Znaleziono 10 artykułów

Krystyna Ruta-Rutkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Twórczość Mariana Pankowskiego a destrukcja romantyzmu Krystyna Ruta-Rutkowska s. 7-23
Dramatyczne gry w podmiot Krystyna Ruta-Rutkowska s. 31-48
Historia dramatu naturalistycznego według Gabrieli Matuszek Krystyna Ruta-Rutkowska s. 84-90
    Zacytuj
  • Udostępnij
Laboratorium dramatu Tadeusza Różewicza Krystyna Ruta-Rutkowska s. 91-95
    Zacytuj
  • Udostępnij
Metateatralność, metadramatyczność, metatekstowość w dramacie Krystyna Ruta-Rutkowska s. 113-138
Metateatralne gry w dramacie współczesnym na przykładzie twórczości Mariana Pankowskiego Krystyna Ruta-Rutkowska s. 125-153
"Dialog w dramacie", red. Wojciech Baluch, Lidia Czartoryska-Górska, Monika Żółkoś, Kraków 2004 : [recenzja] Krystyna Ruta-Rutkowska Wojciech Baluch (aut. dzieła rec.) Lidia Czartoryska-Górska (aut. dzieła rec.) Monika Żółkoś (aut. dzieła rec.) s. 187-195
"Dramat i teatr emigracyjny po roku 1939", red. nauk. Elżbieta Kalemba-Kasprzak, Dobrochna Ratajczak, Wrocław 1998 : [recenzja] Krystyna Ruta-Rutkowska Elżbieta Kalemba-Kasprzak (aut. dzieła rec.) Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 225-231
"Lire le théâtre : III : le dialogue de théâtre", Anne Ubersfeld, Paris 1996 : [recenzja] Krystyna Ruta-Rutkowska Anne Ubersfeld (aut. dzieła rec.) s. 229-238
"Czytanie teatru I", Anna Ubersfeld, przeł. i indeksy oprac. Joanna Żurowska, Warszawa 2002 : [recenzja] Krystyna Ruta-Rutkowska Anna Ubersfeld (aut. dzieła rec.) Joanna Żurowska (aut. dzieła rec.) s. 247-253