Znaleziono 35 artykułów

Maria Piasecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Romuald Cudak Roman Doktor Kazimierz Gajda Janusz S. Gruchała Bogusław Gryszkiewicz Ewa Głębicka Ewa J. Głębicka Alicja Karlińska-Włodarczyk Zbigniew Majchrowski Krystyna Maksimowicz Ewa Malinowska Danuta Patkaniowska Maria Piasecka Ewa Pindór Krzysztof Pleśniarowicz Magdalena Popiel Elżbieta Skrzypek Marek Tobera Jerzy Waligóra Maria Wichowa Maria Zachara Maria Zeic-Piskorska Zygmunt Ziątek Bronisław Kazimierz Świegocki s. 13-145
"Śniła się zima" : sen - wiersz - egzystencja Maria Piasecka s. 127-133
Sprawozdania z podróży naukowych Maria Brykalska Krystyna Czajkowska Krzysztof Dmitruk Ryszard Górski Mieczysław Klimowicz Katarzyna Mroczek Maria Piasecka Zofia Sinkowa Maria Zachara Dobrosława Świerczyńska s. 127-136
"Litwa i Białoruś w literaturze polskiej pierwszej połowy XIX w." Elżbieta Kiślak Maria Piasecka s. 139-150
"Nad >>Trenami<<Jana Kochanowskiego. Od motta do genezy poematu", Maria Cytowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Maria Piasecka Maria Cytowska (aut. dzieła rec.) s. 143
"Style odbioru", Michał Głowiński, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 152
"O dziecięcym filozofie Słowackiego", Leszek Libera, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIV-XV (1982) : [recenzja] Maria Piasecka Leszek Libera (aut. dzieła rec.) s. 163
"Religia a literatura. Trzy kręgi badawcze", Stefan Sawicki, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 164
"Tadeusz Nowak", Jan Z. Brudnicki, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Jan Z. Brudnicki (aut. dzieła rec.) s. 169
"Dramat >>dziwny i duchowy<<. Zarys interpretacji >>Samuela Zborowskiego<<", Małgorzata Nesteruk, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIV-XV (1982) : [recenzja] Maria Piasecka Małgorzata Nesteruk (aut. dzieła rec.) s. 173
"Byron- Mickiewicz- Conrad", Witold Chwalewik, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Witold Chwalewik (aut. dzieła rec.) s. 174
"Orfeusz pisarzy renesansowych", Janusz Pelc, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Maria Piasecka Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 179
"Ciemne drogi szaleństwa", Alina Kowalczykowa, Kraków 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 193
"Poeta i nieznane: poglądy filozoficzne Antoniego Langego", Beata Szymańska, Wrocław 1979 : [recenzja] Maria Piasecka Beata Szymańska (aut. dzieła rec.) s. 195
"Zapiski o Juliuszu Słowackim i jego utworach w >>Dzienniku<< Hipolita Błotnickiego", Zofia Wójcicka, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIV-XV (1982) : [recenzja] Maria Piasecka Zofia Wójcicka (aut. dzieła rec.) s. 203
"Filozofia i poezja Leśmiana w studium Cezarego Rowińskiego", Małgorzata Janiszewska, "Litteraria".16, Wrocław 1984 : [recenzja] Maria Piasecka Małgorzata Janiszewska (aut. dzieła rec.) s. 207
"Nad tekstem >>Samuela Zborowskiego<<. Układ dramatu", Andrzej Żurek, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIV-XV (1982) : [recenzja] Maria Piasecka Andrzej Żurek (aut. dzieła rec.) s. 209
"Ideologie romantyczne. 5 esejów o związkach muzyki z przemianami kultury", Stefan Jarociński, Kraków 1979 : [recenzja] Maria Piasecka Stefan Jarociński (aut. dzieła rec.) s. 211
"Bajkosfera, czyli o użyciu semiotycznych fabuł baśniowych", Ryszard Waksmund, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Maria Piasecka Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 212
"Jan Śniadecki a historia (I)", Kalina Bartnicka, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1977) : [recenzja] Maria Piasecka Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) s. 214
"Sybir romantyczny" : Warszawa, 22-23 III 1990 Maria Piasecka s. 223-228
"Stanisław Piętak. Studiu historycznoliterackie", Mieczysław Dąbrowski, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Piasecka Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 224
"To ja dąb. Wspomnienia i eseje o Władysławie Broniewskim",Oprac. S.W.Balicki, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Piasecka s. 229
"Zagadkowy duch w Prologu >>Dziadów<< części III", Wiktor Weintraub, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 230
"Tęcze i świerzopy. Słowacki, Beniowski, Mickiewicz", Stanisław Makowski, Wrocław 1984 : [recenzja] Maria Piasecka Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 231
"Listy do Ignacego Wasiłowskiego", Maria Konopnicka, opracował oraz wstępem i przypisami opatrzył Jacek Nowak, opracowanie indeksu: Maria Piasecka, Warszawa 2005 : [recenzja] Irena Szypowska Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) Jacek Nowak (aut. dzieła rec.) Maria Piasecka (aut. dzieła rec.) s. 231-237
"Dyliżans księżycowy. Opowieść o twórczości Marii Kuncewiczowej", Barbara Kaźmierczyk, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Piasecka Barbara Kaźmierczyk (aut. dzieła rec.) s. 232
"Romantyzm i my", Jacek Woźniakowski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Jacek Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 232
Trzy głosy o poezji Stanisława Barańczaka Dariusz Pawelec Jerzy Kandziora (aut. dzieła rec.) Dorota Kulczycka (aut. dzieła rec.) Maria Piasecka (aut. dzieła rec.) Ewa Rajewska (aut. dzieła rec.) s. 233-246
"O tytułach dzieł literackich w pierwszej połowie XIX wieku", Marek Piechota, Katowice 1992 : [recenzja] Maria Piasecka Marek Piechota (aut. dzieła rec.) s. 241-245
"Muza bez legendy. Szkice o dramaturgii radiowej", Sława Bardijewska, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Sława Bardijewska (aut. dzieła rec.) s. 243
"Teatr młody-teatr otwarty", Bogusław Litwiniec, Wrocław 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Bogusław Litwiniec (aut. dzieła rec.) s. 249
"Między Pirronem i Epikurem (Montaigne-Kochanowski-J.A. Morsztyn)", Monika Ziółek, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1977) : [recenzja] Maria Piasecka Monika Ziółek (aut. dzieła rec.) s. 264
"O poezji Anatola Sterna", Andrzej K. Waśkiewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1984) : [recenzja] Maria Piasecka Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 281
">>Śniła mi się zima<<. Sen- wiersz- egzystencja", Maria Piasecka, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Maria Piasecka (aut. dzieła rec.) s. 282