Znaleziono 16 artykułów

Mieczysław Dąbrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postmodernizm: fakty i znaki zapytania Mieczysław Dąbrowski s. 5-18
Geopoetyka jako "principium comparationis" w badaniach kulturowych Mieczysław Dąbrowski s. 9-28
Streszczenia prac doktorskich Maria Cieśla Mieczysław Dąbrowski Halina Floryńska-Lalewicz Krystyna Galon-Kurkowa Ludwika Jazukiewicz-Osełkowska Maria Jędrychowska Janusz Kapuścik Jakub Zdzisław Lichański Stanisław Morawski Józef Opalski Danuta Piwowarska Bogdan Pięczka Bolesław Pękala Dobrochna Ratajczak Maria Małgorzata Szpakowska Jan Witan Barbara Wysocka Sławomir Świontek Walter M. Żebrowski s. 16-75
Bruno Schulz w kontekście współczesnych dyskursów o kulturze Mieczysław Dąbrowski s. 23-35
Dwa przypadki kulturowego przekładu Owidiusza: Juliusz Bocheński, "Nazo poeta" i Christoph Ransmayr, "Die letzte Welt" Mieczysław Dąbrowski s. 85-104
"Krystalizacje. O twórczości S.Piętaka po roku 1956", Mieczysław Dąbrowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 151
"W nurcie- czy obok?", Mieczysław Dąbrowski, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1975) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 151
"Nieprzerwany egzamin", Mieczysław Dąbrowski, "Miesięcznik Literacki", nr 8 (1974) : [recenzja] Michal Czajko Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 213
"Gorycz i pasja", Mieczysław Dąbrowski, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1983) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Stanisław Piętak. Studiu historycznoliterackie", Mieczysław Dąbrowski, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Piasecka Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 224
"Teatr Różewicza- opisanie formy", Mieczysław Dąbrowski, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Kreski i futureski Stanisława Młodożeńca. Między Marinettim a Peiperem", Mieczysław Dąbrowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1979) : [recenzja] Bożena Mądra Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 269
Dyskurs, estetyka, tożsamość – spojrzenia komparatystyczne Barbara Popiel Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 273-279
"Tadeusz Breza", Mieczysław Dąbrowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 281
Odpowiedzi wieku... Mieczysław Dąbrowski s. 291-298
Teoria komparatystyki wobec nowych zjawisk w humanistyce Emilia Kledzik Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 471-486