Znaleziono 24 artykuły

Tomasz Stępień

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem rozumienia pierwszej triady hierarchii kościelnej u Pseudo-Dionizego Areopagity Tomasz Stępień s. 9-17
Streszczenia prac doktorskich Andrzej Bazan Grażyna Burkowska Antoni Czyż Elżbieta Dąbrowska Marek Gumkowski Leszek Hensel Anna Kalinowska Maria Kalinowska Zbigniew Kloch Maria Koszycka Stanisław Kryński Marek Kulesza Krystyna Kłosińska Antoni Libera Dorota Mazurek Ewa Moniuszko Katarzyna Mroczek Ewa Odachowska-Zielińska Tadeusz Piersiak Jacek Popiel Krystyna Płachcińska Tomasz Stępień Alicja Szałagan Eligiusz Szymanis Teresa Szóstek Wojciech Tomasik Jan Tomkowski Janusz Urbaniak Anna Werpachowska Edmund Łągiewka s. 16-173
Neoplatońskie źródła problemu pochodzenia osób boskich Tomasz Stępień s. 41-58
Rola symbolu w filozofii neoplatońskiej Tomasz Stępień s. 79-95
Czy dusza ludzka jest indywidualna? Kontrowersje wokół rozumienia duszy w starożytnym neoplatonizmie niechrześcijańskim Tomasz Stępień s. 87-104
Projekt badawczy : Góry i kultura – aspekt medialny Tomasz Stępień s. 93-99
Problem przyczynowania sprawczego w ujęciu Mieczysława Gogacza w kontekście "drugiej drogi" św. Tomasza z Akwinu Tomasz Stępień s. 95-108
Media w mgławicy dyskursów Tomasz Stępień Andrzej Gwóźdź (aut. dzieła rec.) s. 137-142
Kołobrzeg miejscem organizacji ważnych imprez i obozów sportowych poza sezonem letnim Tomasz Stępień Edward Wiśniewski Ryszard Woźniak s. 157-166
    Zacytuj
  • Udostępnij
Nowe ujęcie natury aniołów w metafizycznej angelologii św. Tomasza z Akwinu Tomasz Stępień s. 167-182
Filozofia i humanistyka w edukacji inżynieryjno-technicznej na przykładzie nanotechnologii : metody i zagadnienia Tomasz Stępień s. 175-187
"Polski western-próba poetyki. (Na przykładzie twórczości Wiesława Wernica)", Tomasz Stępień, "Prace Naukowe UŚl. w Katowicach" t.8. Studia z krytyki i literatury XX wieku, Katowice 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Tomasz Stępień (aut. dzieła rec.) s. 177
"Podstawy tomistycznego rozumienia człowieka", Tomasz Stępień, Warszawa 2003 : [recenzja] Mikołaj Krasnodębski Tomasz Stępień (aut. dzieła rec.) s. 177-181
Instytut Dialogu Kultury i Religii : teraźniejszość Witold Kawecki Tomasz Stępień s. 181-196
Remarks on Neoplatonism as a synthesis of ancient thought Tomasz Stępień s. 196-209
Contra Torrentem : życie i twórczość Antona Hilckmana (1900-1970) Tomasz Stępień s. 223-228
Pamflet jaki jest, każdy widzi Tomasz Stępień Dorota Kozicka (aut. dzieła rec.) s. 225-230
Nowe ujęcia w rozumieniu człowieka w Warszawskiej Szkole Tomizmu Konsekwentnego Tomasz Stępień s. 237-249
"Zabawa - poetyka - polityka", Tomasz Stępień, Katowice 2002 : [recenzja] Elżbieta Sidoruk Tomasz Stępień (aut. dzieła rec.) s. 249-254
Sprawozdanie z wizyty delegacji UKSW w ośrodkach naukowych Egiptu Artur Andrzejuk Tomasz Stępień s. 278-282
Sprawozdanie z pobytu w UKSW Prof. dr. Hassana Hanafiego Artur Andrzejuk Tomasz Stępień s. 284-289
"Europa wobec cywilizacji : Antona Hilckmana porównawcza nauka o cywilizacjach: Zasady – Metoda – Zastosowanie", Tomasz Stępień, Toruń 2013 : [recenzja] Rafał Szopa Tomasz Stępień (aut. dzieła rec.) s. 297-300
"Kabaret Juliana Tuwima", Tomasz Stępień, Katowice 1989 : [recenzja] Zbigniew Kloch Tomasz Stępień (aut. dzieła rec.) s. 342-347
"Doktor anielski o aniołach", Tomasz Stępień, Warszawa 2014 : [recenzja] Anna Kazimierczak-Kucharska Tomasz Stępień (aut. dzieła rec.) s. 375-377