Znaleziono 41 artykułów

Wiktor Weintraub

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hellenizm Kochanowskiego a jego poetyka Wiktor Weintraub s. 1-25
Religia Kochanowskiego a polska kultura renesansowa Wiktor Weintraub s. 3-22
Julian Krzyżanowski - badacz literatury staropolskiej Wiktor Weintraub s. 9-33
Komedia o humorystach : "Pan Jowialski" Wiktor Weintraub s. 23-42
"Dziadów cz. III" jako dramat romantyczny : ideologia, struktura, dykcja Wiktor Weintraub s. 23-33
Paradoksy "poćciwości" Reja Wiktor Weintraub s. 25-44
Prelekcje paryskie - ale jakie? Wiktor Weintraub s. 27-44
"Balladyna", czyli zabawa w Szekspira Wiktor Weintraub s. 45-89
Klaczko i jego kompleks Wiktor Weintraub s. 85-91
"Recepcja "Jerozolimy wyzwolonej" w Polsce i na Zachodzie", Wiktor Weintraub, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 107
"Paradoksy >>poćciwości<< Reja", Wiktor Weintraub, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 131
Literatura, paraliteratura i kultura XVI w. Wiktor Weintraub Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 148-154
"Balladyna, czyli zabawa w Szekspira", Wiktor Weintraub, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 158
Manifest renesansowy Kochanowskiego Wiktor Weintraub Maria Skroczyńska (tłum.) s. 159-174
"Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza", Wiktor Weintraub, Warszawa 1982 : [recenzja] Marek Kwapiszewski Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 163-171
"Prelekcje paryskie- ale jakie?", Wiktor Wientraub, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 174
"Rzecz czarnoleska", Wiktor Weintraub, Kraków 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 195
Dwie redakcje "Szachów" Jana Kochanowskiego Wiktor Weintraub s. 229-240
"Zagadkowy duch w Prologu >>Dziadów<< części III", Wiktor Weintraub, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 230
Andrzej Morsztyn i jego wydawcy Wiktor Weintraub s. 240-260
"Religia Kochanowskiego a polska kultura renesansowa", Wiktor Weintraub, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1974) : [recenzja] Teresa Lancholc Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 247
"Geometria w funkcji chwytu literackiego: Mickiewiczowskie >>czterdzieści i cztery<<", Wiktor Weintraub, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 252
"Julian Krzyżanowski-badacz literatury staropolskiej", Wiktor Weintraub, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) :[ recenzja] Marian Płachecki Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 258
"Od Reja do Boya", Wiktor Weintraub, Warszawa 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 258
Charting New Ways for Polish Cultural History : Stanisław Kot Wiktor Weintraub s. 267-281
"The Poetry of Adam Mickiewicz", Wiktor Weintraub, 's-Gravenhage 1954, Mouton & Co., Slavistic Printings and Reprintings II, s. nlb. 2, 302 : [recenzja] Zofia Stefanowska Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 274-280
Gematria w funkcji chwytu literackiego : Mickiewiczowskie "czterdzieści i cztery" Wiktor Weintraub s. 287-294
"Profecja i profesura. Mickiewicz, Michelet i Quinet", Wiktor Weintraub, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 170, 2 nlb. : [recenzja] Alina Witkowska Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 303-306
"Dzieła wszystkie", t. 1-5, Adam Mickiewicz, pod redakcją Konrada Górskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, ss. LXVII, 388, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Wiktor Weintraub Konrad Górski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 306-323
"Adam Mickiewicz i romantyczna filozofia historii w Collège de France", Maria Wodzyńska, Warszawa 1976, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 284 : [recenzja] Wiktor Weintraub Maria Wodzyńska (aut. dzieła rec.) s. 306-308
"Jan Kochanowski", Stanisław Windakiewicz, Kraków 1930 : [recenzja] Wiktor Weintraub Stanisław Windakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 339-344
"Dwie redakcje >>Szachów<< Jana Kochanowskiego", Wiktor Weintraub, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 370
Replika recenzenta Wiktor Weintraub s. 377-381
">>Dziadów<< cz. III jako dramat romantyczny: ideologia, struktura, dykcja", Wiktor Weintraub, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R.22 (1988): [recenzja] Anna Bujnowska Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 378
"Rzecz czarnoleska", Wiktor Weintraub, Kraków 1977 : [recenzja] Ludwika Ślęk Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 381-386
Wyznaczniki stylu realistycznego Wiktor Weintraub s. 399-413
"Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza", Wiktor Weintraub, Warszawa 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 409
"Ze studjów nad Kochanowskim", Stanisław Dobrzycki, Poznań 1923 : [recenzja] Wiktor Weintraub Stanisław Dobrzycki (aut. dzieła rec.) s. 480-482
Jeszcze o "Rozłączeniu" i jego adresatce Wiktor Weintraub s. 491-494
Coleridge i Sarbiewski Wiktor Weintraub s. 535-539
"Psałterz Dawidów", Jan Kochanowski, opracował Jerzy Ziomek, Wrocław-Kraków 1960, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 174, s. CLXXVIII, 304, 2 nlb. : [recenzja] Wiktor Weintraub Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 577-584