Znaleziono 28 artykułów

Dobrochna Ratajczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Maria Cieśla Mieczysław Dąbrowski Halina Floryńska-Lalewicz Krystyna Galon-Kurkowa Ludwika Jazukiewicz-Osełkowska Maria Jędrychowska Janusz Kapuścik Jakub Zdzisław Lichański Stanisław Morawski Józef Opalski Danuta Piwowarska Bogdan Pięczka Bolesław Pękala Dobrochna Ratajczak Maria Małgorzata Szpakowska Jan Witan Barbara Wysocka Sławomir Świontek Walter M. Żebrowski s. 16-75
Świat Fredrowskich jednoaktówek Dobrochna Ratajczak s. 27-51
Przestrzenie narodowej tragedii Dobrochna Ratajczak s. 43-82
Martwym być na życia scenie Dobrochna Ratajczak s. 76-96
Polskie "Szkoły żon" Dobrochna Ratajczak s. 81-122
[Nie wiem, czy moja odpowiedź... : odpowiedź na ankietę] Dobrochna Ratajczak s. 81-88
Przestrzeń domu w dramacie i tearze Dobrochna Ratajczak s. 87-110
"Z problemów interpretacji aktorskiej w teatrze polskim XIX wieku", Dobrochna Ratajczak, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Maria Prussak Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 89
Teatr albo "trzeba mieć ciało..." Dobrochna Ratajczak s. 116-134
"Odbiorca teatralny wobec nowatorskich propozycji. / Na marginesie Warszawskiego Teatru Artystycznego Ewa Szary Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 128
"Teatr albo >>trzeba mieć ciało...<<", Dobrochna Ratajczak, "Teksty" nr 2 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 143
Gest w laboratorium Dobrochna Ratajczak s. 151-157
"Krzesła Moliera i >>Krzesła<< Ioneski. Szkic niesceniczny w trzech aktach", Dobrochna Ratajczak, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 155
"Przestrzeń domu w dramacie i teatrze", Dobrochna Ratajczak, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 155
"Obrazy narodowe w dramacie i teatrze", Dobrochna Ratajczak, red. nauk. Janusz Degler, Wrocław 1994 : [recenzja] Rafał Węgrzyniak Janusz Degler (aut. dzieła rec.) Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 161-166
"Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego", Jacek Popiel, Kraków 1995 : [recenzja] Dobrochna Ratajczak Jacek Popiel (aut. dzieła rec.) s. 168-178
"Teatr mały" i "Teatr ogromny", Dobrochna Ratajczak, "Nurt" nr 2 (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 183
Krzesła Moliera i "Krzesła" Ionesco : szkic niesceniczny w trzech aktach Dobrochna Ratajczak s. 190-211
"Wszystko było tak dobrze i tak się popsuło, czyli >>Rittner<< w domu wariatów", Dobrochna Ratajczak, "Nurt", nr 11 (1972) : [recenzja] Marian Rawiński Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 194
"Komedia Oświeconych : 1752-1795", Dobrochna Ratajczak, Warszawa 1993 : [recenzja] Janina Pawłowiczowa Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 194-202
"Martwym być na życia scenie", Dobrochna Ratajczak, "Teksty" nr 3 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 205
"Dramat i teatr emigracyjny po roku 1939", red. nauk. Elżbieta Kalemba-Kasprzak, Dobrochna Ratajczak, Wrocław 1998 : [recenzja] Krystyna Ruta-Rutkowska Elżbieta Kalemba-Kasprzak (aut. dzieła rec.) Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 225-231
"Dramaturgia polska 1918-1939", Marian Rawiński, indeks osób i przywołanych tekstów oprac. Lucyna Zbucka, Warszawa 1993 : [recenzja] Dobrochna Ratajczak Marian Rawiński (aut. dzieła rec.) Lucyna Zbucka (aut. dzieła rec.) s. 233-238
"Wędrówka jako model życia i twórczości aktora w teatrze polskim XIX w.", Dobrochna Ratajczak, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 293
"Polska tragedia neoklasycystyczna", wybór i opracowanie Dobrochna Ratajczak, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989 : [recenzja] Zofia Rejman Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 294-298
"Wanda w świątyni dziejów", Dobrochna Ratajczak, "Studia Polonistyczne" VIII Poznań 1980 : [recenzja] Maria Prussak Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 359
"Polskie >>Szkoły żon<<", Dobrochna Ratajczak, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 400
"Fotel recenzenta. Witold Noskowski, Jerzy Koller, Konstanty Troczyński", Dobrochna Ratajczak, Poznań 1981 : [recenzja] Joanna Zawadzka Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 449