Znaleziono 19 artykułów

Edward Wiśniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Edward Wiśniewski s. 5-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od redakcji Edward Wiśniewski s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przegląd metod modernizujących lokalną administrację publiczną w Polsce Edward Wiśniewski s. 13-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie metod taksonomicznych oraz gier kooperacyjnych w analizie zróżnicowania bezrobocia w powiecie kołobrzeskim Iwona Moszkowicz Edward Wiśniewski s. 81-96
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego powiatów województwa zachodniopomorskiego Edward Wiśniewski s. 97-113
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki uzdrowiskowej w Kołobrzegu Edward Wiśniewski s. 103-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy wdrażania strategii rozwoju miasta Kołobrzeg 2005 Edward Wiśniewski s. 105-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stadion im. Sebastiana Karpiniuka jako produkt marketingowy Kołobrzegu Edward Wiśniewski s. 127-138
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kołobrzeg miejscem organizacji ważnych imprez i obozów sportowych poza sezonem letnim Tomasz Stępień Edward Wiśniewski Ryszard Woźniak s. 157-166
  Zacytuj
 • Udostępnij
Partia Konstytucyjno-Demokratyczna wobec wybuchu I wojny światowej Edward Wiśniewski s. 163-173
Konflikty funkcji miastotwórczych w Kołobrzegu Edward Wiśniewski s. 167-177
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Kapitał i włast w Rossii", Edward Wiśniewski, Moskwa 2000 : [recenzja] Janusz R. Budziński Edward Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 189-192
Analiza porównawcza innowacyjności urzędów administracji samorządowej w subregionach województwa zachodniopomorskiego Edward Wiśniewski s. 189-198
Komunikat 1 Edward Wiśniewski s. 245
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikat 2 Euro 2012 w Kołobrzegu Edward Wiśniewski s. 247-248
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategia tożsamości jako plan budowania wizerunku miasta : analiza przypadku miasta turystyczno-uzdrowiskowego Kołobrzeg Edward Wiśniewski s. 279-292
"Svâsennoe edinenie v Rossii v 1914 godu", Edward Wiśniewski, Lodz 2014 : [recenzja] Wiktor Szewyrin Edward Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 322-328
Przegląd tradycyjnych i współczesnych teorii władzy lokalnej Edward Wiśniewski s. 325-339
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie rodzinnym na przykładzie Zakładu Piekarniczo ‐ Cukierniczego A.B.R. Wierzbowscy w Kołobrzegu Edward Wiśniewski s. 347-361
  Zacytuj
 • Udostępnij