzelski, Warszawa 1976 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 121-127
O języku poetyckim Ignacego Krasickiego Teresa Kostkiewiczowa s. 123-163
"Narodziny powieści w Polsce", Andrzej Cieński, "Nurt", nr 5 (1970) : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 125
"Kopczyński o metaforze", Zofia Florczak, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 2 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 129
"Zachwianie ładu klasycznego", Michel Foucault, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 2 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Michel Foucault (aut. dzieła rec.) s. 131
"Ład", Michel Foucault, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 2 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Michel Foucault (aut. dzieła rec.) s. 131
Poezja patriotyczna końca XVIII wieku : główne komponentyleksyki Teresa Kostkiewiczowa s. 131-153
"Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia", Teresa Kostkiewiczowa, Warszawa 1975 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 132-139
"Zagadnienie stylu w literaturze polskiego Oświecenia", Zdzisław Libera, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 2 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 133
"List poetycki w świadomości literackiej polskiego Oświecenia", Przemysława Matuszewska, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 2 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 133
"Uwagi o klasycyzmie w Polsce w wieku XVIII", Zdzisław Libera [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 133
"Estetyka rokoka", Philippe Minguet, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 2 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Philippe Minguet (aut. dzieła rec.) s. 137
Echa "Triumfów" Petrarki w poezji staropolskiej i oświeceniowej Teresa Kostkiewiczowa s. 139-144
Sprawozdanie z dzialalności Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza za okres: wrzesień 1998- wrzesień 2001 Teresa Kostkiewiczowa s. 139-148
"Horyzonty wyobraźni. O języku poezji Oświecenia", Teresa Kostkiewiczowa, Warszawa 1984 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Małgorzata Kallaur (tłum.) s. 140-146
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w kadencji 2001-2004 Teresa Kostkiewiczowa s. 143-151
"Przewodnik słów polskich do prawdy" : o poglądach ludzi Oświecenia na zjawisko manipulacji językowej Teresa Kostkiewiczowa s. 145-162
Oświecenie jako całość znacząca Janina Abramowska Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 146-156
"Słownik literatury polskiego oświecenia", pod red. Teresy Kostkiewiczowej, Wrocław 1990 : [recenzja] Tomasz Chachulski Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Agnieszka Kreczmar (tłum.) s. 147-154
"Poematy Kniaźnina wobec tradycji gatunkowej", Teresa Kostkiewiczowa, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 149
"Powieść i miłość - "Pamela", Jan Watt, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Jan Watt (aut. dzieła rec.) s. 157
"Ulotna poezja patriotyczna Oświecenia (1774-1797)", oprac. Roman Kaleta, Wrocław 1977 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Roman Kaleta (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 160-161
Z zagadnień perswazji w prozie publicystycznej polskiego Oświecenia Teresa Kostkiewiczowa s. 161-220
"Na wyspie Guaxary. Wojciech Bogusławski i teatr lwowski 1789-1799", Jerzy Got, Kraków 1971 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Jerzy Got (aut. dzieła rec.) s. 168
Piśmiennictwo polskiego Oświecenia w pracach naukowych Sante Graciottiego Teresa Kostkiewiczowa s. 175-185
Uwagi o nauczaniu przedmiotu "język polski" w dzisiejszej szkole Teresa Kostkiewiczowa s. 177-185
"Oświecenie", Mieczysław Klimowicz, Warszawa 1972 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 180
"Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki", Ignacy Krasicki, Kraków 1973 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) s. 190
"Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia", Teresa Kostkiewiczowa, Warszawa 1975 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 202
Ryszard Kazimierz Lewański (1918-1996) Teresa Kostkiewiczowa Barbara Otwinowska s. 203-208
Poematy Kniaźnina wobec tradycji gatunkowej Teresa Kostkiewiczowa s. 207-229
"Pisarze polskiego Oświecenia", tom 1, pod red. Teresy Kostkiewiczowej i Zbigniewa Golińskiego, Warszawa 1992 : [recenzja] Barbara Wolska Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 209-219
"Oświecenie : próg naszej współczesności", Teresa Kostkiewiczowa, Warszawa 1994 : [recenzja] Aleksandra Norkowska Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 213-218
"Oświeceniowe wiersze o porach roku wobec dziedzictwa Jana Kochanowskiego", Teresa Kostkiewiczowa, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 216
"Oświeceni o literaturze : wypowiedzi pisarzy polskich", t. 1-2, oprac. Teresa Kostkiewiczowa i Zbigniew Goliński, Warszawa 1993-1995 : [recenzja] Przemysława Matuszewska Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 218-226
O pożytkach z badania przyjemności Klara Leszczyńska-Skowron Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 235-242
"Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce Oświecenia", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Teresa Kostkiewiczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Janina Abramowska Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 235-240
"Poezja patriotyczna końca XVIII wieku. Główne komponenty leksyki", Teresa Kostkiewiczowa, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) :[ recenzja] Marian Płachecki Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 237
"Pamflet obyczajowy w czasach Stanisława Augusta", Wacław Woźnowski, Wrocław 1973 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Wacław Woźnowski (aut. dzieła rec.) s. 238
Zdzisław Libera (26 lutego 1913 - 26 kwietnia 1998) Teresa Kostkiewiczowa s. 239-243
"Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce Oświecenia", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Teresa Kostkiewiczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Bożena Mazurkowa Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 240-245
"Profesor Libera- badacz epoki Oświecenia", Teresa Kostkiewicza, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Irena Stemplowska Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 258
"Z zagadnień perswazji w prozie publicystycznej polskiego Oświecenia", Teresa Kostkiewiczowa, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 279
Ignacego Krasickiego myśli o zakorzenieniu i ruchliwości Teresa Kostkiewiczowa s. 283-295
Zofia Sinko (2 kwietnia 1919 - 26 lutego 2006) Teresa Kostkiewiczowa s. 285-288
"O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień", Czesław Zgorzelski, indeksy zestawiła Anna Skarżyńska, Warszawa 1976, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 418, 2 nlb. + 3 wklejki ilustr. oraz errata na luźnej kartce : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Anna Skarżyńska (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 319-326
">>W Weronie<< C.Norwida", Teresa Kostkiewiczowa [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 338
Pamięci Zbyszka Golińskiego : 1925-2008 Teresa Kostkiewiczowa s. 341-343
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Wiek Oświecony : studia i szkice z dziejów literatury i kultury polskiej XVIII i początków XIX wieku", Zdzisława Libera, Warszawa 1986 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 357-361
"Wiek oświecenia", zeszyt 1-3, komitet redakcyjny: Barbara Grochulska, Andrzej Guzek, Bogusław Leśnodorski, Zdzisław Libera, Stanisław Lorentz, Mieczysław Klimowicz, Teresa Kostkiewiczowa, Jerzy Kowecki, Witold Kula, Jerzy Michalski, Emanuel Rostworowski, Andrzej Ryszkiewicz, Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Irena Szybiak, Andrzej Zahorski, Warszawa 1978 : [recenzja] Julian Platt Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) Andrzej Guzek (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Witold Kula (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 372-379
"O języku poetyckim Ignacego Krasickiego", Teresa Kostkiewiczowa, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 374
"Doktryna literacka polskiego klasycyzmu", Stanisław Pietraszko, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia z Okresu Oświecenia, tom IV, komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Jan Kott, Zdzisław Libera, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 668 + 11 wklejek ilustr. : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Stanisław Pietraszko (aut. dzieła rec.) s. 376-383
"Les sciences humaines et la pensée occidentale", t. VII, Georges Gusdorf, Paris 1976 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Georges Gusdorf (aut. dzieła rec.) s. 386-396
"Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego Oświecenia", oprac. Teresa Kostkiewiczowa i Zbigniew Goliński, Warszawa 1981 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 410