Znaleziono 9 artykułów

Ludwika Ślęk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ze studiów nad stylistycznym kształtem liryki Kochanowskiego : w kręgu stylu "wielkiego" i stylu "prostego" Ludwika Ślęk s. 151-180
"Rycerz pośmiertnie pasowany. / Ze studiów nad dawnąepiką historyczną Dobrosława Świerczyńska Ludwika Ślęk (aut. dzieła rec.) s. 164
"Trzy wizerunki Albertusa", Ludwika Ślęk, Wrocław 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Ludwika Ślęk (aut. dzieła rec.) s. 170
"Ze studiów nad stylistycznym kształtem liryki Kochanowskiego. W kręgu stylu >>wielkiego<< i stylu >>prostego<<", Ludwika Ślęk, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Ludwika Ślęk (aut. dzieła rec.) s. 197
"Postać Wandy w średniowiecznej prozie historycznej", Ludwika Ślęk, "Literatura Ludowa" R.XVI (1972) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Ludwika Ślęk (aut. dzieła rec.) s. 235
"Koncept w kulturze staropolskiej", pod red. Ludwiki Ślęk, Adama Karpińskiego, Wiesława Pawlaka, [w]: „Źródła i Monografie”, t. 289, Lublin 2005 : [recenzja] Grzegorz Raubo Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) Wiesław Pawlak (aut. dzieła rec.) Ludwika Ślęk (aut. dzieła rec.) s. 247-258
"Rzecz czarnoleska", Wiktor Weintraub, Kraków 1977 : [recenzja] Ludwika Ślęk Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 381-386
W sprawie zagadek "Literatury sowizdrzalskiej" Ludwika Ślęk s. 393-397
"Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Średniowiecze", Juliusz Nowak-Dłużewski, Warszawa 1963, Instytut Wydawniczy «Pax», s. 152 + 12 wklejek ilustr. : [recenzja] Ludwika Ślęk Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) s. 665-669