Znaleziono 6 artykułów

Jacek Popiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Andrzej Bazan Grażyna Burkowska Antoni Czyż Elżbieta Dąbrowska Marek Gumkowski Leszek Hensel Anna Kalinowska Maria Kalinowska Zbigniew Kloch Maria Koszycka Stanisław Kryński Marek Kulesza Krystyna Kłosińska Antoni Libera Dorota Mazurek Ewa Moniuszko Katarzyna Mroczek Ewa Odachowska-Zielińska Tadeusz Piersiak Jacek Popiel Krystyna Płachcińska Tomasz Stępień Alicja Szałagan Eligiusz Szymanis Teresa Szóstek Wojciech Tomasik Jan Tomkowski Janusz Urbaniak Anna Werpachowska Edmund Łągiewka s. 16-173
"Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego", Jacek Popiel, Kraków 1995 : [recenzja] Dobrochna Ratajczak Jacek Popiel (aut. dzieła rec.) s. 168-178
"Średniowieczne formy w polskim dramacie międzywojennym", Jacek Popiel, "Dialog" nr 10 (1984) : [recenzja] Zofia Szczygielska Jacek Popiel (aut. dzieła rec.) s. 247
"Karol Hubert Rostworowski a teatr krakowski", Jacek Popiel, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka Jacek Popiel (aut. dzieła rec.) s. 289
"Od zamiaru do realizacji (technika dramatyczna Karola Huberta Rostworowskiego). Cz.1", Jacek Popiel, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.53, Kraków 1984 : [recenzja] Joanna Zawadzka Jacek Popiel (aut. dzieła rec.) s. 324
"Polski dramat ekspresjonistyczny wobec konwencji gatunkowych", Elżbieta Rzewuska, Lublin 1988 : [recenzja] Jacek Popiel Elżbieta Rzewuska (aut. dzieła rec.) s. 326-333