Znaleziono 24 artykuły

Tadeusz Klimski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eksperymentalne ustalenie przeżyć stanowiących wolę w badaniach M. Dybowskiego Tadeusz Klimski s. 5-35
Życie i działalność naukowa Profesora Mieczysława Gogacza Tadeusz Klimski s. 7-10
Z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin Profesora Mieczysława Gogacza Tadeusz Klimski s. 10
Wykaz publikacji Profesora Mieczysława Gogacza Artur Andrzejuk Tadeusz Klimski s. 11-50
Wykaz publikacji Profesora Mieczysława Gogacza za lata 1996-2006 Artur Andrzejuk Tadeusz Klimski s. 13-21
O badaniach woli w pracach M. Dybowskiego Tadeusz Klimski s. 97-130
Problem prawdy w tekstach Jana Szkota Eriugeny Tadeusz Klimski s. 119-125
Sprawozdanie z udziału Akademii Teologii Katolickiej w Festiwalu Nauki Izabella Andrzejuk Tadeusz Klimski s. 135-136
"Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa", Włodzimierz Dłubacz, Lublin 1992 : [recenzja] Tadeusz Klimski Włodzimierz Dłubacz (aut. dzieła rec.) s. 146-148
Wzmianki o prawdzie w tekstach Honoriusza z Autun Tadeusz Klimski s. 159-168
Sprawozdanie z siódmej sesji Konserwatorium Filozoficznego ATK Tadeusz Klimski Marek Panek s. 175-176
Sprawozdanie z sympozjum naukowego ku czci Prof. Mieczysława Gogacza, zorganizowanego przez Specjalizację Historii Filozofii w ramach cyklu "Filozofia w tekstach św. Tomasza z Akwinu" w dniu 20 listopada 1996 roku Artur Andzejuk Tadeusz Klimski s. 177-192
"Jedno i byt: analiza koncepcji realistycznych (Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu, współcześni tomiści)", Tadeusz Klimski, Warszawa 1992 : [recenzja] Paweł Milcarek Tadeusz Klimski (aut. dzieła rec.) s. 188-190
"Świdnickie Studia Teologiczne" 1(2004) : nowe czasopismo naukowe wyrazem intelektualnego obrazu nowej Diecezji Świdnickiej Tadeusz Klimski s. 197-199
Jedność jako modus essendi bytu według kwestii 1 De Veritate Tadeusz Klimski s. 205-209
Sprawozdanie z ogólnopolskiej sesji filozoficznej pt. "Stefan Swieżawski - osoba i dzieło" z dnia 11 kwietnia 2005 Tadeusz Klimski s. 223-251
Współczesne trudności w przyjęciu problematyki Esse Tadeusz Klimski s. 225-228
Osoba i relacje Tadeusz Klimski s. 231-235
Trzy etapy w historii definiowania osoby (Boecjusz, Tomasz, Kant) Tadeusz Klimski s. 232-238
Poznanie ludzkie według św. Augustyna Tadeusz Klimski s. 244-248
Sprawozdanie z sympozjum poświęconego wybranym zagadnieniom języka naukowego, ATK, 24 lutego 1975 Józef M. Dołęga Tadeusz Klimski s. 245-248
"Byt, Tożsamość, Naród. Próba wyjaśnienia formuły "tożsamość narodowa" w perspektywie metafizyki", Jacek Grzybowski, Kęty 2012 : [recenzja] Tadeusz Klimski Jacek Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 257-261
"Tomizm czasów nadziei : słowiańskie kongresy tomistyczne : Praga 1932 - Poznan 1934", Czesław Głąbik, Katowice 1994 : [recenzja] Tadeusz Klimski Czesław Głąbik (aut. dzieła rec.) s. 272-273
Toruński zjazd filozofów Tadeusz Klimski s. 363-364