Znaleziono 59 artykułów

Artur Andrzejuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Artur Andrzejuk s. 9
Od Redakcji Artur Andrzejuk s. 9
Od Redakcji Artur Andrzejuk s. 9
Wykaz publikacji Profesora Mieczysława Gogacza Artur Andrzejuk Tadeusz Klimski s. 11-50
Od Redakcji Artur Andrzejuk s. 11
Czym jest tomizm? Artur Andrzejuk s. 11-18
Wykaz publikacji Profesora Mieczysława Gogacza za lata 1996-2006 Artur Andrzejuk Tadeusz Klimski s. 13-21
Uniwersytet na rozdrożu : o uniwersytecie i nauczaniu uniwersyteckim z Antonim B. Stępniem rozmawiają Artur Andrzejuk, Magdalena Płotka, Izabella Andrzejuk i Witold Płotka Artur Andrzejuk Izabella Andrzejuk Magdalena Płotka Witold Płotka Antoni B. Stępień s. 13-23
Tadeusza Klimskiego realistyczna interpretacja problemu jedności Artur Andrzejuk s. 19-27
Etyka chronienia osób : zarys problematyki Artur Andrzejuk s. 23-41
Problem istnienia w "Komentarzu" Tomasza z Akwinu do "Liber de causis" Artur Andrzejuk s. 39-61
Mistyka miłości Bożej w pismach św. Bernarda z Clairvaux Artur Andrzejuk s. 63-102
Mieczysława Gogacza dochodzenie do pedagogiki Artur Andrzejuk s. 77-104
Egzystencjalna metafizyka bytu w traktacie "De ente et essentia" Tomasza z Akwinu Artur Andrzejuk s. 95-111
Funkcjonowanie uczuć i sprawności w podejmowaniu decyzji Artur Andrzejuk s. 118-123
Swoistość sfery afektywnej w ujęciu Tomasza z Akwinu Artur Andrzejuk s. 123-148
Sprawozdanie z sympozjum : "Antropologiczne podstawy etyki zawodowej" Artur Andrzejuk s. 129-135
Sprawozdanie z szóstej sesji konwersatorium filozoficznego pracowników naukowych wydziału filozofii chrześcijańskiej ATK na temat: "Pozytywistyczne zakwestionowania metafizyki" Artur Andrzejuk Jerzy Niepsuj s. 136-138
"Integracja psychiczna: o nerwicach i ich leczeniu", A. A. Terruwe, C. W. Baars, Poznań 1987 : [recenzja] Artur Andrzejuk C. W. Baars (aut. dzieła rec.) A.A. Terruwe (aut. dzieła rec.) s. 148-157
Między irracjonalizmem i mistyką Artur Andrzejuk George A. Malloney (aut. dzieła rec.) Józef Marzęcki (aut. dzieła rec.) s. 153-160
"Ku etyce chronienia osób: wokół podstaw etyki", Mieczysław Gogacz, Warszawa 1991 : [recenzja] Artur Andrzejuk Mieczysław Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 168-169
"Suma teologiczna. T. 35 : Słownik terminów", oprac. Artur Andrzejuk, Warszawa 1998 : [recenzja] Mikołaj Krasnodębski Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) s. 176-180
Kilka trudności w związku z ascezą i mistyką Artur Andrzejuk s. 177-182
Drogi i bezdroża mistyki Artur Andrzejuk s. 181-184
Replika na recenzje Artur Andrzejuk s. 183-194
"Studia i szkice filozoficzne. T. 1-2", Antoni Bazyli Stępień, Lublin 1999,2001 : [recenzja] Artur Andrzejuk Antoni Bazyli Stępień s. 194-198
Nowe książki prof. Mieczysława Gogacza Artur Andrzejuk s. 201-204
Osobowa perspektywa dla uczuć w traktacie Mieczysława Gogacza o rozpaczy i nadziei Artur Andrzejuk s. 204-211
"De virtute militari : zarys etyki wojskowej", J. M. Bocheński, Warszawa : [recenzja] Artur Andrzejuk Józef Maria Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 205-209
Etyka pracownika nauki Artur Andrzejuk s. 205-215
"Mądrość buduje państwo : człowiek i polityka : rozważania filozoficzne i religijne", Mieczysław Gogacz, Niepokalanów 1993 : [recenzja] Artur Andrzejuk Mieczysław Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 209-210
Avicenne et Thomas d'Aquin : les sources arabes de la concepcion existentielle de l'être Artur Andrzejuk s. 209-219
"Arystoteles i Liceum", Jean Brun, Warszawa 1999 : [recenzja] Artur Andrzejuk Jean Brun (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"O miłości, nadziei i wierze", Josef Pieper, Poznań 2000 : [recenzja] Artur Andrzejuk Josef Pieper (aut. dzieła rec.) s. 218-221
"Prawda o dobru : problem filozoficznych podstaw etyki tomistycznej", Artur Andrzejuk, Warszawa 2000 : [recenzja] Tomasz Pawlikowski Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) s. 221-228
Tomistyczna «révolution sexuelle» o. Adriano Olivy OP Artur Andrzejuk s. 223-247
Sprawozdanie z sympozjum: "Średniowieczna filozofia arabska i jej wpływ na kulturę filozoficzną Europy", UKSW, 5.12.2003 Artur Andrzejuk s. 225-235
"Teologia kultury", Feliks Wojciech Bednarski, Kraków 2000 : [recenzja] Artur Andrzejuk Feliks Wojciech Bednarski (aut. dzieła rec.) s. 230-232
Sprawozdanie z osiemnastej sesji Konwersatorium Filozoficznego Pracowników Naukowych UKSW pt. "Zagadnienie przyczynowania u presokratyków" Artur Andrzejuk Dobrochna Dembińska-Siury s. 233-239
Lekcja I "Komentarza" Tomasza z Akwinu do "Etyki Nikomachejskiej" : wstęp Tłumacza Artur Andrzejuk s. 241-243
"Filozofia moralna w tekstach św. Tomasza z Akwinu", Artur Andrzejuk, Warszawa 1999 : [recenzja] Mikołaj Krasnodębski Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) s. 242-246
Komentarz do "Etyki Nikomachejskiej". Lekcja I Tomasz z Akwinu Artur Andrzejuk (tłum.) s. 244-254
"Liber precum Gertrudae ducissae a Psauterio Eqberti cum Kalendario", ed. A. H. Malewicz, B. Kürbis, comm. B. Kürbis, Cracoviae 2002 : [recenzja] Artur Andrzejuk B. Kürbis (aut. dzieła rec.) A. H. Malewicz (aut. dzieła rec.) s. 247-255
Filozofia na II Kongresie Mediewistów Polskich Artur Andrzejuk s. 263-270
Sprawozdanie z wizyty delegacji UKSW w ośrodkach naukowych Egiptu Artur Andrzejuk Tomasz Stępień s. 278-282
Sprawozdanie z pobytu w UKSW Prof. dr. Hassana Hanafiego Artur Andrzejuk Tomasz Stępień s. 284-289
"Synderesis et conscientia. Koncepcja podmiotowej normy moralnej w tekstach Tomasza z Akwinu - jej źródła i kontynuacje", J. Zatorowski, red. M. Zembrzuski, A. Andrzejuk, Warszawa 2013 : [recenzja] Izabella Andrzejuk Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) Jan Zatorowski (aut. dzieła rec.) Michał Zembrzuski (aut. dzieła rec.) s. 289-292
Tomizm konsekwentny na Międzynarodowym Kongresie Tomistycznym w Rzymie Artur Andrzejuk s. 291-299
"O cnotach rozumu. Komentarz do VI księgi "Etyki nikomachejskiej" Arystotelesa", Św. Tomasz z Akwinu, tł. i oprac. M. Głowala et al., Wrocław 2010 : [recenzja] Artur Andrzejuk Tomasz z Akwinu (aut. dzieła rec.) Michał Głowala (aut. dzieła rec.) s. 293-296
II Kongres Mediewistów Polskich Artur Andrzejuk s. 299-303
Drogi ku etyce osoby : (na marginesie książki : M. Gogacz, "Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki", Warszawa 1991, ss. 183) Artur Andrzejuk s. 305-306
Tomizm w Fundacji Dobrej Edukacji „Maximilianum” Anna Ambroziak Izabella Andrzejuk Artur Andrzejuk Izabela Kozłowska Agnieszka Paprocka-Waszkiewicz Marcin Wodziński s. 311-317
"O duszy", Aleksander z Afrodyzji, przekład z jęz. greckiego Monika E. Komsta, Lublin 2013 : [recenzja] Artur Andrzejuk Aleksander z Afrodyzji (aut. dzieła rec.) Monika E. Komsta (tłum.) s. 339-343
"Komentarz do >Hermeneutyki< Arystotelesa", Św. Tomasz z Akwinu, przekł. z jęz. łac., wprowadzenie i komentarz Andrzej P. Stefańczyk, Lublin 2013 : [recenzja] Artur Andrzejuk Św. Tomasz z Akwinu (aut. dzieła rec.) Andrzej P. Stefańczyk (tłum.) s. 345-350
"Prawda następstwem istnienia. Problem prawdy w interpretacji św. Tomasza z Akwinu", Tomasz Pawlikowski, Lublin 2013 : [recenzja] Artur Andrzejuk Tomasz Pawlikowski (aut. dzieła rec.) s. 351-354
"Człowiek i decyzja", Artur Andrzejuk, Warszawa 1996 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) s. 353-354
"Tomizm otwarty Piotra Chojnackiego", Bożena Listkowska, Bydgoszcz 2014 : [recenzja] Artur Andrzejuk Bożena Listkowska (aut. dzieła rec.) s. 367-369
"Suma teologiczna", t. 35 : "Słownik terminów", św. Tomasz z Akwinu, oprac. Artur Andrzejuk, Londyn-Warszawa 1998 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) s. 374-375
"Z metodologii historii filozofii", Michał Zembrzuski, Magdalena Płotka, Andrzej Nowik, Adam Filipowicz, Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk, [w:] "Opera philosophorum medii aevii. Textus et studia", t. 14, Warszawa 2015 : [recenzja] Dawid Lipski Izabella Andrzejuk (aut. dzieła rec.) Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) Adam Filipowicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Nowik (aut. dzieła rec.) Magdalena Płotka (aut. dzieła rec.) Michał Zembrzuski (aut. dzieła rec.) s. 379-382