Znaleziono 19 artykułów

Roman Kaleta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pracownia Historii Literatury i Edytorstwa wieku Oświecenia we Wrocławiu Roman Kaleta s. 10-12
Nawracanie posła Roman Kaleta s. 151-197
Data powstania I cz. "Powązek" Trembeckiego Roman Kaleta s. 151-169
"Treny czy lamentacje. Edycje i problematyka autorstwa znanego antytargowickiego paszkwilu", Roman Kaleta, "Wiek Oświecenia" T.3, Warszawa 1978 : [recenzja] Jerzy Snopek Roman Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 157
"Ulotna poezja patriotyczna Oświecenia (1774-1797)", oprac. Roman Kaleta, Wrocław 1977 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Roman Kaleta (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 160-161
"Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów", Roman Kaleta, Wrocław 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Roman Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 170
Legenda rejtanowska w "Panu Tadeuszu" Roman Kaleta s. 177-215
"Nagrobek jenerała Jasińskiego" kompilacją Roman Kaleta s. 179-182
Nie zginęła : dzieje recepcji "Mazurka Dąbrowskiego" Roman Kaleta s. 193-264
"Materiały do życiorysu Dominika Magnuszewskiego", Roman Kaleta, "Ze Skarbca Kultury”, z.43 (1986): [recenzja] Marek Tobera Roman Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 198
"Legenda Rajtanowska w >>Panu Tadeuszu<<", Roman Kaleta, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Roman Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 215
Wiadomość o autografach Trembeckiego i Karpińskiego Roman Kaleta s. 240-249
"Oświecenie i sentymentalizm. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów", Roman Kaleta, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, ss. 796 : [recenzja] Janusz Maciejewski Roman Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 288-308
Stan badań nad polska poezją polityczną z lat 1788-1795 Roman Kaleta s. 317-360
"Starożytność grodzieńska" : nieznany wiersz Trembeckiego Roman Kaleta s. 543-550
Rozkład feudalizmu w Polsce w świetle nieznanej satyry bibliograficznej Roman Kaleta s. 590-654
Karuzel Roman Kaleta s. 917-968
Poezja antytargowicka i jakobińska Roman Kaleta s. 936-964
Powojenne prace o literaturze stanisławowskiej (1945-1950) Roman Kaleta s. 1082-1116