Znaleziono 60 artykułów

Maria Bożenna Fedewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literary Aspects of thePolish Enlightenment Mieczysław Klimowicz Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 7-26
The Renaissance in Poland : an outline Jerzy Ziomek Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 7-20
On the Dantesque Characterof Part Three of Mickiewicz's "Forefathers" Zofia Stefanowska Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 37-44
Commentaries on "Ślub" (The Marriage) Michał Głowiński Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 79-94
Paul de Man o literaturze romantycznej Maria Bożenna Fedewicz s. 105-141
"Oświecenie", Mieczysław Klimowicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Alina Siomkajło Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 111-113
"Słownik literatury polskiego oświecenia", pod red. Teresy Kostkiewiczowej, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 114-117
"Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego", Czesław Zgorzelski, Warszawa 1981 : [recenzja] Marek Kwapiszewski Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 115-126
"W kręgu Klio i Kalliope. Staropolska epika historyczna", Ludwika Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1973 : [recenzja] Ludwika Szczerbicka-Ślęk Ludwika Szczerbicka-Ślęk (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 116-122
"Homo viator - mundus - mors : studia z dziejów eschatologii w literaturze staropolskiej", Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1988 : [recenzja] Maciej Włodarski Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 119-125
"Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej", Michał Głowiński, Wrocław 1969 : [recenzja] Ryszard Nycz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 125-128
Bibliography of Literary Studies in Poland Maria Bożenna Fedewicz s. 135-148
"Portrety i szkice literackie", Artur Hutnikiewicz, Warszawa [etc.] 1976 : [recenzja] Alina Siomkajło Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 137-143
What is Polish language to the translator? Edward Balcerzan Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 139-141
"Język a poezja. Studia z dziejów świadomości językowej i literackiej oświecenia i romantyzmu", Zdzisława Kopczyńska, Wrocław 1976 : [recenzja] Zdzisława Kopczyńska Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 144-152
Działanie, opis działania a narracja Teun A. van Dijk Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 145-166
Styl i język "Żywota człowieka poczciwego" Edward Stankiewicz Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 151-162
Słownik współczesnych pisarzy polskich Jadwiga Czachowska Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 157-158
"Ulotna poezja patriotyczna Oświecenia (1774-1797)", oprac. Roman Kaleta, Wrocław 1977 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Roman Kaleta (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 160-161
"Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza", Wiktor Weintraub, Warszawa 1982 : [recenzja] Marek Kwapiszewski Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 163-171
Metodologia strukturalnej analizy narracji William O. Hendricks Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 167-188
"Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie", Teresa Michałowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Maria Adamczyk Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 171-176
Folklore Studies 1945-1970 Ryszard Górski Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 173-203
"Wojownicy sarmaccy", Szymon Starowolski, Warszawa 1978 : [recenzja] Jerzy Stranawski Szymon Starowolski (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 182
The Anniversary Edition of Jan Kochanowski's Works Barbara Otwinowska Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 183-184
"Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Vol. 1-4", red. Kazimierz Wyka, Henryk Markiewicz, Irena Wyczańska, Kraków 1975 : [recenzja] Maria Dernałowicz Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Irena Wyczańska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 189-191
Complete Works of Adam Mickiewicz Cecylia Gajkowska Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 191-192
Kłopoty z poetyką powieści Walter L. Reed Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 191-204
"Ut rhetorica pictura" : studium o teorii malarstwa quattrocenta John R. Spencer Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 197-218
O pisaniu historii literatury : kilka uwag ze stanowiska konstruktywistycznego Siegfried J. Schmidt Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 223-247
Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań literackich Jonathan Culler Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 231-272
Historia i fikcja jako sposoby pojmowania Louis O. Mink Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 237-255
Historia literatury - fragment przepadłej całości? Hans Ulrich Gumbrecht Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 249-261
Jeszcze o metaforze Max Black Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 255-281
Analiza treści literatury ustnej : omówienie krytyczne Heda Jason Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 255-280
Literatura w czytelniku : stylistyka afektywna Stanley Fish Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 263-304
Ironia a rozróżnienie między użyciem i przywołaniem Dan Sperber Deirdre Wilson Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 265-288
Semiologia a retoryka Paul de Man Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 269-284
Kompozycja ustna w "Królu Edypie" Sofoklesa Eric A. Havelock Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 271-295
Od Heideggera do Derridy aż po przypadek : podwojenie a język (poetycki) Joseph N. Riddel Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 273-296
Mowa pozornie zależna : mimetyczne gry językowe i podmiot fikcji Moshe Ron Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 277-305
Zagadnienie przemiany w historii literatury Hayden White Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 277-293
Termin "groteska" Lee Byron Jennings Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 281-318
Semantyka narracji Lubomír Doležel Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 289-310
Czy literaturę można poddawać psychoanalizie? Frederick Crews Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 289-304
O przedmiocie przemiany literackiej Claudio Guillén Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 295-324
Retoryka wizualno-werbalna Gui Bonsiepe Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 303-309
Uwarunkowanie wartości Barbara Herrstein Smith Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 305-343
Założenia socjolingwistycznej teorii dyskursu literackiego Roger Fowler Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 305-336
Autobiografia jako od-twarzanie Paul de Man Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 307-318
Kategorie analityczne a gatunki etniczne Dan Ben-Amos Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 307-331
Ironia, forma interpretacyjna i teoria znaczenia Davis S. Kaufer Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 315-326
Ogólna teoria poezji we włoskim renesansie Joel Elias Spingarn Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 315-335
Przekształcanie się środków przekazu : mówiona książka Walter J. Ong Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 319-327
Złożone relacje prostych form Roger D. Abrahams Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 321-342
Zasady przekładu na przykładzie tłumaczenia "Biblii" Eugene A. Nida Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 323-342
Fakt, teoria i interpretacja literatury Ralph W. Rader Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 323-353
Interpretacja literatury a trzy fazy psychoanalizy Norman N. Holland Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 343-358
Nowela : gatunek mniejszy czy pomniejszy? Mary Louise Pratt Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 349-369
O adiustacji przekładu tekstu H. Blooma Maria Bożenna Fedewicz s. 409-410